Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
Rapoarte 2002: martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie
Rapoarte 2003: ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie
Caracterizarea regimului precipitatiilor în anul 2002 în ocoalele silvice din România
Instructiuni
Untitled Document
 


 

 

 

 

RAPORTUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A
RISCULUI DE APARIȚIE A SECETEI ÎN PĂDURILE
DIN ROMÂNIA PE LUNA
OCTOMBRIE 2003

 

 

 

 

1. Informatii despre proiect

             

             

             2. Rezultate obținute pentru luna octombrie 2003

 

Harta cantitatilor de precipitatii cazute în luna octombrie 2003 în ocoalele silvice din România

Luna octombrie a anului 2003 s-a caracterizat prin căderi abundente de precipitații în toate regiunile țării dar mai ales în jumătatea de vest. Cele mai mari cantități de precipitații, depășind 150 mm, s-au înregistrat în nordul Carpaților Orientali, în nord-vestul țării și în partea vestică a Carpaților Meridionali. In mod excepțional asemenea cantități de precipitații s-au înregistrat și în ocoalele silvice din jurul Bucureștiului. Pe arii extinse din vestul țării, centrul Transilvaniei și Câmpia Română și Oltenia, precipitațiile căzute în luna octombrie au depășit 100 mm ceea ce a condus la acumulări importante de apă în sol care au refăcut rezerva de apă în primii 20 - 40 cm. Cantitățile cele mai mici de precipitații (dar care se apropie de media multianuală a lunii octombrie sau chiar o depășesc (s-au înregistrat în Câmpia Moldovei și nordul Dobrogei.

 

Harta cantitatilor medii multianuale de precipitatii cazute în luna octombrie 2003 în ocoalele silvice din România

Luna octombrie este caracterizată ca o lună cu precipitații scăzute dar ceva mai mari decât în luna septembrie. In luna octombrie cantitățile medii cele mai mari de precipitații se înregistrează în zona montană cu valori cuprinse între 70 - 100 mm în nordul Carpaților Orientali și nordul Olteniei. Valori cu 10 - 20 mm mai scăzute se înregistrează în restul lanțului carpatic la altitudini de peste 500 m. In zona colinară și de câmpie valorile medii multianuale înregistrate în luna octombrie au valori cuprinse între 40 și 60 mm, valorile mai mari înregistrându-se în Câmpia de Vest și în centrul Transilvaniei. Cele mai mici precipitații medii în luna octombrie se înregistrează în Moldova la est de Siret precum și în Delta Dunării și sudul Dobrogei. 

 

 

Harta deficitului/excesului de precipitatii înregistrat în luna octombrie 2003 în ocoalele silvice din România

Din analiza hărții în care s-au reprezentat deficitul/excesul de precipitații înregistrat în luna octombrie se constată că în majoritatea ocoalelor silvice din țară precipitațiile căzute au fost în exces față de media multianuală. Cele mai mari valori excedentare (50 - 150 mm) s-au înregistrat în Carpații Meridionali, Muntenia, Banat, Câmpia de Vest și nord-vestul țării. Singurele zone în care precipitațiile au înregistrat un ușor deficit de 10 - 30 mm se află în nordul Carpaților Orientali și în Delta Dunării.Harta cantitatilor relative de precipitatii (Pi/Pm) înregistrate în luna octombrie 2003 în ocoalele silvice din România

Din analiza hărții în care s-au reprezentat cantitățile relative de precipitații (calculate în % din valoarea medie multianuală) se observă că, în cea mai mare parte a teritoriului țării, cantitățile de precipitații căzute au depășit cu 50 - 100% valoarea medie multianuală; în vestul țării, sudul Transilvaniei, Banat, Oltenia, Muntenia, sudul Dobrogei și estul Moldovei precipitațiile căzute au fost de cel puțin două ori mai mari decât media multianuală a acestei luni. Singurele zone în care precipitațiile  s-au apropiat de normal sau au fost mai mici decât aceasta se află în  nordul Moldovei și pe clina estică a Carpaților Orientali precum și în Delta Dunării.

