Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
Rapoarte 2002: martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie
Rapoarte 2003: ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie
Caracterizarea regimului precipitatiilor în anul 2002 în ocoalele silvice din România
Instructiuni
Untitled Document
 


 

 

 

 

RAPORTUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A
RISCULUI DE APARIȚIE A SECETEI ÎN PĂDURILE
DIN ROMÂNIA PE LUNA
SEPTEMBRIE 2003

 

 

 

 

1. Informatii despre proiect

             

             

             2. Rezultate obținute pentru luna septembrie 2003

 

Harta cantitatilor de precipitatii cazute în luna septembrie 2003 în ocoalele silvice din România

In luna septembrie 2003 cantitățile de precipitații căzute pe teritoriul României au fost inegale, atât la nivelul țării cât și la nivel regional. Astfel în jumătatea de sud a țării cantitățile de precipitații căzute au depășit cu mult valorile medii multianuale ale lunii septembrie, cele mai mari cantități înregistrându-se în Carpații Meridionali, Muntenia (între Ialomița și Jiu) și jumătatea de sud a Dobrogei. Valorile maxime înregistrate în această lună au fost de peste 140 mm în nordul județului Gorj și Vâlcea, în zona montană din Caraș Severin, pe clina nordică a munților Făgăraș (D.S. Sibiu) precum și în sudul Dobrogei (D.S. Constanța) unde au atins valori record de 150 și respectiv 165 mm la Basarabi și Negru Vodă. Cele mai mici valori ale precipitaților  s-au înregistrat în nord-estul și nord-vestul țării (D.S. Botoșani, Iași și Satu Mare, Sălaj, Cluj) cu valori care nu au depășit decât în foarte puține cazuri 30 mm.  Precipitații mai reduse decât media lunii septembrie s-au înregistrat și în zona centrală a Deltei Dunării.

 

Harta cantitatilor medii multianuale de precipitatii cazute în luna septembrie 2003 în ocoalele silvice din România

Luna septembrie se caracterizează ca o lună secetoasă cu mare stabilitate climatică, valorile medii ale precipitațiilor la nivelul întregii țări fiind de circa 40 – 60 mm. Valoarea maximă a mediilor multianuale pentru luna septembrie se înregistrează în zona montană din nordul Carpaților Orientali precum și în Carpații Meridionali și Occidentali cu valori cuprinse între 60 – 90 mm. Valorile cele mai mici ale precipitațiilor medii multianuale se înregistrează în Delta Dunării (20 – 40 mm) și în toată zona extracarpatică  din Moldova și Muntenia. In restul teritoriului precipitațiile medii multianuale au valori cuprinse între 40 – 60 mm. Din analiza hărții se constată o variație clinală caracterizată prin  creșterea cu altitudinea a precipitațiilor și descreșterea acestora în raport cu longitudinea. 

 

 

Harta deficitului/excesului de precipitatii înregistrat în luna septembrie 2003 în ocoalele silvice din România

Din  reprezentarea pe hartă a diferenței dintre precipitațiile înregistrate în luna septembrie 2003 și media multianuală a lunii august (Pm) se constată că  sudul țării și partea de vest a Carpaților Meridionali au primit cantități de precipitații cu 50 – 120 mm mai mari decât în mod normal. Singurele zone în care s-a înregistrat deficit de precipitații sunt situate în nord-vestul țării, în Transilvania (în special în depresiunile intramontane) precum și în Carpații Occidentali  și zona de nord-est (D.S. Botoșani și Iași). Cele mai mari deficite (60 – 80 mm) s-au înregistrat în bazinul mijlociu al Someșului (D.S. Baia Mare, Sălaj, Satu Mare). De remarcat excedentul de precipitații de 60 – 120 mm înregistrat în sudul Dobrogei. Valorile menționate s-au realizat în mare parte din căderi de precipitații foarte abundente într-un interval scurt de timp care nu a condus la acumularea apei în sol decât în zonele de câmpie cuprinse între Ialomița și Jiu.Harta cantitatilor relative de precipitatii (Pi/Pm) înregistrate în luna septembrie 2003 în ocoalele silvice din România

Din calculul cantităților relative de precipitații exprimate în % din valoarea medie multianuală se constată că, practic, tot teritoriul țării situat la sud  de Carpații Meridionali a primit cantități de precipitații cu 50 – 100% mai mari decât media multianuală, în toată Câmpia Română și Dobrogea, valorile înregistrate fiind duble față de media multianuală. In jumătatea de nord a țării, și în special în D.S. Maramureș, Satu Mare și Sălaj, Botoșani și Neamț, cantitățile de precipitații căzute au reprezentat doar 20 – 50% din media multianuală. Deficitele cele mai mari s-au înregistrat în ocoalele silvice Baia Mare, Livada, Ulmeni, Groșii Ţibleșului din nord-vestul țării precum și Dorohoi, Mihai Eminescu, Hârlău și Pașcani din nord-estul țării. In restul teritoriului cantitățile de precipitații au reprezentat 50 – 90% din media multianuală.

