Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
Rapoarte 2002: martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie
Rapoarte 2003: ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie
Caracterizarea regimului precipitatiilor în anul 2002 în ocoalele silvice din România
Instructiuni
Untitled Document
 
Evaluarea riscului de aparitie a secetei > Raport aprilie 2002

 

 

 

RAPORTUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A RISCULUI DE
APARIȚIE A SECETEI ÎN PĂDURILE DIN ROMÂNIA PE LUNA APRILIE

 

 

 

 

1.    Informatii despre proiect

             

            2. Lucrări efectuate

           

            In perioada martie-aprilie 2002  s-a continuat instalarea rețelei de măsurare a precipitațiilor totale P (mm) și a precipitațiilor efective P-ETP (mm) în toate ocoalele silvice din Moldova (Direcția Silvică Botoșani, Iași, Vaslui, Bacău, Neamț), din regiunea Carpaților de Curbură (Direcția Silvică Vrancea și Buzău) și din vestul țării (Direcția Silvică Maramureș, Bihor, Zalău, Arad, Timișoara și Caras Severin) și s-a făcut instruirea responsabililor desemnați la nivelul Direcțiilor silvice și ocoalelor silvice din subordinea acestora.
            Pe baza programării făcute în comun cu Direcțiile silvice, în raportul din luna mai vor figura toate ocoalele silvice din Moldova și Carpații de Curbură iar în luna iunie și ocoalele silvice din vestul țării.
            In luna aprilie 2002 s-au măsurat și înregistrat integral precipitațiile la un număr de 53 ocoale silvice din sudul țării (D.S. Mehedinți, Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt, Teleorman, București și Slobozia), care, după ce au fost validate, au fost introduse în baza de date și s-au stabilit indicatorii prezentați sinoptic pe hărțile anexate. Pentru ocoalele silvice la care nu s-a terminat instalarea captatorilor la începutul lunii aprilie sau pentru care datele transmise nu au putut fi validate, apare în hărți culoarea albă.

 

             3. Rezultate obținute pentru luna aprilie 2002

 

            Pe baza măsurătorilor asupra precipitațiilor totale înregistrate la 38 de ocoale silvice din sudul țării s-au calculat toți parametrii care permit evaluarea deficitului de precipitații și intensitatea secetei prin intermediul indicatorului SPI (indicele standardizat al precipitațiilor).

            Începând din data de 8 aprilie 2002 rezultatele calculelor și hărțile sinoptice ai indicatorilor de caracterizare a secetei vor putea fi accesate de către beneficiarii menționați (RNP, Direcții silvice, Ocoale silvice) de pe site-ul ICAS Câmpulung: http://www.icassv.ro/seceta/aprilie2002/raport.htm

            Datele vor fi actualizate lunar. Rezultatele obținute s-au raportat grafic în sistem GIS, unitatea de eșantionaj fiind ocolul silvic. În continuare se prezintă analiza indicatorilor secetei calculați pentru sudul țării, pe baza măsurătorilor efectuate în luna aprilie 2002.

 

 

Harta cantităților medii multianuale de precipitații căzute în luna aprilie în ocoalele silvice din România

 

Luna aprilie  se caracterizează prin valori multianuale ale precipitațiilor variind între 20 – 30 mm în estul Bărăganului, 30 – 40 mm în Bărăgan și sud-estul Câmpiei Române, 40 – 50 mm în Teleorman, Romanați și sudul jud. Mehedinți și peste 50 mm în nordul jud. Dolj și în sudul județelor Gorj și Vâlcea. Cantități medii de peste 70 mm se înregistrează doar în nordul jud. Mehedinți, Gorj și Vâlcea.

 

Harta cantităților de precipitații (PI mm) căzute în luna aprilie 2002 în ocoalele silvice din România

 

Din măsurătorile efectuate în luna aprilie 2002 în ocoalele silvice din sudul țării, care au fost reprezentate pe hartă se constată că valorile maxime ale precipitațiilor înregistrate se localizează în Ocoalele silvice din Direcțiile silvice Olt, Teleorman și nordul Jud. Gorj. In ocoalele silvice din sudul jud. Gorj și nordul jud. Dolj, precum și în sudul Bărăganului, precipitațiile înregistrate au avut valori sub media multianuală. Local s-au înregistrat precipitații peste media multianuală a lunii în ocoalele silvice Simian și Vânju Mare din D.S. Mehedinți.