 

Harta indicelui standardizat al precipitatiilor (SPI) în luna octombrie 2003 în ocoalele silvice din România

Indicele standardizat al precipitațiilor calculat pentru luna octombrie 2003 și reprezentat pe harta ocoalelor silvice indică un regim al precipitațiilor foarte ploios - nemaipomenit de ploios în majoritatea ocoalelor silvice din jumătatea de sud și de vest a țării.  Astfel, pe arii extinse din D.S. București, Teleorman, Olt, Dâmbovița, Hunedoara, Caraș Severin, Bihor și Satu Mare, regimul precipitațiilor a fost excesiv de ploios sau chiar nemaipomenit de ploios. Din comparația cu lunile anterioare când în aceste zone s-au înregistrat luni la rând deficite foarte importante rezultă cu pregnanță caracterul foarte fluctuant al regimului precipitațiilor și riscurile locale de apariție a secetelor excesive sau inundațiilor neașteptate cu efecte negative nu numai asupra pădurilor ci și asupra altor componente ale sistemului socio-economic. In jumătatea de est a țării cuprinzând și arii extinse din Carpații Orientali regimul precipitațiilor a fost aproape normal, excepție fac ocoalele silvice din D.S. Iași, Vaslui și Constanța în care regimul precipitațiilor a fost moderat ploios - extrem de ploios.

   

Harta indicelui standardizat al precipitatiilor (SPI) pe ultimele doua luni (octombrie-august 2003) în ocoalele silvice din România

Calculul indicelui standardizat al precipitațiilor cumulate din lunile octombrie și septembrie ale anului 2003 evidențiază foarte clar două zone cu caracteristici diferite. Astfel în jumătatea de sud a țării regimul precipitațiilor a fost moderat ploios - nemaipomenit de ploios iar în jumătatea de nord aproape normal sau chiar moderat ploios în D.S. Iași, Oradea, Sibiu și Vrancea. Cele mai mari valori ale indicelui SPI 2 s-au înregistrat în Câmpia Română, sudul Dobrogei și nordul Olteniei unde pe arii extinse acesta s-a caracterizat ca fiind excesiv de ploios - nemaipomenit de ploios.

 

Harta indicelui standardizat al precipitatiilor (SPI) pe ultimele trei luni (octombrie -august -iulie 2003) în ocoalele silvice din România

Evidențiază aproape aceleași caracteristici ca și SPI 2 cu zone extinse din Oltenia, Muntenia și Dobrogea în care s-au înregistrat un regim al precipitațiilor în ultimele 3 luni foarte ploios - nemaipomenit de ploios. In jumătatea de nord a țării regimul precipitațiilor în ultimele 3 luni a fost aproape normal cu excepția unor ocoale silvice din Câmpia Transilvaniei (Dej, Gherla, Cluj, Turda) și Carpații Occidentali (O.s. Gilău, Someșul Rece, Huedin, Beliș, Gârda, Aleșd) și din nordul Moldovei (O.s. Darabani, Dorohoi, Botoșani, M. Eminescu, Marginea, Putna, Falcău) care s-au caracterizat printr-un regim foarte secetos - moderat secetos. In cea mai mare parte a teritoriului regimul precipitațiilor cumulate pe 3 luni s-a apropiat de normal.

 

Harta indicelui standardizat al precipitatiilor (SPI) pe ultimele 6 luni în ocoalele silvice din România

Din analiza distribuției valorilor indicelui standardizat al precipitațiilor cumulate în perioada mai - octombrie care coincid cu sezonul de vegetație se constată că regimul precipitațiilor a fost foarte secetos - extrem de secetos în majoritatea ocoalelor silvice din nord- vestul țării (D.S. Satu Mare, Baia Mare, Sălaj, Cluj, Zalău și Oradea). Pe arii extinse  cuprinzând aproape toată Transilvania și Carpații de Curbură, precum și local în Clisura Dunării și nordul Moldovei regimul precipitațiilor în sezonul de vegetație 2003 a fost moderat secetos - foarte secetos. In restul teritoriului cuprinzând practic tot lanțul carpatic și zona extracarpatică din Moldova, Muntenia, Dobrogea și Banat regimul precipitațiilor a fost aproape normal.Indicele standardizat al precipitațiilor pe ultimele 12 luni 2003 în ocoalele silvice din România

Calculul indicelui standardizat al precipitațiilor calculat pe ultimele 12 luni anterioare din septembrie 2002 - octombrie 2003 evidențiază un regim foarte secetos - excesiv de secetos în tot bazinul Transilvaniei cu o prelungire în Carpații de Curbură și în nordul Carpaților Orientali. Alte zone în care regimul precipitațiilor în ultimele 12 luni a fost foarte secetos - extrem de secetos se află în Clisura Dunării, sudul Olteniei, estul Bărăganului și nordul extrem al Moldovei. In restul teritoriului regimul precipitațiilor în ultimele 12 luni a fost aproape normal cu excepția câtorva zone cuprinzând D.S. Olt, sudul Dobrogei și sudul Moldovei unde regimul precipitațiilor s-a caracterizat ca fiind moderat ploios - foarte ploios (O.s. Hanu Conachi, Tecuci, Focșani, Basarabi, Caracal, Slatina și Tr. Măgurele). Ultimele 12 luni au înregistrat cel mai sever regim de precipitații (excesiv secetos) în ocoalele silvice Gherla, Bistrița, Someșul Rece, Gârda, Orșova și Brașov. 


