Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
Rapoarte 2002: martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie
Rapoarte 2003: ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie
Caracterizarea regimului precipitatiilor în anul 2002 în ocoalele silvice din România
Instructiuni
Untitled Document
 
Evaluarea riscului de aparitie a secetei > Raport octombrie 2002

 

 

 

RAPORTUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A
RISCULUI DE APARIȚIE A SECETEI ÎN PĂDURILE
DIN ROMÂNIA PE
LUNA OCTOMBRIE

 

 

 

 

1. Informatii despre proiect

             

2. Rezultate obținute pentru luna septembrie 2002

Pe baza măsurătorilor efectuate în 404 puncte de monitoring din toate ocoalele silvice din țară s-au calculat toți parametrii care permit evaluarea deficitului/excesului de precipitații în raport cu  media multianuală a lunii octombrie și intensitatea secetei/excesului de precipitații prin intermediul indicatorului SPI (indicele standardizat al precipitațiile).

Realizarea măsurătorilor de fost posibilă datorită devotamentului personalului tehnico – ingineresc de la ocoalele silvice și activității coordonatorilor proiectului la nivelul fiecărei Direcții silvice din țară.

Cu începere din luna martie 2002 rezultatele prelucrării datelor măsurate și hărțile  sinoptice ale indicatorilor de caracterizare a secetei întocmite în sistem GIS pot fi accesate  direct de către beneficiarii proiectului (Regia Națională a Pădurilor, Direcții silvice, ocoale silvice, ICAS, Facultatea de silvicultură) de pe site-ul ICAS Câmpulung Moldovenesc: http://www.icassv.ro/seceta/index.htm. Datele sunt actualizate lunar. La sfârșitul sezonului de vegetație 2002 se intenționează publicarea unei lucrări de sinteză care va fi difuzată la toate ocoalele silvice din țară în vederea fundamentării soluțiilor de management silvic în 2003.

 

 

Harta cantităților medii multianuale de precipitații căzute în luna octombrie 2002 în ocoalele silvice din România

 

Luna octombrie se caracterizează în general printr-un aport moderat – redus de precipitații, cantitatea medie multianuală la nivelul țării fiind estimat la 50 mm.

Variația precipitațiilor căzute este mult mai redusă decât în lunile de vară, de la 60 – 70 mm în zona de munte la 50 – 55 mm în zona de deal și 40 – 45 mm la câmpie. Valorile medii multianuale arată că cele mai mari căderi de precipitații se înregistrează în nord-vestul țării (70 – 80 mm) iar cele mai mici în Dobrogea și Moldova (35- 40 mm).

Această situație se datorează, în general, slăbirii activității anticiclonului Azoric și extinderii Anticiclonului Siberian peste Europa ceea ce favorizează apariția, în golful Genua a unor depresiuni care pot fi antrenate până în vestul României, adesea în conjuncție cu fronturile generate de depresiunea Islandeză care coboară mult spre sud. Majoritatea teritoriului țării se află, de regulă, sub influența anticiclonului Siberian care aduce mase de aer rece și uscat.

Luna octombrie 2002 s-a caracterizat, însă, printr-o vreme mai închisă și mai ploioasă decât de obicei, datorită slăbirii activității anticiclonului Siberian și activării anticiclonului  Azoric și a culoarului depresionar din nordul Scandinaviei până în Mediterana.

Această situație sinoptică a favorizat formarea mai multor fronturi atmosferice care au adus mari cantități de precipitații, în special, în vestul țării.

 

 

Harta cantităților de precipitații (PI mm) căzute în luna octombrie 2002 în ocoalele silvice din România

 

Pe baza măsurătorilor făcute în 404 ocoale silvice din rețeaua de monitoring a secetei s-a întocmit harta GIS a izoliniilor din luna octombrie. Se constată distribuția precipitațiilor din octombrie 2002 se deosebește radical de distribuția precipitațiilor medii multianuale.

Valorile maxime ale precipitațiilor căzute s-au înregistrat în nord-vestul țării (peste 150 mm), în Munții Maramureșului, în vestul Carpaților Meridionali (100-120 mm), în sudul Moldovei (peste 100 mm) și în Teleorman, la vest de București.

Cele mai reduse cantități de precipitații s-au semnalat în Câmpia de Vest (30-50 mm) și în Câmpia Transilvaniei (30 – 40 mm). De asemenea, valori reduse ale precipitațiilor, s-au semnalat și în nordul Moldovei, unde au scăzut sub media multianuală a lunii.

In estul Bărăganului și în Dobrogea, valorile precipitațiilor au depășit media multianuală.