 

Harta deficitului/excesului de precipitații (Pi-Pm) înregistrat în luna aprilie 2002 în ocoalele silvice din România

           

Pe baza diferenței dintre precipitațiile efective căzute în luna aprilie și precipitațiile medii multianuale ale lunii aprilie s-a calculat și reprezentat sinoptic deficitul de precipitații (PI – Pm) exprimat în mm pentru ocoalele silvice la care s-au făcut măsurători valide. Se constată că deficitul maxim de precipitații se înregistrează în  nordul jud. Gorj, Vâlcea și Mehedinți cu valori cuprinse între 30 și 60 mm precipitații. In sudul țării deficitele de precipitații reprezintă -20 - -30 mm (față de media multianuală) în D.S. Dolj, București și Slobozia. Valori mai mari decât media multianuală s-au înregistrat în D.S. Olt și Teleorman și în ocolul silvic Brăila din D.S. Ialomița.

 

Harta cantităților relative de precipitații (în % din valoarea multianuală) înregistrate în luna aprilie 2002 în ocoalele silvice din România

 

Cantitățile relative de precipitații, exprimă în procente,  (Pi-Pm) * 100 / Pm, cantitatea de precipitații înregistrată în luna aprilie față de valorile medii multianuale. Din analiza hărții în care s-au reprezentat aceste valori se constată că în ocoalele silvice din D.S. Gorj, Mehedinți, sudul jud. Dolj și sudul D.S. Ialomița cantitățile relative de precipitații reprezintă doar 20-70% din cantitățile multianuale de precipitații înregistrate. Numai pentru ocoalele silvice din D.S. Olt, Teleorman și București valorile relative ale precipitațiilor depășesc ușor cantitățile medii multianuale de precipitații. In ocoalele silvice din nordul D.S. Ialomița  cantitățile de precipitații au fost apropiate sau au depășit cu 10 – 40% cantitățile medii multianuale de precipitații înregistrate în luna aprilie.

 

Harta indicelui standardizat al precipitațiilor (SPI) în luna aprilie 2002 în ocoalele silvice din România

 

Fundamentare teoretica

 

            Pe harta României s-a reprezentat indicele standardizat al precipitațiilor în luna aprilie 2002 în ocoalele silvice din sudul țării.
Pe baza datelor calculate se poate aprecia că luna aprilie 2002 a fost excesiv de secetoasă în ocolul silvic Strehaia, extrem de secetoasă în ocoalele silvice Orșova, Latorița și Voineasa, foarte secetoasă în ocoalele silvice Băbeni, Bălcești, Horezu și Stoiceni din D.S. Vâlcea, în ocolul silvic Calafat și Filiași din D.S. Dolj, în restul ocoalelor din jud. Vâlcea, Gorj și Dolj regimul precipitațiilor se apreciază ca moderat secetos. In ocoalele silvice din D.S. Olt, Teleorman, București și Ialomița se apreciază că regimul precipitațiilor a fost apropiat de normal sau chiar moderat de ploios în ocoalele silvice Comana și Brăila.

 

 

 

Harta indicelui standardizat al precipitațiilor în lunile martie și aprilie 2002 în ocoalele silvice din România
Pe baza datelor înregistrate în lunile martie și aprilie la ocoalele silvice din sudul țării s-a calculat indicele standardizat al precipitațiilor cumulate pe două luni anterioare începând din luna aprilie 2002.
Din analiza hărții se constată că cea mai mare parte din ocoalele silvice din jud. Gorj se caracterizează printr-un regim climatic extrem de secetos, sudul țării încadrându-se în valori apropiate de normal, cu excepția ocoalele silvice din nordul D.S. Olt și București în care valorile indicelui standardizat al precipitațiilor pentru lunile martie și aprilie încadrează zona în moderat secetoasă.
Ocolul silvic Călărași se încadrează, pe baza indicatorului SPI calculat în lunile martie și aprilie, în regim foarte ploios, față de media multianuală.