 

Harta indicelui standardizat al precipitatiilor (SPI) în luna septembrie 2003 în ocoalele silvice din România

Calculul indicelui standardizat al precipitațiilor pentru luna septembrie 2003 pune în evidență un regim aproape normal al precipitațiilor în toată jumătatea de nord a țării cu excepția colțurilor de nord-vest și nord-est unde regimul calculat a fost moderat secetos. In sudul țării, pe teritorii foarte extinse care cuprind toată Câmpia Română, cea mai mare parte din Dobrogea și zona montană a D.S. Tg. Jiu și Tr. Severin, regimul precipitațiilor a fost moderat ploios – extrem de ploios. Local, (în o.s. din jurul Bucureștiului – Snagov, Bolintin, București, Ghimpați, Comana) și în sudul Dobrogei (O.s. Basarabi, Cernavodă, Băneasa) regimul precipitațiilor calculat pe baza indicelui standardizat al precipitațiilor a fost caracterizat ca fiind nemaipomenit de ploios.

   

Harta indicelui standardizat al precipitatiilor (SPI) pe ultimele doua luni (septembrie-august 2003) în ocoalele silvice din România

Din reprezentarea pe hartă a valorilor indicilor  SPI 2 calculat pentru lunile septembrie și august 2003    se constată că regimul precipitațiilor a fost aproape normal în toată zona extracarpatică și montană și foarte secetos în  Carpații Occidentali și în nord-vestul țării (D.S. Satu Mare, Baia Mare, Sălaj, Alba, Arad). Aceleași caracteristici le-au avut precipitațiile în aceste două luni în D.S. Botoșani. La periferia acestor zone, pe arii relativ extinse, cuprinzând Câmpia de Vest, sud-estul Transilvaniei și nordul Moldovei regimul precipitațiilor în ultimele două luni a fost moderat secetos. Se remarcă zona din jurul Bucureștiului și sudul Dobrogei unde regimul precipitațiilor în ultimele două luni a fost foarte ploios – nemaipomenit de ploios.

 

Harta indicelui standardizat al precipitatiilor (SPI) pe ultimele trei luni (septembrie -august -iulie 2003) în ocoalele silvice din România

Analiza indicelui standardizat al precipitațiilor cumulate pe ultimele 3 luni (iulie – septembrie) evidențiază un regim aproape normal în cea mai mare parte a teritoriului țării, un regim foarte secetos – excesiv de secetos în  nord-vestul țării și sudul Transilvaniei, precum și un regim moderat ploios – excesiv de ploios în zona centrală a Moldovei și în Dobrogea. Ultimele 3 luni din sezonul de vegetație au primit caracteristica excesiv de secetos în O.s. Baia Mare, Tăuți Măgherăuși și Şomcuta Mare în care efectele deficitului de precipitații a condus la căderea prematură a frunzelor șa majoritatea speciilor de arbori, la scăderea debitului  cursurilor de apă și apariția unor incendii de pădure pe suprafețe importante.

 

Harta indicelui standardizat al precipitatiilor (SPI) pe ultimele 6 luni în ocoalele silvice din România

Analiza distribuției valorilor indicelui standardizat al precipitațiilor pe ultimele șase luni (mai-septembrie) din anul 2003 pun în evidență că sezonul de vegetație 2003 s-a caracterizat printr-un regim al precipitațiilor foarte secetos – excesiv de secetos în toată Transilvania și mai ales în partea de nord-vest a țării. In zona de vest precum și în zona montană din Carpații Occidentali, Meridionali (partea estică) și de curbură precum și în Bărăgan și clisura Dunării regimul precipitațiilor în ultimele șase luni a fost moderat secetos – foarte secetos. In restul țării, pe arii extinse din Moldova, Dobrogea, Câmpia Română, Oltenia și Caraș Severin regimul precipitațiilor a fost aproape normal.Indicele standardizat al precipitațiilor pe ultimele 12 luni 2003 în ocoalele silvice din România