 

Evapotranspiratia

In luna octombrie evapotranspiratia potentiala se diminueaza mult ca urmare a scaderii temperaturii  si insolatiei în special în zonele joase în care frecvent ceturile devin dominante limitând mult evapotranspiratia. In mod aproape surprinzator în aceasta luna valorile maxime ale evapotranspiratiei se înregistreaza în zona montana si colinara în care desi temperatura medie este relativ scazuta insolatia si vântul intensifica pierderile de apa prin evapotranspiratie pâna la 50 - 60 mm. Valoarea medie a evapotranspiratiei pentru aceasta luna este de 20 - 40 mm. In luna octombrie valorile cele mai reduse s-au înregistrat în sudul Câmpiei Române, nordul Carpatilor Orientali si în Câmpia de Vest si sudul Transilvaniei. Valorile cele mai ridicate ale evapotranspiratiei 50 - 60 mm s-au înregistrat în Carpatii Occidentali, Carpatii Meridionali si local în Baragan, Podisul Babadag si în Subcarpatii Moldovei.Harta rezervei de apa din sol pentru luna octombrie 2003 în ocoalele silvice din România

Din analiza distribuției precipitațiilor efective (P-ETP) înregistrate în luna octombrie 2003 se constată că în majoritatea regiunilor țării ca urmare a precipitațiilor căzute rezerva de apă din sol a crescut teoretic cu peste 40 l/m2 în toate regiunile țării cu excepția câtorva ocoale silvice din D.S. Botoșani, Ialomița și Tulcea, unde acumulările de apă în sol au fost neglijabile. Cele mai mari valori ale precipitațiilor efective s-au înregistrat în nord-vestul țării și în sud-vest (în special în nordul Olteniei) și au avut valori cuprinse între 80 - 140 mm. Ţinând cont de caracterul torențial al precipitațiilor înregistrate se apreciază că doar o mică parte dintre acestea (20 - 50%) s-au infiltrat în sol, cea mai mare parte pierzându-se prin scurgeri la suprafață.

 

- Simularea evoluției indicilor standardizați ai precipitaților pentru luna noiembrie 2003 calculați pentru ultimele 2 - 3 și respectiv 6 luni în urmă (din noiembrie)  în 5 ipoteze de prognoză

            - Ipoteza 1 - Precipitațiile anticipate pentru luna noiembrie reprezintă 50% din media multianuală a lunii noiembrie

            SPI2 va arăta următoarele regimuri de umiditate în ecosistemele forestiere din România :

            Aproape normal în majoritatea regiunilor țării cu excepția ocoalelor silvice din Muntenia (între Argeș și Jiu) și Banat unde regimul va fi moderat ploios.

SPI3 va arăta următoarele regimuri de umiditate în ecosistemele forestiere din România :

Aproape normal în majoritatea regiunilor țării situate la nord de o linie imaginară ce unește Arad de Oradea. La sud de această linie regimul precipitațiilor va fi moderat ploios până la excesiv de ploios, în special în Câmpia Română și sudul Dobrogei.

            SPI6 va arăta un regim extrem de secetos în colțul de nord-vest al țării, moderat secetos - foarte secetos în toată Transilvania, Clisura Dunării, Depresiunea Brașovului și Carpații de Curbură, și un regim aproape normal în restul țării.

 

            - Ipoteza I1 - Precipitațiile anticipate pentru luna noiembrie reprezintă 75% din media multianuală a lunii noiembrie

            SPI2 va arăta un regim aproape normal în majoritatea regiunilor țării, moderat ploios - foarte ploios în Câmpia de Vest, Banat, Caral Severin, Muntenia și în sudul Transilvaniei (D.S. Sibiu).

            SPI3 va arăta un regim aproape normal în jumătatea de nord a țării cu nuanțe de moderat ploios - foarte ploios în sudul Moldovei și sudul Transilvaniei. In această ipoteză indicele SPI 3 va arăta pentru toată jumătatea de sud a țării un regim foarte ploios - excesiv de ploios.

