Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
Rapoarte 2002: martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie
Rapoarte 2003: ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie
Caracterizarea regimului precipitatiilor în anul 2002 în ocoalele silvice din România
Instructiuni
Untitled Document
 
Evaluarea riscului de apariție a secetei > Raport aprilie 2002

 

 

 

RAPORTUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A RISCULUI DE
APARIȚIE A SECETEI ÎN PĂDURILE DIN ROMÂNIA PE LUNA
MAI

 

 

 

 

1.    Informatii despre proiect

             

            2. Lucrări efectuate

           

           In perioada aprilie-mai 2002 s-a continuat instalarea rețelei de măsurare a precipitațiilor totale P (mm) și a precipitațiilor efective P-ETP (mm) în toate ocoalele silvice din Ardeal (Direcțiile silvice Cluj, Alba, Bistrita, Sibiu, Deva, Brasov, Sf. Gheorghe, Hargita si Mures), din Sudul Carpatilor Meridionali (Direcția Silvică Ploiesti, Pitesti si Dambovita) și din Dobrogea (Direcția Silvica Tulcea, Constanta si Silvodelta) și s-a făcut instruirea responsabililor desemnați la nivelul Direcțiilor silvice și ocoalelor silvice din subordinea acestora.
Pe baza programării făcute în comun cu Direcțiile silvice, în raportul din luna mai figureaza toate ocoalele silvice din Sudul tarii, din Moldova si din directiile silvice Bihor si Arad.
In luna mai 2002 s-au măsurat și înregistrat integral precipitațiile la un număr de 180 de ocoale silvice din zonele mentionate, după ce au fost validate, au fost introduse în baza de date și s-au stabilit indicatorii prezentați sinoptic pe hărțile anexate. Pentru ocoalele silvice la care nu s-a terminat instalarea captatorilor la începutul lunii mai sau pentru care datele transmise nu au putut fi validate, apare în hărți culoarea albă.

 

             3. Rezultate obținute pentru luna mai 2002

 

            Pe baza măsurătorilor asupra precipitațiilor totale înregistrate la 180 de ocoale silvice din tara s-au calculat toți parametrii care permit evaluarea deficitului/excesului de precipitații și intensitatea secetei prin intermediul indicatorului SPI (indicele standardizat al precipitațiilor).
Începând din data de 8 martie 2002 rezultatele calculelor și hărțile sinoptice ale indicatorilor de caracterizare a secetei pot fi accesate de către beneficiarii menționați (RNP, Direcții silvice, Ocoale silvice) de pe site-ul ICAS Câmpulung:
http://www.icassv.ro/seceta/mai2002/raport.htm

            Datele vor fi actualizate lunar. Rezultatele obținute s-au raportat grafic în sistem GIS, unitatea de eșantionaj fiind ocolul silvic. In continuare se prezintă analiza indicatorilor secetei calculați, pe baza măsurătorilor efectuate în luna mai 2002.

 

 

Harta cantităților medii multianuale de precipitații căzute în luna mai în ocoalele silvice din România

 

Luna mai reprezinta pentru tot teritoriul Romaniei una dintre cele mai ploioase luni ale anului, cu valori medii multianuale cuprinse intre 45mm in SE tarii si peste 150 mm in zona montana inalta. Valorile medii multianuale cresc de la campie la munte cu un gradient variabil de 10-15 mm/100 m altitudine. Caracteristicile pluviometrice ale lunii mai sunt definitorii pentru dezvoltarea vegetatiei agricole si forestiere. Deficitele de precipitatii din luna mai determina pierderi importante in culturile silvice si reducerea drastica a recoltelor agricole.

 

Harta cantităților de precipitații (PI mm) căzute în luna mai 2002 în ocoalele silvice din România

 

Din măsurătorile efectuate în luna mai 2002 în ocoalele silvice din tara, care au fost reprezentate pe hartă se constată o variabilitate extrem de mare a cantitatilor de precipitatii cazute, remarcandu-se cantitatile foarte mici de precipitatii cazute in nordul Campiei Romane, Sudul Moldovei, NE tarii (D.S. Botosani si Iasi), Sudul judetelor Mehedinti si Dolj precum si in O.S. din Campia de Vest si zona piemontana a dealurilor vestice. Cantitati de precipitatii apropiate de normal si chiar depasind aceasta valoare s-au inregistrat in zona montana din Carpatii Orientali si in mod exceptional in Campia Romana, la sud de Bucuresti (90 mm in O.S. Comana) si Campia de Vest (111 mm in O.S. Chisineu-Cris).

 

Harta deficitului/excesului de precipitații (Pi-Pm) înregistrat în luna mai 2002 în ocoalele silvice din România

           

Pe baza diferenței dintre precipitațiile efective căzute în luna mai și precipitațiile medii multianuale ale lunii mai s-a calculat și reprezentat grafic deficitul de precipitații (PI - Pm) exprimat în mm pentru ocoalele silvice la care s-au făcut măsurători valide.
Se constată că deficitul maxim de precipitații se înregistrează în nordul Olteniei (50-70 mm), piemontul vestic (60-80 mm), nord estul tarii (20-60 mm) si in nordul Campiei Romana si in Sudul Moldovei (40-70 mm). Deficitele minime de precipitatii s-au inregistrat in sudul tarii (D.S. Olt. Teleorman, Bucuresti, si Ialomita - partea sudica), in centrul Moldovei si in Campia de Vest la nord de raul Mures. Mentionam insa ca in majoritatea precipitatiilor inregistrate in luna mai provin dintr-un numar redus de caderi de precipitatii, adesea de intensitate foarte mare, care a provocat scurgeri intense la suprafata si local fenomene torentiale (Chisineu-Cris, Oradea, Comana).