Calculul indicelui standardizat al precipitațiilor cumulate pentru ultimele 12 luni anterioare (august 2002 – septembrie 2003) evidențiază un regim aproape normal al precipitațiilor în toată zona extracarpatică și un regim foarte secetos – excesiv de secetos în toată Transilvania, Câmpia de Vest, Carpații de Curbură, Carpații Meridionali, Clisura Dunării și sudul Olteniei. Cele mai afectate de secetă în ultimele 12 luni au fost ocoalele silvice Gherla, Cluj, Almaș, Someșul Rece, Gârda, Mediaș, Dumbrăveni, Sibiu, Sighișoara, Brașov, Codlea, Aninoașa, Domnești, Orșova, Tr. Severin, Calafat și Perișor în care indicele standardizat al precipitațiilor a avut valori cuprinse între –2 și -2,9 care se caracterizează printr-un regim extrem de secetos – excesiv de secetos.


 

Evapotranspiratia

In luna septembrie evapotranspirația potențială scade mult comparativ cu luna august și are valori cuprinse între 40 – 60 mm. Valorile efectiv măsurate ale evapotranspirației potențiale arată o repartiție foarte neuniformă a evapotranspirației, valorile cele mai mari înregistrându-se în Dobrogea (60-90 mm) precum și în nord-vestul țării și local în mai multe ocoale silvice din sud-vest. Valorile cele mai mici ale evapotranspirației s-au înregistrat în zona montană dar și în Câmpia Română și Bărăgan unde, datorită cețurilor, evapotranspirația măsurată a avut valori de 20-50 mm.Harta rezervei de apa din sol pentru luna septembrie 2003 în ocoalele silvice din România

Precipitațiile efective (P – ETP) înregistrate în luna septembrie 2003 evidențiază câteva zone în care rezerva de apă în sol a crescut cu 50 – 100 mm. Acestea sunt : nordul Olteniei și vestul D.S. Caraș Severin, ocoalele silvice din jurul Bucureștiului și sudul Dobrogei. In restul teritoriului rezerva de apă din sol a crescut nesemnificativ cu 10 – 40 l/m2 în jumătatea de sud a țării sau a rămas nemodificată. In toată jumătatea de nord a țării, dar mai ales în nord-vestul Transilvaniei, nordul Moldovei și Delta Dunării, rezerva de apă din sol s-a diminuat cu 20 – 70 mm.

 

- Simularea evoluției indicilor standardizați ai precipitaților pentru luna octombrie 2003 calculați pentru ultimele 2 – 3 și respectiv 6 luni în urmă (din octombrie)  în 5 ipoteze de prognoză

- Ipoteza 1 - Precipitațiile anticipate pentru luna octombrie reprezintă 50% din media multianuală a lunii octombrie.

            Calculul indicelui SPI2 in aceasta ipoteza evidențiază următoarele regimuri de umiditate în ecosistemele forestiere din România :

            Foarte ploios – excesiv de ploios în sudul Dobrogei, D.S. București și sudul Câmpiei Române.

            Moderat secetos în nordul țării și aproape normal în rest.

            SPI3 va arăta următoarele regimuri de umiditate în ecosistemele forestiere din România :

            Excesiv de secetos în nord–vestul țării (D.S. Satu Mare, Baia Mare) și nord-est (D.S. Botoșani).

            Extrem de secetos în toată Transilvania, Câmpia de Vest și Clisura Dunării precum și în nord-estul țării și Delta Dunării.

            Moderat secetos - aproape normal în restul teritoriului.

            Foarte ploios- excesiv de ploios în sudul Dobrogei.

            SPI6 va arăta un regim excesiv de secetos în ocoalele silvice din nord-vestul țării, extrem de secetos în majoritatea ocoalelor silvice din Transilvania și din Clisura Dunării și sudul Olteniei; moderat secetos pe arii extinse din Banat, Oltenia, Bărăgan, sudul Moldovei și în zona montană din Carpații Occidentali și de Curbură. In restul teritoriului regimul precipitațiilor prognozat pentru ultimele 6 luni din octombrie va fi aproape normal.

 

- Ipoteza I1 - Precipitațiile anticipate pentru luna octombrie reprezintă 75% din media multianuală a lunii octombrie

            SPI2 va arăta un regim moderat secetos în nord-vestul țării și în nord-est, aproape normal în tot restul țării cu excepția sudului Dobrogei și Câmpia Română unde regimul prognozat în această ipoteza va fi moderat ploios – foarte ploios.

            SPI3 va arăta un regim aproape normal în toată zona montană și extracarpatică cu excepția Carpaților Occidentali, a Transilvaniei și a zonei de nord-est a țării unde regimul prognozat va fi moderat secetos.