 

 

Harta deficitului/excesului de precipitații (Pi-Pm) înregistrat în luna octombrie 2002 în ocoalele silvice din România

           

Pe baza diferenței dintre precipitațiile căzute în luna octombrie 2002 (Pi) și cele multianuale (Pm) s-au reprezentat, pe hartă, valorile deficitului/excesului de precipitații prin intermediul izoliniilor calculate prin interpolare Krieging pentru cele 404 puncte de monitorizare.

Din  analiza hărților se constată că, aproape în toată țara, cu excepția nordului Carpaților Orientali, Carpații Meridionali și nord-vestul țării, precipitațiile căzute în luna octombrie au fost excedentare.

Cele mai mari excedente s-au înregistrat în Maramureș, sudul Moldovei, Caraș Severin și Teleorman. Valori excedentare s-au semnalat și în sud-estul țării (Bărăgan și Dobrogea).

 

 

Harta deficitului/excesului relativ (Pi-Pm)Pm de precipitații înregistrate în ocoalele silvice din România în luna octombrie 2002

Din harta anexată, se constată că, față de media multianuală a lunii octombrie, precipitațiile căzute au fost de 2 – 3 ori mai mari în Dobrogea și Teleorman și de 0,5 – 1 ori mai mari în nordul Direcției silvice Maramureș și sudul Direcției silvice Caraș Severin.

In restul țării, precipitațiile au fost apropiate sau cu circa 30 – 50% mai mari decât media multianuală. In Carpații Orientali și Meridionali s-au înregistrat precipitații mai reduse cu 20 – 30% decât media multianuală.

 

 

Harta indicelui standardizat al precipitațiilor (SPI) în luna august 2002 în ocoalele silvice din România

 

Fundamentare teoretica

 

Calculul indicelui SPI pentru luna octombrie  pune în evidență că aproape tot teritoriul țării se încadrează în regim aproape normal – moderat ploios. Sudul Moldovei și sudul Teleormanului și Maramureșului se caracterizează ca fiind foarte ploios – excesiv de ploios. De asemenea, toate ocoalele silvice din sud-estul țării au avut un regim al precipitațiilor moderat ploios și chiar foarte ploios (delta Dunării).

 

 

Harta indicelui standardizat al precipitațiilor pe ultimele două luni (septembrie și octombrie 2002) (SPI2) în ocoalele silvice din România

In luna octombrie și septembrie indicele standardizat al precipitațiilor pune în evidență următorul regim al precipitațiilor :

- foarte ploios-extrem de ploios în sudul Câmpiei Române, sudul Dobrogei, sudul Moldovei și nord-vestul țării (Direcția silvică Maramureș).

- moderat ploios în nordul Câmpiei Române, Subcarpații sudici, sudul Moldovei, nordul Dobrogei, nord-estul Banatului și nord-vestul Transilvaniei (inclusiv Câmpia Transilvaniei).

- aproape normal în Moldova, Carpații Meridionali și restul Ardealului.

De remarcat că în mod  normal lunile septembrie – octombrie sunt deficitare în precipitații în sudul țării, unde în anul 2002  s-au înregistrat excese rar întâlnite.


Harta indicelui standardizat al precipitațiilor (SPI) pe ultimele 3 luni (octombrie -septembrie – august) în ocoalele silvice din România

Calculat pentru ultimele trei luni indicele SPI pune în evidență următoarele regimuri ale precipitațiilor : 

- excesiv de ploios – nemaipomenit de ploios în  tot  sudul țării (din Mehedinți până în Dobrogea)

- foartea ploios – extrem de ploios în Banat, Subcarpații Sudici, nordul Bărăganului, sudul Moldovei, nord-vestul țării și  nord-estul Transilvaniei

- moderat ploios – aproape normal în Carpații Orientali, Carpații Meridionali și Câmpia de Vest.

Se poate aprecia că  ultimele trei luni s-au caracterizat printr-un excedent de precipitații în toată țara ceea ce a determinat refacerea rezervei de apă din sol.


Harta evapotranspirației potențiale înregistrate în luna octombrie 2002 în ocoalele silvice din România

Pe baza diferenței dintre precipitațiile totale (Pi) și efective (P-ETP) măsurate la pluviometrele montate în fiecare punct de monitoring al secetei s-a calculat evapotranspirația potențială (cantitatea de apă evaporată la suprafața liberă a apei) în fiecare punct din rețea.

 

                        ETP = Pi – (Pi – ETP)

 

Pe hartă s-au reprezentat izoliniile ETP în luna octombrie. Se constată că valorile cele mai mari (peste 50 mm) ale ETP s-au înregistrat în sud-estul țării și în Oltenia sudică. In anumite zone (Delta Dunării, nisipurile din sudul Olteniei) ETP a depășit 60 mm. In restul teritoriului valorile evapotranspirației au avut valori reduse (10 – 50 mm), cele mai mici valori înregistrându-se în nord-vestul țării și în Carpați datorită umidității ridicate din atmosferă, precipitațiilor abundente și temperaturilor mai scăzute. Așa cum este cunoscut, precipitațiile din octombrie se acumulează în mare parte în sol contribuind la realizarea rezervei de apă în sol pentru sezonul următor de vegetație.

