Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
Rapoarte 2002: martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie
Rapoarte 2003: ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie
Caracterizarea regimului precipitatiilor în anul 2002 în ocoalele silvice din România
Instructiuni
Untitled Document
 
Evaluarea riscului de aparitie a secetei > Raport ianuarie 2003

 

 

 

RAPORTUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A
RISCULUI DE APARIȚIE A SECETEI ÎN PĂDURILE
DIN ROMÂNIA PE LUNA
IANUARIE 2003

 

 

 

 

1. Informatii despre proiect

             

             

             2. Rezultate obținute pentru luna ianuarie 2003

 

Harta cantităților medii multianuale de precipitații căzute în luna ianuarie în ocoalele silvice din România

 

Luna ianuarie este cea mai săracă în precipitații din tot anul, iar această caracteristică se menține pentru aproape toată țara cu câteva excepții în zonele montane din sud-vest, și nord-vest care beneficiază de un aport de precipitații din câmpurile depresionare care se deplasează din Mediterana și Baltica spre estul Europei fără a putea disloca însă masele de aer rece de origine polară aduse de câmpul anticiclonului Siberian. Cantitățile medii de precipitații înregistrate la nivelul României sunt de 40-50 mm cu variații de la 20-30 mm în  estul țării la 60-70 mm in zona montană din vestul țării. Cele mai mici cantități de precipitații (< 30 mm) se înregistrează în Moldova la est de Siret și în Delta Dunării iar cele mai mari în munții din nordul țării (Munții Maramureșului-Rodnei), Carpații Occidentali și rama vestică a Carpaților Meridionali. In restul țării, cantitățile medii de precipitații au valori de 30-40 mm, cele mai întinse regiuni cu asemenea valori fiind Câmpia Română, Câmpia de Vest și Câmpia Transilvaniei.

Harta cantităților de precipitații (PI mm) căzute în luna ianuarie 2003 în ocoalele silvice din România

 

Analizând distribuția cantităților de precipitații căzute în ianuarie 2003 constatăm că în linii generale cantitățile de precipitații au fost cu cca. 10-15 mm mai mari decât  media multianuală. Cele mai mici cantități de precipitații s-au înregistrat în nord-est și în sudul Transilvaniei unde valorile au fost cu 10-40 mm mai reduse decât media. Cele mai mari cantități de precipitații s-au înregistrat în nord-vestul țării (Direcția silvică Satu Mare și Maramureș) în Câmpia de Vest de la Oradea până la Timișoara și în Carpații Meridionali, din culoarul Timiș-Cerna până în Valea Prahovei. Local, s-au mai semnalat cantități de zăpadă mai mari decât media în sudul Moldovei, în Delta Dunării și Balta Ialomiței, dar trebuie să semnalăm că în Câmpia Română s-au înregistrat și câteva zone cu precipitații mai reduse (de-a lungul Ialomiței și Argeșului). Remarcăm, de asemenea, că în zona Carpaților Orientali cantitatea de precipitații căzute este mult mai mică decât media multianuală, în special în zona mijlocie și nordică a acestora.


Harta deficitului/excesului de precipitații (Pi-Pm) înregistrat în luna
ianuarie 2002 în ocoalele silvice din România

           

Reprezentarea cartografică a deficitului/excesului de precipitații înregistrate în luna ianuarie 2003 pune în evidență atât diferențe negative de până la 30-40 mm în nordul Carpaților Orientali și în Transilvania și excedente de până la 50-60 mm în sud-vest, sudul Moldovei și în Câmpia de Vest.


Harta deficitului/excesului relativ (Pi-Pm)/Pm de precipitatii înregistrate în ocoalele silvice din România în luna ianuarie 2003
Dacă încercăm să exprimăm în valori relative, deficitul/excesul de precipitații constatăm că în luna ianuarie nordul Moldovei și Transilvania au primit cantități de precipitații  mai reduse cu 10-60% decât media multianuală iar Câmpia de Vest, sudul Moldovei și aproape întreaga Câmpie Română și Dobrogea au primit precipitații cu 20-200% mai mult decât media multianuală a lunii ianuarie.


Harta indicelui standardizat al precipitațiilor (SPI) în luna iulie 2002 în ocoalele silvice din România


Fundamentare teoretica

 

Deși deficitele/excesele relative de precipitații sunt importante, coeficientul de variație (s%) al precipitațiilor căzute în luna ianuarie pe tot teritoriul țării are valori foarte ridicate (peste 50%) ceea ce face ca indicele standardizat al precipitațiilor să aibă valori reduse încadrând această lună într-un regim aproape normal al precipitațiilor.

