Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
Rapoarte 2002: martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie
Rapoarte 2003: ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie
Caracterizarea regimului precipitatiilor în anul 2002 în ocoalele silvice din România
Instructiuni
Untitled Document
 
Evaluarea riscului de aparitie a secetei > Raport iulie 2002

 

 

RAPORTUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A
RISCULUI DE APARIȚIE A SECETEI ÎN PĂDURILE
DIN ROMÂNIA PE LUNA
IULIE

 

 

 

 

1.    Informatii despre proiect

             

            2. Lucrări efectuate

           

În luna iulie 2002 s-a încheiat instalarea pe tot teritoriul tarii a retelei proprii a RNP pentru evaluarea riscului de aparitiei a secetei pe baza masuratorilor asupra precipitatiilor totale si efective (P-ETP). Instalarea retelei de monitorizare a secetei s-a încheiat în data de 10 iulie, de aceea datele privind valorile precipitatiilor din ocoalele silvice din judetul Suceava reprezinta valori incomplete (doar pentru perioada 10-31 iulie).
În luna iulie s-au masurat si validat datele de la 368 ocoale silvice. Mentionam ca pâna la data întocmirii raportului ( 5.VIII ) nu se primise la baza de date raportul din partea D. S. Bucuresti ;din aceasta cauza lucrarile nu includ rezultatele masuratorilor din ocoalele silvice din D. S. Bucuresti.
Practic, începând din luna august 2002 reteaua de monitorizare a riscului de aparitie a secetei functioneaza pe întreg teritoriul tarii. Urmeaza ca pe baza preluarii datelor din lunile urmatoare sa analizam toate aspectele legate de fiabilitatea rezultatelor obtinute în toate fazele de achizitie, transmitere si prelucrare a datelor.

 

             3. Rezultate obținute pentru luna iulie 2002

 

Sfârsitul lunii iunie si aproape toata luna iulie a anului 2002 s-a caracterizat printr-un regim pluviometric excesiv , determinat de invazia teritoriului României de la vest la est de mase de aer umed din vest care au determinat formarea unor fronturi, adesea stationare pe teritoriul montan si de dealuri din estul Carpatilor Orientali si sudul Carpatilor Meridionali.
Precipitatiile cazute în luna iulie au avut valori mult mai mari decât media multianuala în majoritatea regiunilor tarii cu exceptia nordului Dobrogei si nord vestul extrem al tarii unde valorile înregistrate s-au situat mult sub media multianuala.
În majoritate ocoalelor silvice din Moldova din Carpati de curbura si Meridionali cantitatile de precipitatii cazute au provenit din ploi de intensitate foarte puternica ceea ce s-a asociat adesea cu viituri si pagube importante.
Dupa o perioada de 6 luni excesiv de secetoase, în special în sud (Dolj, Mehedinti, Gorj) si est (Dobrogea, Baragan) precipitatiile cazute în iunie si iulie ar trebui sa refaca în buna parte deficitul de apa din sol si sa asigure o mai buna dezvoltare a culturilor.
Din pacate, date fiind intensitatile înregistrate , scurgerea la suprafata solului a avut valori forte ridicate cu consecinte negative în special în zonele neacoperite de paduri.
Pe baza masuratorilor asupra precipitatilor totale înregistrate la 368 ocoale silvice din tara s-au calculat toti indicatorii care permit evaluarea cantitativa a deficitului excesiv de precipitatii si intensitatea secetei sau excesului de precipitatii prin intermediul indicelui SPI înregistrat în ultima luna sau în ultimele 2-5 luni pentru ocoalele silvice la care s-au facut masuratori sistematic în retea.
Mentionam ca începând din luna martie 2002 rezultatele calculelor si hartile sioiptice ale indicatorilor de caracterizare a secetei pot fi accesate de catre beneficiari mentionati (R.N.P., Directii silvice, Ocoale silvice) de pe site-ul ICAS Câmpulung http://www.icassv.ro/seceta/mai2002/raport.htm.

            Datele vor fi actualizate lunar. Rezultatele obținute s-au raportat grafic în sistem GIS, unitatea de eșantionaj fiind ocolul silvic. In continuare se prezintă analiza indicatorilor secetei calculați, pe baza măsurătorilor efectuate în luna iulie 2002.

 

 

Harta cantităților medii multianuale de precipitații căzute în luna iulie în ocoalele silvice din România

 

Luna iulie se caracterizeaza prin valori mari ale precipitatilor apropiate de valorile medii din luna iunie când se înregistreaza maximul anual în climatul temperat - continental, dominant pe teritoriul României
Valorile maxime de precipitati se înregistreaza în zona montana si de dealuri (>100mm) iar valorile minime 30 - 40mm în Dobrogea si Sudul Olteniei . Gradientul de crestere a precipitatilor are valori medii pentru aceasta luna de 10 - 15 mm/100m.

 

Harta cantităților de precipitații (PI mm) căzute în luna iulie 2002 în ocoalele silvice din România

 

Pe baza masuratorilor efectuate la pluviometrele totalizatoare din reteaua RNP valori care au fost reprezentate grafic în harta se constata ca precipitatiile cazute în Moldova, Baragan si în Carpati Meridionali au reprezentat peste 150 - 200mm în majoritatea ocoalelor silvice. Valorile cele mai reduse s-au înregistrat în Delta Dunarii (sub 10mm) , Dobrogea de Sud (20 - 30mm) si în Câmpia de Vest si Câmpia Transilvaniei (20 - 70mm).

