Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
Rapoarte 2002: martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie
Rapoarte 2003: ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie
Caracterizarea regimului precipitatiilor în anul 2002 în ocoalele silvice din România
Instructiuni
Untitled Document
 
Evaluarea riscului de aparitie a secetei > Raport martie 2002

 

 

PRIMUL RAPORT DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A RISCULUI
DE APARIȚIE A SECETEI ÎN PĂDURILE DIN ROMÂNIA

 

 

 

 

1.       Generalități

 

            Proiectul de cercetare „Monitorizarea riscului de apariție a secetei în pădurile din România” este elaborat de ICAS Câmpulung Moldovenesc în cadrul Programului Național M.E.N.E.R. (Mediu, Energie, Resurse) și are ca beneficiar R.N.P. și Direcțiile Silvice.

            Directorul proiectului: dr. ing. Ion BARBU.

 

            2. Lucrări efectuate

           

            În perioada septembrie 2001-februarie 2002 s-au confecționat echipamentele pentru măsurarea lunară a precipitațiilor totale și efective (P-ETP) și s-au elaborat instrucțiunile pentru efectuarea și raportarea măsurătorilor, publicându-se broșura „Evaluarea riscului de apariție a secetei în pădurile din România” care se difuzează la fiecare Direcție silvică și Ocol silvic odată cu instalarea echipamentelor și instruirea responsabililor desemnați.

            În perioada 1 februarie-8 martie 2002 a fost instalată rețeaua de efectuare a măsurătorilor în ocoalele silvice din direcțiile: Dolj, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Teleorman, București și Slobozia și s-a făcut instruirea responsabililor desemnați la nivelul direcțiilor silvice și la nivelul ocoalelor silvice din subordinea acestora.

            In luna martie s-au măsurat și înregistrat integral precipitațiile la un număr de 38 ocoale silvice, care, după ce au fost validate, au fost introduse în baza de date și s-au stabilit indicatorii prezentați sinoptic pe hărțile anexate. Pentru ocoalele silvice la care nu s-a terminat instalarea captatorilor la începutul lunii martie sau pentru care datele transmise nu au putut fi validate, apare în hărți culoarea albă.

 

                        3. Rezultate obținute pentru luna martie 2002

 

            Pe baza măsurătorilor asupra precipitațiilor totale înregistrate la 38 de ocoale silvice din sudul țării s-au calculat toți parametrii care permit evaluarea deficitului de precipitații și intensitatea secetei prin intermediul indicatorului SPI (indicele standardizat al precipitațiilor).

            Începând din data de 8 aprilie 2002 rezultatele calculelor și hărțile sinoptice ai indicatorilor de caracterizare a secetei vor putea fi accesate de către beneficiarii menționați (RNP, Direcții silvice, Ocoale silvice) de pe site-ul ICAS Câmpulung: http://www.icassv.ro

            Datele vor fi actualizate lunar. Rezultatele obținute s-au raportat grafic în sistem GIS, unitatea de eșantionaj fiind ocolul silvic. În continuare se prezintă analiza indicatorilor secetei calculați pentru sudul țării, pe baza măsurătorilor efectuate în luna martie 2002.

 

 

Harta cantităților medii multianuale de precipitații căzute în luna martie în ocoalele silvice din România

 

Luna martie este una dintre cele mai secetoase luni ale anului, cantitățile medii multianuale de precipitații variind între 30-40 mm în sudul extrem, 40-50 mm în Mehedinți și partea sudică a județului Gorj și în Subcarpații Sudici. Pentru zona montană a județului Mehedinți și Gorj au valori de peste 60 mm. In funcție de cantitățile de precipitații înregistrate în cursul iernii și în luna martie se poate estima rezerva de apă din sol la începutul sezonului de vegetație.

 

Harta cantităților de precipitații (PI mm) căzute în luna martie 2002 în ocoalele silvice din România

 

Din informațiile noastre, culese la ocoale, rezultă că pentru tot sudul țării, cu excepția Direcției silvice Slobozia, în lunile ianuarie și februarie nu au căzut precipitații semnificative, în cele mai multe dintre ocoalele silvice itinerate, ultimele precipitații fiind înregistrate la sfârșitul lunii decembrie 2001.

Măsurătorile efectuate în luna martie 2002 în ocoalele silvice din sudul țării au fost reprezentate pe hartă. Se constată că în județele Mehedinți și Gorj practic nu au căzut precipitații în luna martie, deficitul cumulându-se cu cel din lunile ianuarie și februarie, rezultând un deficit important de precipitații pentru această zonă.

In județele Dolj, Olt și Teleorman cantitățile de precipitații căzute au avut valori maxime de 20-40 mm, în sudul extrem al țării (în ocoalele silvice din apropierea Dunării) și valori mult mai reduse sub 15 mm în ocoalele silvice din nordul județelor respective. Valori cantitative nesemnificative s-au înregistrat în Subcarpații Sudici.

In SE Câmpiei Române (Direcția silvică Slobozia) s-au înregistrat precipitațiile cele mai mari din tot sudul țării 30-60 mm, valorile maxime fiind înregistrate în Ocolul silvic Călărași.