Singurele zone în care regimul precipitațiilor apare excedentar sunt  câteva ocoale din sudul Moldovei și  vestul țării în care regimul precipitațiilor a fost foarte ploios.

Despre influența coeficientului de variație (s) asupra indicelui standardizat al precipitațiilor se pot găsi detalii în studiul nostru: „Variabilitatea precipitațiilor lunare și periodice în România”  în curs de publicare.

Exemplificăm doar modul în care influențează coeficientul de variație indicele SPI din luna ianuarie. Astfel, pentru un deficit de precipitații de 50% din valoarea precipitațiilor medii multianuale și un coeficient de variație s = 0,5 rezultă că indicele SPI este egal cu –1 și caracterizează un regim de precipitații aproape normal, pe când pentru un s = 0,2 calculul ar conduce la un SPI egal cu –2,5  (regim excesiv de secetos).

Pe ansamblu, putem aprecia că în timpul iernii coeficienții de variație ai precipitațiilor au valori foarte mari (peste 0,50) și aceasta explică de ce, chiar și în cazul unor deficite (excedente) mari de precipitații, regimul acestora estimat prin intermediul SPI este mai puțin sever.

In tabelul 1 au fost sintetizate valorile medii periodice (1-36 luni) ale coeficienților de variație ai precipitațiilor (in tara noastra și semnificația indicelui standardizat al precipitațiilor pentru diferite valori relative (Pi/Pm ale precipitațiilor în perioada analizată. Astfel, are valori de 35-65%, la 3 luni 30-35%, la 6 luni 25-30%, pentru ca după 12 luni valoarea acestuia să scadă sub 17%. Pentru aceleași precipitații relative (20%) valoarea și semnificația SPI este foarte diferită. Astfel, o lună în care au căzut doar 20% precipitații din media multianuală a lunii respective se încadrează într-un regim de precipitații foarte secetos; pentru același deficit, dar înregistrat în 6 luni zona s-ar încadra în regimul excesiv de secetos cu tendință de deșertificare.


Tabelul 1.
Variația indicelui standardizat al precipitațiilor (SPI) și semnificația acestuia în funcție de valoarea coeficientului de variație ( s%) și precipitațiile relative (Pi/P%) căzute într-un anumit interval de timp în România

 

Indicatorul

Perioada

 

1 lună

3 luni

6 luni

9 luni

12 luni

1,5 ani

2 ani

3 ani

s%

35-65

30-35

25-30

20-25

17

15

13

12

Pi/P=20%

20

20

20

20

20

20

20

20

SPI

-1,6

-2,6

-3

> -3

> -3

> -3

> -3

> -3

Semnificația SPI

Foarte secetos

Extrem secetos

Excesiv secetos

Deșert

Pi/P = 50%

50

50

50

50

50

50

50

50

SPI

-1

-1,66

-2

-2,5

-2,9

>-3

>-3

>-3

Semnificația SPI

Ușor secetos

Foarte

secetos

Extrem secetos

Extrem secetos

Excesiv secetos

Excesiv secetos

Deșert

Pi/Pm=75%

75

75

75

75

75

75

75

75

SPI

-0,5

-0,7

-0,8

-1

-1,4

-1,7

-1,9

-2,1

Semnificația SPI

Normal

Normal

Normal

Ușor secetos

Moderat secetos

Foarte secetos

Foarte secetos

Extrem secetos

Pi/Pm=125%

125

125

125

125

125

125

125

125

SPI

0,5

0,8

1

1,2

1,5

>1,5

>1,5

>2

Semnificația SPI

Normal

Normal

Ușor ploios

Moderat ploios

Moderat f. ploios

Foarte ploios

 

Excesiv ploios

Pi/Pm=150%

150

150

150

150

150

150

150

150

SPI

1

1,66

2

2,1

2,9

>3

>3

>3

Semnificația SPI

Normal-ușor ploios

Foarte ploios

f. ploios-extrem

Extrem ploios

Excesiv ploios

Nemaipomenit de ploios

Pi/Pm=200%

200

200

200

200

200

200

200

200

SPI

2

3

>3

>3

>3

>3

>3

>3

Semnificația SPI

Extrem de ploios

Extrem de ploios

Nemaipomenit de ploios (inundații pe suprafețe mari)


In același mod se interpretează semnificația unui excedent de precipitații de la o perioadă la alta. Astfel, pentru o valoare a precipitațiilor de 150% căzute într-o lună regimul de precipitații se încadrează în regim normal-moderat–ploios în timp ce dacă același excedent s-ar înregistra pe o perioadă de 6 luni de zile caracteristica regimul ar fi foarte ploios-extrem de ploios. In tabelul 2 am sintetizat corespondența dintre valorile indicelui SPI și precipitațiile relative (PI/Pm) înregistrate în 1-12 luni și semnificația climatică a acestor valori pentru zona țării noastre. Se constată că pentru o zonă în care precipitațiile relative (P1%) căzute timp de o lună sunt duble față de media multianuală a lunii respective, valoarea indicelui standardizat a precipitațiilor este de 2-2,5 și caracterizează un regim extrem de ploios.