            SPI6 va arăta un regim foarte secetos în nord vestul țării și sud-estul Transilvaniei, moderat secetos în majoritatea ocoalelor silvice din vestul și sud-estul Transilvaniei, inclusiv în Carpații și Subcarpații de Curbură. In restul teritoriului regimul precipitațiilor va fi aproape normal. Evidențiem însă, local, anumite ocoale situate în Clisura Dunării și sudul Olteniei, precum și în nord-estul țării în care regimul precipitațiilor pe șase luni va fi moderat secetos - foarte secetos.

 

- Ipoteza II1 - Precipitațiile anticipate pentru luna noiembrie reprezintă 100% din media multianuală a lunii noiembrie

SPI2 va arăta un regim aproape normal în jumătatea de nord-est a țării și moderat ploios - foarte ploios în jumătatea de sud-vest a țării. Remarcăm zone excedentare în precipitații în Câmpia de Vest, Banat și Teleorman.

SPI3 diferențiază, în această ipoteză, jumătatea de nord a țării cu un regim aproape normal al precipitațiilor și jumătatea de sud cu un regim care se va caracteriza ca fiind foarte ploios - excesiv de ploios în special în Câmpia Română și sudul Dobrogei.

SPI6 va arăta un regim aproape normal în toată țara cu excepția zonei de nord-vest și Carpații de Curbură în care regimul precipitaților va fi foarte secetos - moderat secetos. De asemenea în această ipoteză în unele ocoale din zona centrală a Moldovei, sudul Dobrogei, Teleorman și Caraș Severin se vor putea înregistra regimuri ale precipitațiilor moderat ploios - foarte ploios.

 

            - Ipoteza 1V - Precipitațiile anticipate pentru luna noiembrie reprezintă 125% din media multianuală a lunii noiembrie

SPI2 în această ipoteză regimul precipitațiilor va fi moderat ploios - foarte ploios în majoritatea regiunilor țării cu excepția lanțului carpatic, a Bărăganului și a Dobrogei de nord unde regimul se va apropia de normal.

SPI3 va pune în evidență un regim al precipitațiilor moderat ploios - excesiv ploios în toată jumătatea de sud a țării și în Câmpia de Vest și aproape normal în rest.

SPI6 va evidenția o zonă mai restrânsă cu un regim foarte secetos în nord-vestul țării și în Carpații de Curbură și un regim aproape normal în rest, cu excepția câtorva ocoale din sudul Dobrogei, centrul Moldovei și Muntenia unde regimul ar putea fi caracterizat drept foarte ploios în această ipoteză.

 

            - Ipoteza V - Precipitațiile anticipate pentru luna noiembrie reprezintă 150% din media multianuală a lunii noiembrie

SPI2 va arăta un regim moderat ploios - extrem de ploios în majoritatea regiunilor țării cu excepția Carpaților Orientali în care regimul prognozat va fi apropiat de normal.

SPI3 diferențiază zone foarte întinse din Muntenia, Moldova și Câmpia de Vest în care regimul precipitațiilor va fi foarte ploios - excesiv de ploios și zone mai reduse localizate în nordul Carpaților Orientali, nordul Moldovei și Câmpia Transilvaniei în care regimul precipitațiilor va fi aproape normal.

SPI6 indică și pentru această ipoteză o zonă  foarte secetoasă - moderat secetoasă cuprinzând D.S. Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău și Brașov, în restul țării prognozându-se  indici care reflectă un regim aproape normal sau moderat ploios în majoritatea regiunilor țării.  

           

- Prognoza precipitațiilor pentru luna noiembrie 2003 în ocoalele silvice din România

Luna noiembrie se va caracteriza prin trei valuri de precipitații care vor fi înregistrate la începutul lunii (31 octombrie - 2 noiembrie), în perioada 10 - 17 și după 27 noiembrie. Cuantumul cantităților de precipitații se estimează că nu va depăși media multianuală și de aceea considerăm că cea mai plauzibilă prognoză este cea realizată în ipoteza III prezentată anterior.

La sfârșitul sezonului de vegetație 2003 putem considera că anul 2003 se aseamănă foarte mult cu anul 2002 caracterizat prin precipitații deficitare în prima jumătate a anului și mult peste normal în timpul toamnei.

 

 

 

Întocmit,                                      Procesare date,                                            Responsabil site,

Dr. ing. Ion BARBU                     Dr. ing. Ionel POPA                                      Ing. Marius TEODOSIU

 

 

 
index