 

Harta cantităților relative de precipitații (în % din valoarea multianuală) înregistrate în luna mai 2002 în ocoalele silvice din România

 

Cantitatile relative de precipitatii au reprezentat cu 60-90% mai putin decat media multianuala in nordul Campiei Romane, Sudul Moldovei, Nord estul tarii si Campia de Vest. Cantitati relative cu 40-70% mai mici decat media multianuala s-au inregistrat in Oltenia si nordul judetelor Olt si Teleorman. In centrul Moldovei si sudul extrem al tarii precipitatiile cazute au fost cu 10-40% mai mici decat media multianual.
In O.S. Comana, Braila, Draganesti, Bals precipitatiile cazute au fost apropiate sau au depasit media multianuala.
In mod exceptional, datorita unor caderi de precipitatii locale, s-au inregistrat si valori depasind cu 60-80% precipitatiile medii multianuale in O.S. Chisineu-Cris si Comana.
 

Harta indicelui standardizat al precipitațiilor (SPI) în luna mai 2002 în ocoalele silvice din România

 

Fundamentare teoretica

 

            Pe harta României s-a reprezentat indicele standardizat al precipitațiilor în luna mai 2002 în ocoalele silvice din tara.
Pe baza datelor calculate se poate aprecia că luna mai 2002 a fost extrem de secetoasă în ocoalele silvice Gugesti si Dumitresti din D.S. Vrancea, Bolintin (D.S. Bucuresti) si Strehaia (D.S. Mehedinti), foarte secetoasă în ocoalele silvice din Nordul Baraganului, sudul Moldovei, Subcarpatii de Curbura si in cateva ocoale silvice situate la nord de Bucuresti; moderat secetoasa in ocoalele silvice din Oltenia, Vestul tarii si centrul Moldovei; pe baza indicelui SPI, luna mai se considera aproape normala în Subcarpatii Moldovei, Sudul Campiei Romane, Nordul Olteniei si cateva ocoale silvice din nordul tarii.

 

 

Harta indicelui standardizat al precipitațiilor în lunile aprilie și mai 2002 (SPI2) în ocoalele silvice din România

Pe baza datelor înregistrate în lunile aprilie și mai la ocoalele silvice din sudul țării s-a calculat indicele standardizat al precipitațiilor cumulate pe două luni anterioare începând din luna mai 2002.
Din analiza hărții se constată că lunile aprilie și mai pot fi caracterizate ca excesiv de secetoase în Ocolul silvic Caracal, extrem de secetoase-foarte secetoase în nordul Olteniei și nordul Câmpiei Române, moderat secetoase în Bărăganul situat la est de București (D.S. Ialomița).
Pentru ocoalele silvice situate în sudul Câmpiei Române (D.S. Olt, Teleorman, București), regimul precipitațiilor pe lunile aprilie și mai poate fi caracterizat ca fiind aproape normal, deci comparabil cu valorile medii multianuale.


Harta indicelui standardizat al precipitațiilor în lunile martie, aprilie și mai 2002 în ocoalele silvice din România (SPI3)

Pe baza măsurătorilor efectuate în rețeaua de monitoring din sudul țării în perioada martie-mai, s-a calculat indicele SPI pentru ultimele trei luni, începând din luna mai. Analizând harta, se constată că ultimele trei luni au fost excesiv de secetoase-extrem de secetoase în ocoalele silvice din județul Gorj, foarte secetoase în sudul județului Mehedinți, în nordul județului Dolj și al Câmpiei Române, în restul ocoalelor silvice din sudul țării regimul precipitațiilor, în ultimele trei luni fiind caracterizat ca moderat secetos până la aproape normal.


Evoluția precipitaților efective (P-ETP) în luna mai 2002

Pe baza măsurătorilor efectuate se apreciază că în luna mai evapotranspirația potențială (ETP) a avut valori relativ foarte ridicate (peste 110 mm) în zona de est a Câmpiei Române și în Subcarpații Sudici, cu valori extreme de cca. 130 mm la Galați, Tecuci, Baia de Aramă, Vulturești, Slatina, Stoiceni, Râmnicu Vâlcea, Roșiori de Vede și Turnu Măgurele. În zona dealurilor înalte și în Podișul Moldovei, valorile ETP au oscilat între 70-90 mm, iar în zona montană, valorile maxime au fost de 40-60 mm.
Deficitul de apă în sol s-a accentuat cu 40-120 mm în nordul Câmpiei Române, cu valori extreme - peste 100 mm - în ocoalele silvice Ianca, Râmnicu Sărat, Slobozia, Galați și Tecuci. În ocoalele silvice din sudul țării, deficitul de apă din sol a fost de 40-80 mm, iar în nord-estul țării - D.S. Botoșani și Iași - acestea au oscilat între 20-100 mm. Cele mai mici pierderi de apă din sol s-au înregistrat în zona montană și submontană din Carpații Orientali și Occidentali.

Lucrarea de instalare a captatorilor de precipitații continuă în restul ocoalelor silvice din țară, estimându-se finalizarea acestei acțiunii la sfârșitul lunii iunie 2002.
 

         Întocmit,                                  Concepție soft, bază de date, GIS,                            Implementare Internet,
 Dr. ing. Ion BARBU                                  Dr. ing. Ionel POPA                                    Ing. Marius TEODOSIU

 

 

 
index