Tabelul 2. Corespondența dintre valorile periodice ale indicilor SPI și P% și semnificația acestora pentru zona temperat-continentală a emisferei nordice

 

SPI

 Pi/Pm  (%) în perioada de 1-12 luni

Semnificația climatică

 

P1 %

P3 %

P6 %

P9 %

P12 %

 

>3

250

180

175

160

150

Nemaipomenit  de ploios. Inundații iminente. Pericol alunecări de teren vara, rupturi și doborâturi de zăpadă (RDZ) iarna și primăvara

2,5-3

230

190

160

150

140

Excesiv de ploios. Pericol de inundații vara și iarna dacă precipitațiile sunt  lichide. Pericol de RDZ primăvara

2-2,5

200

170

150

140

130

Extrem de ploios

1,5-2

175

150

140

130

125

Foarte ploios

1-1,5

150

135

125

120

115

Moderat ploios

-1-1

50-150

65-135

75-125

80-120

85-115

Aproape de normal. Nu se semnalează deficite sau excese. Vara sunt posibile perioade de uscăciune

-1,5--1

25

50

60

65

75

Moderat secetos

-1,5--2

0

30

40

50

65

Foarte secetos

-2--2,5

0

12

25

35

50

Extrem de secetos

-2,5--3

0

5

20

25

48

Extrem de secetos. De regulă mai mult de 3 luni fără precipitații (stepă vara) sau cu precipitații nesemnificative. Ani la rând deficite excesive, tendință de deșertificare.

< -3

0

0

5

20

30

Deșertificare

Se constată însă că aceeași caracterizare capătă o perioadă de 3 luni în care precipitațiile căzute reprezintă doar 170% din media perioadei respective, 150% din precipitațiile din 6 luni și 130% din precipitațiile anuale. In același mod se constată că o lună în care precipitațiile căzute reprezintă doar 25% din media multianuală a lunii respective, capătă caracterizarea moderat secetoasă (SPI = -1--1,5), dar aceeași caracteristică o are o perioadă de 3 luni în care precipitațiile căzute reprezintă 50% din media multianuală a acestora și un an în care precipitațiile căzute reprezintă doar 75% din media multianuală a precipitațiilor.
   

Harta indicelui standardizat al precipitațiilor pe ultimele două luni (ianuarie 2003-decembrie 2002) (SPI2) în ocoalele silvice din România

Pe hartă a fost reprezentat indicele SPI2 pe ultimele două luni care pune în evidență că aproape în toată țara regimul precipitațiilor căzute a fost aproape normal cu excepția unor zone situate în exteriorul Arcului Carpatic în care regimul precipitațiilor a fost moderat ploios până la excesiv ploios. De asemenea o zonă relativ întinsă, situată în Câmpia de Vest de la Timișoara până la Satu Mare, a beneficiat de precipitații mai multe decât media  multianuală a celor două luni. Este pusă în evidență o caracteristică importantă a iernii 2002-2003 care se caracterizează printr-un plus semnificativ de precipitații în zonele de câmpie care, în mod normal, sunt cele mai secetoase din țară. Această caracterizare a regimului pluviometric moderat ploios-foarte ploios reprezintă premize favorabile pentru sezonul de vegetație 2003 deoarece se estimează că cea mai mare parte din precipitațiile căzute se va infiltra în sol contribuind la realizarea unei rezerve optime de umiditate pe toată grosimea fiziologică a solului.

 
Harta indicelui standardizat al precipitațiilor pe ultimele trei luni (ianuarie 2003- decembrie-noiembrie 2002) (SPI3) în ocoalele silvice din România

Pe ultimele trei luni indicele standardizat al precipitațiilor pune, de asemenea, în evidență un regim al precipitațiilor aproape normal, cu excepția zonei de sud a Moldovei, nordului Dobrogei și Câmpiei Române, în care se înregistrează un regim de precipitații excedentar. Menționăm că aceste regiuni au fost cele mai afectate de secetă în anul 2002 iar excesul de precipitații înregistrat la sfârșitul anului 2002 și începutul anului 2003  garantează condiții optime pentru campania de împăduriri din primăvara anului 2003.

 

         Întocmit,                                  Concepție soft, bază de date, GIS,                           Implementare Internet,
 Dr. ing. Ion BARBU                                  Dr. ing. Ionel POPA                                    Ing. Marius TEODOSIU

 
index