 

Harta rezervei de apă din sol pentru luna septembrie în ocoalele silvice din România

Teoretic, precipitațiile efective (P-ETP) reprezintă cantitatea de apă care ajunge la sol și constituie (în mare parte) rezerva de apă a solului. Atunci când sunt excedentare sau provin din căderi masive de precipitații, o mare parte din ele se scurg la suprafața solului sau ajung în apa freatică percolând solul.

Pe baza măsurătorilor efectuate în 404 puncte din rețeaua de monitoring  a secetei s-a calculat rezerva de apă din sol realizată în luna octombrie. Aceasta se adaugă la rezerva existentă din lunile anterioare și va constitui rezerva de apă totală din sol la sfârșitul lunii octombrie 2002.

Din harta anexată se constată că rezerva de apă s-a îmbogățit în nord-vestul țării cu peste 80 – 120 mm și în Carpații Meridionali cu 20 – 80 mm.

In vestul țării, Câmpia Transilvaniei, sudul Olteniei, nord-estul țării și sudul Dobrogei, rezerva de apă din sol a scăzut cu 20 – 50 mm, ca urmare a evapotranspirației, încă intense în aceste regiuni sau deficitului de precipitații (nord-estul României).

 

Prognoza temperaturilor pentru perioada 1 – 15 noiembrie 2002

In perioada 1 – 15 noiembrie 2002 toată Europa Centrală și de Est se va afla sub influența unei mase de aer polar care se extinde din Scandinavia până în Iugoslavia și Bulgaria. In țara noastră, temperatura medie la suprafața solului va fi apropiată de 00C cu valori mai reduse în nordul țării și în Moldova (0 – -50C) și ușor mai ridicate în sudul extrem al Câmpiei Române. După data de 8 noiembrie temperaturile scăzute se vor uniformiza în toată țara în jurul valorii de 00C (mai scăzută în nord și ușor mai ridicate în Dobrogea).

De remarcat că, față de media multianuală a perioadei 1 – 15 noiembrie, temperaturile vor fi cu 4 – 70C mai scăzute în nor-est, cu 2-50C În Carpații Orientali și sudul Moldovei și cu 2-30C mai scăzute în vestul țării.

 

Prognoza precipitațiilor pentru perioada 1 – 15 noiembrie 2002

Un front de precipitații, determinat de ciclonii mediteranieni, va traversa România în perioada 3 – 8 noiembrie, cele mai mari cantități fiind așteptate pentru zona de sud-est și sud a țării (până la 50 mm). Ciclonii care se vor deplasa din Marea Mediterană peste Peninsula Balcanică vor determina valori de peste 100 mm precipitații în Grecia și Marea Egee, vestul Turciei și vestul Mării Negre.

In perioada 8 – 13 noiembrie, sub influența mișcărilor de ocludere circulară, ciclonii respectivi vor determina căderi importante de precipitații în zona de nord-est , nord și est a țării. Coroborând cu temperaturile prognozate, este posibil ca în zona montană să se semnaleze căderi importante de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și pe alocuri să se semnaleze rupturi de zăpadă (în nordul țării, Suceava, Maramureș, Neamț și Botoșani).

Cantitatea prognozată de precipitații ar putea fi sintetizată astfel :

 

Zona

Perioada

Total

Media multianuală în noiembrie

Factor de

 

1-8 XI

8-15 XI

1-15 XI

Total

Pe jumătate lună

multiplicare

N

10-15

30-40

40-55

60

30

2

NE

20-25

35-60

55-85

30

15

5

E

25-50

25-30

50-80

35

18

5

SE

35-50

10-15

45-65

35

18

3

S

30-40

15-20

45-60

40

20

3

SV

20-30

20-30

40-60

70

35

2

V

10-15

20-35

30-50

45

22

2

NV

5-15

35-45

40-60

60

30

2

Centru

20-30

20-35

40-65

40

20

2

 

Față de media multianuală a perioadei 1-15 noiembrie se prognozează precipitațiile din 2002 vor fi de peste 4-5 ori mai mari în estul țării și în Dobrogea și de 2-3 ori în vest.

Întocmit                                  Concepție soft, bază de date, GIS                              Implementare Internet
 Dr. ing. Ion BARBU                                      Dr. ing. Ionel POPA                                              Ing. Marius TEODOSIU

 

 
index