 

Harta deficitului/excesului de precipitații (Pi-Pm) înregistrat în luna martie 2002 în ocoalele silvice din România

           

Pe baza diferenței dintre precipitațiile efective căzute în luna martie și precipitațiile medii multianuale ale lunii martie s-a calculat și reprezentat sinoptic deficitul de precipitații (PI – Pm) exprimat în mm pentru ocoalele silvice la care s-au făcut măsurători valide.

            Se constată că deficitul maxim pentru luna martie se înregistrează în  județele   Gorj (- 40 – -70 mm) și Mehedinți (-30 – -60mm). In județele Dolj, Olt, Teleorman și Călărași deficitele de precipitații au valori mai reduse fiind cuprinse între –10 și – 30 mm. In județul Călărași, în apropierea Dunării, precipitațiile căzute în luna martie sunt mai mari cu 30 mm față de media multianuală.

 

Harta cantităților relative de precipitații (în % din valoarea multianuală) înregistrate în luna martie 2002 în ocoalele silvice din România

 

Cantitățile relative de precipitații, exprimă în procente,  (Pi – Pm) * 100 / Pm, cantitatea de precipitații înregistrată în luna martie față de valorile medii multianuale.

            Din analiza hărții în care s-au reprezentat aceste valori se constată că în județul Gorj, aproape în toate ocoalele precipitațiile căzute sunt cu 80-100% mai mici decât valorile multianuale, în județul Mehedinți sunt cu 70-90% mai mici decât media lunii martie. In județele din sudul țării situate în imediata vecinătate a Dunării (Vânju Mare, Calafat, Corabia, Turnu Măgurele) precipitațiile căzute prezintă valori cu 20-40% mai mici decât media multianuală a lunii martie. In ocoalele silvice din nordul județului Olt (Slatina, Balș) cantitățile relative de precipitații sunt cu 70-80% mai reduse decât media. In județul Teleorman, cantitățile relative de precipitații au valori mai reduse cu 20-60% decât media multianuală. Numai în Ocolul silvic Călărași s-au înregistrat precipitații mai mari cu 20-40% decât media multianuală a lunii.

 

Harta indicelui standardizat al precipitațiilor (SPI) în luna martie 2002 în ocoalele silvice din România

 

Indicele standardizat al precipitațiilor se calculează ca raport între precipitațiile relative (Pi-Pm)/Pm și coeficientul de variație (s) al precipitațiilor medii multianuale din luna martie.

 

                        SPI = (Pi – Pm)*s /Pm

 

            Indicele standardizat al precipitațiilor  permite evidențierea intensității deficitului/excesului de umiditate pentru oricare regiune a globului.

            In tabelul 1 se prezintă corespondența dintre valorile lunare ale indicilor SPI și P% și semnificația acestora pentru zona temperat-continentală a emisferei nordice (după McKee, 1993).

 

 

Tabelul 1. Corespondența dintre valorile lunare ale indicilor SPI și P% și semnificația acestora pentru zona temperat – continentală a emisferei nordice

 

SPI

P%

Semnificația climatică

>3

>270

Extrem de ploios. Inundații iminente. Pericol alunecări de teren vara, rupturi și doborâturi de zăpadă iarna și primăvara

2,5 – 3

250 – 270

Excesiv de ploios. Pericol de inundații vara și iarna dacă precipitațiile sunt  lichide. Pericol de RDZ primăvara

2 – 2,5

225 – 250

 

1,5 – 2

200 – 225

Foarte ploios

1 – 1,5

150 – 200

Moderat ploios

-1 – 1

50 – 150

Aproape de normal. Nu se semnalează deficite sau excese. Vara sunt posibile perioade de uscăciune

-1,5 – -1

25 – 50

Moderat secetos

-1,5 – -2

0 – 25

Foarte secetos

-2 – -2,5

 

Extrem de secetos

-2,5 – -3

 

Extrem de secetos. De regulă mai mult de 3 luni cu precipitații (stepă vara)

< -3

 

Nesemnificative sau o. Ani la rând deficite excesive, deșert

 

            Pe harta României s-a reprezentat indicele standardizat al precipitațiilor în luna martie 2002 în ocoalele silvice din sudul țării. Pe baza datelor calculate se poate aprecia că luna martie 2002 a fost foarte secetoasă în județul Gorj și Mehedinți, moderat secetoasă în sudul județului Mehedinți și în județele Dolj și nordul județului Olt. De asemenea se poate aprecia ca moderat secetoas㠖 foarte secetoasă zona Subcarpaților Sudici (I.C.A.S. Mihăiești). In restul ocoalelor silvice, luna martie, se caracterizează ca fiind apropiată de normal, doar în județul Călărași, estimarea prin intermediul SPI, pentru luna martie fiind de lună foarte ploioasă.

            Lucrarea de instalare a captatorilor de precipitații continuă în restul ocoalelor silvice din țară, estimându-se finalizarea acestei acțiunii la sfârșitul lunii mai 2002.

 

 

            Întocmit,                                  Concepție soft, bază de date, GIS,                              Implementare Internet,

 Dr. ing. Ion BARBU                                      Dr. ing. Ionel POPA                                           Ing. Marius Teodosiu

 

 
index