Evoluția precipitaților efective (P-ETP) în luna aprilie 2002
Pe baza măsurătorilor efectuate se apreciază că în luna aprilie evapotranspirația potențială (ETP) a avut valori relativ mari în zona de câmpie și deal (50 - 80 mm) și valori mai reduse în apropierea Dunării (Orșova - 20 mm, O.s. Giurgiu 38 mm, Mitreni - 32 mm, Turnu Măgurele - 19 mm, Fetești - 48 mm) și în zonele montane (25 - 45 mm). Deficitul de apă în sol s-a accentuat cu -40 …-10 mm în D.S. București (în special ocoalele silvice Snagov, Brănești și Bolintin), în D.S. Olt cu -20 … -5 mm, valorile maxime fiind înregistrate în ocoalele silvice Slatina, Vulturești și Corabia iar cele minime la Caracal și Drăgănești Olt. In estul Câmpiei Române, s-au înregistrat cele mai mari valori ale ETP (60 - 75 mm) cu excepția unei zone înguste din vecinătatea Dunării și bălților aferente în care ETP a avut valori sub 50 mm. Se apreciază că deficitul de apă în sol s-a accentuat cu -20 … -5 mm în lunca Dunării și -45 . . . -30 mm în Bărăgan (ocoalele silvice Ianca, Lacul Sărat, Lehliu, Slobozia, Urziceni și Călărași).

Prognoza evoluției precipitațiilor, rezervei de apă în sol, temperaturii și evapotranspirației, pentru perioada 6-16 mai 2002
Pe baza informațiilor culese din site-urilor meteorologice (internet) se apreciază că țara noastră se va afla sub influența uni anticiclon cu extensie maximă în centrul Europei care va determina o vreme caldă și uscată. Pe teritoriul țării noastre precipitațiile pentru perioada 6-10 mai 2002 vor fi nesemnificative, iar în perioada 11-16 mai sunt prognozate precipitații doar în vestul țării în cantități mai mici de 20 l/mp. In Dobrogea și sudul țării precipitațiile vor lipsi sau vor fi extrem de slabe (sub 5 mm).

Față de media multianuală a perioadei se apreciază că precipitațiile vor fi apropiate de normal în vestul țării și vor reprezenta 25-75% din media multianuală a perioadei în Transilvania (în special în zona Carpaților Occidentali).

Pentru sudul țării, Moldova și Dobrogea precipitațiile vor reprezenta mai puțin de 20% din media multianuală a perioadei 6-16 mai.
Pe baza rezervei de apă în sol existentă la data de 5 mai 2002 și a prognozelor de evoluția a precipitațiilor pentru aceeași perioadă se apreciază că în perioada de prognoză rezerva de apă în sol va scădea cu 10-20 mm în toată țara cu excepția sudului Moldovei și Dobrogea în care se estimează o scădere de 20-40 mm.

In perioada 6-11 mai temperatura medie în țară va avea valori de 15-200 cu excepția nordului Carpaților Orientali unde se vor înregistra temperaturi mai reduse. In perioada 11-16 mai temperaturile medii în țara vor fi de 20-200, cu excepția unei zone restrânse în nord-vestul țării.

Față de media multianuală a temperaturii în perioada de prognoză se apreciază că temperaturile vor fi cu 4-60C mai mari în vestul țării, Oltenia și Moldova și cu 2-40 mai mari în rest.

Față de luna aprilie se estimează că evapotranspirația va crește iar deficitul de precipitații în sol se va accentua.
Se recomandă irigarea culturilor din pepiniere în special în sudul țării, Dobrogea și Moldova.
După data de 17-18 mai sunt așteptate precipitații semnificative în special în vestul țării.
Lucrarea de instalare a captatorilor de precipitații continuă în restul ocoalelor silvice din țară, estimându-se finalizarea acestei acțiunii la sfârșitul lunii mai 2002.

 

          Întocmit,                                  Concepție soft, bază de date, GIS,                              Implementare Internet,
 Dr. ing. Ion BARBU                                      Dr. ing. Ionel POPA                                        Ing. Marius TEODOSIU

 

 

 
index