 

Harta deficitului/excesului de precipitații (Pi-Pm) înregistrat în luna iulie 2002 în ocoalele silvice din România

           

Pe baza diferentei dintre precipitatiile efective cazute în luna iulie si precipitatiile medii multianuale ale lunii iulie s-au reprezentat sinoptic valorile în harta constatându-se urmatoarele:
- în toata Moldova si Muntenia s-au înregistrat excese de precipitatii fata de media multianuala cuantificate la 20-50mm pentru Sudul extrem al tarii pâna la 120 - 150mm în exces, în Moldova Centrala si de nord.
- în Dobrogea si Transilvania precipitatiile cazute au fost în deficit de 20-40mm iar în Câmpia Transilvaniei deficitul înregistrat a depasit 70-75mm.

 

Harta cantităților relative de precipitații (în % din valoarea multianuală) înregistrate în luna iulie 2002 în ocoalele silvice din România

 
Raportând deficitul/excesul de precipitatii înregistrate în luna iulie la valorile medii multianuale ale acestei luni se constata ca în Moldova si Baragan excesul de precipitatii a depasit de 2 sau chiar de 3 ori valorile medii multianuale a lunii iulie.
În Transilvania si în special în nord - vestul tarii ,deficitul înregistrat a reprezentat în medie 20 - 70 % din precipitatiile medii multianuale iar în Delta Dunarii peste 90% din media multianuala.
Asa cum se observa din harta, se remarca zone cu exces mare de precipitatii (O.S Lehliu, Adjud, D.S. Botosani) dar si zone cu deficit ridicat în special în Dobrogea si nord - vestul tarii.
 

Harta indicelui standardizat al precipitațiilor (SPI) în luna iulie 2002 în ocoalele silvice din România

 

Fundamentare teoretica

 

            Luna iulie s-a caracterizat ca fiind excesiv de ploioasa pâna la nemaipomenit de ploioasa în toata Moldova , în Carpatii de Curbura si în Nordul Baraganului. Aceeasi caracteristica a avut-o in unele ocoale din Oltenia . Pentru teritoriul Transilvanie, luna iulie poate fi caracterizata ca aproape normala sau chiar moderat ploioasa în bazinul mijlociu al Muresului si moderat secetoasa - foarte secetoasa în Câmpia Transilvaniei. În Dobrogea valoarea indicelui SPI caracterizeaza luna iulie ca foarte secetoasa-extrem de secetoasa în Delta Dunarii si moderat secetoasa - aproape normala în rest.

 

 

Harta indicelui standardizat al precipitațiilor pe ultimele două luni (iunie și iulie 2002) (SPI2) în ocoalele silvice din România

Ultimele doua luni (iunie - iulie) pot fi caracterizate astfel:
- foarte secetoase-excesiv de secetoase în Dobrogea si Nord vestul tarii;
- aproape de normal în Banat Transilvania, Carpatii Meridionali si Oltenia;
- moderat ploioase-excesive de ploioase în Moldova si sudul tarii;
- nemaipomenit de ploioase în câteva ocoale silvice din Moldova si Câmpia Româna.

Harta indicelui standardizat al precipitațiilor pe ultimele trei luni (mai, iunie și iulie 2002) (SPI3) în ocoalele silvice din România

Pentru ocoalele silvice în care s-au facut masuratori în ultimele trei luni s-a calculat indicele SPI care permite caracterizarea intervalului mai-iulie astfel:
- Foarte secetos- extrem de secetos în câmpia din vestul tarii si în dealurile vestice, în O.S. din Sudul D.S. Dolj (O.S. Calafat)si D.S. Mehedinti (O.S. Orsova) si în Baragan; (O.S.Slobozia)
- Moderat secetos în nordul judetului Vâlcea si Gorj;
- Aproape normal în Oltenia, Moldova la vest de Siret si în sudul Câmpiei Române;
- Moderat ploios-foarte ploios în ocoalele silvice din Moldova situate la est de Siret;
- Excesiv de ploios în câteva ocoale silvice din Moldova (Trusesti, Bârlad, Braila)


Harta indicelui standardizat al precipitațiilor pe ultimele patru luni (aprilie, mai, iunie și iulie 2002) (SPI4) în ocoalele silvice din România

În prima parte a sezonului de vegetatie (aprilie-iulie) s-au facut observatii continue doar în ocoalele silvice din sudul tarii. Valorile calculate ale SPI pentru ultimele 4 luni permit caracterizarea regimului precipitatiilor astfel:
- Extrem de secetos: în O.S. Calafat;
- Foarte secetos în ocoalele silvice din nordul judetului Gorj si Slobozia;
- Moderat secetos în nordul judetului Dolj si sudul judetului Gorj;
- Aproape normal în sudul Câmpiei Române;
- Moderat ploios-foarte ploios în Centrul Câmpiei Române;
- Excesiv de ploios -nemaipomenit de ploios în O.S. Lehliu si Braila

Harta indicelui standardizat al precipitațiilor pe ultimele cinci luni (martie, aprilie, mai, iunie și iulie 2002) (SPI5) în ocoalele silvice din România

În prima parte a sezonului de vegetatie (aprilie-iulie) s-au facut observatii continue doar în ocoalele silvice din sudul tarii. Valorile calculate ale SPI pentru ultimele 4 luni permit caracterizarea regimului precipitatiilor astfel:
- Extrem de secetos: în O.S. Calafat;
- Foarte secetos în ocoalele silvice din nordul judetului Gorj si Slobozia;
- Moderat secetos în nordul judetului Dolj si sudul judetului Gorj;
- Aproape normal în sudul Câmpiei Române;
- Moderat ploios-foarte ploios în Centrul Câmpiei Române;
- Excesiv de ploios -nemaipomenit de ploios în O.S. Lehliu si Braila

 

         Întocmit,                                  Concepție soft, bază de date, GIS,                            Implementare Internet,
 Dr. ing. Ion BARBU                                  Dr. ing. Ionel POPA                                    Ing. Marius TEODOSIU

 

 

 
index