            SPI6 va arăta un regim excesiv secetos în ocoalele silvice din Depresiunea Baia Mare, extrem de secetos în toate D.S. din nord-vestul țării, din Câmpia Transilvaniei (D.S. Cluj, Alba, Bistrița) și din sud-estul Transilvaniei (D.S. Brașov și Sf. Gheorghe). Local, același regim este prognozat pentru ocoalele silvice din Clisura Dunării, nordul jud. Argeș și Bărăgan. Un regim moderat secetos se va înregistra în Banat, Oltenia, Bărăgan și nordul Moldovei. In restul teritoriului regimul precipitațiilor estimat prin intermediul SPI 6 va fi aproape normal.

 

- Ipoteza II1 - Precipitațiile anticipate pentru luna octombrie reprezintă 100% din media multianuală a lunii octombrie

SPI2 va arăta un regim aproape normal în jumătatea de nord a țării și moderat ploios – extrem de ploios în jumătatea de sud a țării, în special în Câmpia Română și sudul Dorbrogei.

SPI3 va arăta un regim  foarte secetos în mare parte din Transilvania și Carpații Occidentali precum și în nord-estul țării (D.S. Botoșani). Un regim moderat secetos se prognozează în această ipoteză în Câmpia de Vest, centrul Transilvaniei și sud-estul Transilvaniei precum și în nordul Moldovei și Delta Dunării. In restul teritoriului SPI 3 va arăta un regim aproape normal și doar în unele ocoale silvice din D.S. București și sudul Dobrogei, regimul prognozat va fi foarte ploios – excesiv de ploios.

SPI6 va arăta un regim extrem de secetos în nord-vestul țării (local chiar excesiv de secetos), foarte secetos - moderat secetos pe arii extinse din Transilvania, Carpații de Curbură și Bărăgan, precum și în sudul Olteniei și nord-estul țării. In restul teritoriului regimul precipitațiilor pentru 6 luni în această ipoteză de prognoză se va caracteriza ca fiind  aproape normal.

 

- Ipoteza 1V - Precipitațiile anticipate pentru luna octombrie reprezintă 125% din media multianuală a lunii octombrie

SPI2 va arăta un regim aproape normal în jumătatea de nord a țării și moderat ploios – excesiv de ploios în sudul țării, în special în zona de câmpie.

SPI3 va arăta un regim  extrem de secetos în colțurile de nord-vest și nord-est a țării, foarte secetos în Carpații Occidentali și nord-vestul țării, aproape normal în rest cu excepția câtorva zone din Muntenia și Dobrogea de sud unde regimul precipitațiilor se prognozează a fi moderat ploios – excesiv de ploios.

SPI6 va arăta un regim evidențiază un regim extrem de secetos în colțul de nord-vest a țării, foarte secetos în toată Transilvania și în Carpații de Curbură și moderat secetos în Banat și sudul Olteniei. In restul teritoriului indicele SPI6 va arăta un regim aproape normal al precipitațiilor.

 

- Ipoteza V - Precipitațiile anticipate pentru luna octombrie reprezintă 150% din media multianuală a lunii octombrie.

SPI2 va arăta un regim aproape normal în toată zona montană și în jumătatea de nord a țării și un regim moderat ploios – excesiv de ploios în toată Muntenia, Dobrogea și sudul Molodovei.

SPI3 evidențiază un regim moderat secetos în colțurile de nord-vest și nord-est ale țării precum și în estul Câmpiei Transilvaniei. In cea mai mare parte a teritoriului indicele SPI 3 va evidenția un regim aproape normal al precipitațiilor cu excepția Munteniei și sudul Dobrogei unde regimul prognozat al precipitațiilor va fi moderat ploios – excesiv de ploios.

SPI6 indică un regim extrem de secetos – foarte secetos în nord-vestul țării, moderat secetos în toată Transilvania și Carpații de Curbură și aproape normal în restul țării.

 

           

- Prognoza precipitațiilor pentru luna octombrie 2003 în ocoalele silvice din România

Pentru luna octombrie 2003 se prognozează cantități importante de precipitații în special in jumătatea de vest a țării, în aceste condiții estimăm că cele mai plauzibile ipoteze sunt ipotezele IV și V analizate anterior.

 

 

 

Întocmit,                                      Procesare date,                                            Responsabil site,

Dr. ing. Ion BARBU                     Dr. ing. Ionel POPA                                      Ing. Marius TEODOSIU

 

 

 
index