Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
Rapoarte 2002: martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie
Rapoarte 2003: ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie
Caracterizarea regimului precipitatiilor în anul 2002 în ocoalele silvice din România
Instructiuni
Untitled Document
 


 

 

 

 

RAPORTUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A
RISCULUI DE APARIȚIE A SECETEI ÎN PĂDURILE
DIN ROMÂNIA PE LUNA
IUNIE 2003

 

 

 

 

1. Informatii despre proiect

             

             

             2. Rezultate obținute pentru luna iunie 2003

 

Harta cantitatilor de precipitatii cazute în luna iunie 2003 în ocoalele silvice din România

Cantitățile de precipitații căzute în luna iunie 2003 au fost foarte reduse în toată țara față de media multianuală. Astfel, în zona montană precipitațiile căzute au fost comparabile cu cele care cad în mod normal în Dobrogea și Bărăgan.

Cele mai reduse cantități de precipitații, 0 - 20 mm, s-au înregistrat în Dobrogea, Bărăgan, în direcțiile silvice din nord-vestul țării (Satu Mare, Bihor, Sălaj, Cluj, Alba, Sibiu, Bistrița, Mureș) și în sudul Olteniei. La periferia acestor zone, pe arii extinse în toată Muntenia, Oltenia, Transilvania și Moldova, cantitățile de precipitații căzute au înregistrat 20- 30 mm. Zonele în care s-au înregistrat precipitații de 40 - 60 mm cuprind, practic, aria montană a Carpaților Orientali și Meridionali și  Banatul.           

Practic, nu s-au înregistrat decât local căderi de precipitații mai mari de 80 - 90 mm (Valea Prahovei și Valea Bistriței). Față de media multianuală a precipitațiilor înregistrate, diferențele sunt foarte mari și explică situația generală de secetă instalată în toată țara, inclusiv în zona montană care, în ultimii ani, este tot mai frecvent afectată (2000, 2002).

 

Harta cantitatilor medii multianuale de precipitatii cazute în luna iunie 2003 în Ocoalele silvice din România

Luna iunie reprezinta pentru toata țara luna cu valorile maxime de precipitatii dintre toate lunile anului. Valorile medii multianuale cresc de la campie la munte cu un gradient variabil de 5-20 mm/100 m altitudine. Caracteristicile pluviometrice ale lunii iunie sunt definitorii pentru dezvoltarea vegetatiei agricole și forestiere. Deficitele de precipitatii din luna iunie determina pierderi importante in culturile silvice si reducerea drastica a recoltelor agricole de toamnă. Distribuția teritorială a precipitațiilor multianuale ale lunii iunie în România este puternic influențată de relief și de longitudine. Valorile maxime ale precipitatiilor se înregistreaza în zona montanî superioara unde pot depasi 150 mm, iar valorile minime în Dobrogea, sudul Moldovei, Câmpia Româna și Câmpia de Vest (40-65 mm).

 

 

Harta deficitului/excesului de precipitatii înregistrat în luna iunie 2003 în Ocoalele silvice din România

Din reprezentarea cartografică a diferenței dintre precipitațiile înregistrate în luna iunie 2003 (Pi) și media multianuală a lunii iunie (Pm) se constată că, practic, în toată țara s-au înregistrat deficite importante de precipitații. Deficitele cele mai mari s-au înregistrat în Transilvania și toată zona montană și au avut valori de peste -60 mm cu valori maxime de peste -100 mm înregistrate în ocoalele silvice din Direcțiile silvică Maramureș, Sălaj și Carpații Meridionali, în special pe clina nordică (Direcția silvică Sibiu, Brașov).

In toată zona extracarpatică - în care precipitațiile medii ale lunii iunie sunt cu 50 - 60 mm mai mici decât în zona montană - deficitul de precipitații înregistrat a fost cuprins între -60 și -30 mm. Coroborate cu evapotranspirația foarte ridicată din această lună - care a fost cu 2 - 50C mai caldă decât media multianuală - aceste deficite explică seceta care s-a instalat în toată țara.Harta cantitatilor relative de precipitatii (Pi/Pm) înregistrate în luna iunie 2003 în Ocoalele silvice din România

Calculul cantităților procentuale de precipitații înregistrate în luna iunie evidențiază că, practic, în toată țara cantitățile de precipitații căzute au fost mai mici de 40% din media multianuală cu câteva excepții înregistrate în Carpații Meridionali, nordul Carpaților Orientali și Banat unde s-au înregistrat 40 - 80% din valoarea medie. Cele mai reduse cantități relative de precipitații s-au înregistrat în ocoalele silvice din nord-vestul țării (D.S. Satu Mare, Bihor, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba și Sibiu) unde nu au depășit 20% din media multianuală. Valori similare s-au înregistrat și în zona de sud-vest a țării, în special în ocoalele situate în apropierea Dunării, din clisura Dunării până la Olt (O.s. Moldova Nouă, Berzasca, Orșova, Băile Herculane, Dorbeta Turnu Severin, Simian, Jiana, Vânju Mare, Calafat, Segarcea, Sadova și Caracal), precum și Bărăgan (D.S. Ialomița, O.s. Slobozia, Lehliu, Lacu Sărat și Brăila) și Dobrogea (în special în D.S. Tulcea). Zone întinse din Moldova (O.s. Botoșani, M. Eminescu, Dorohoi, Iași, Ciurea, Podu Iloaie, Huși, Vaslui, Bârlad, Epureni, Tecuci, Hanu Conachi) și Subcarpații de Curbură (O.s. Focșani, Panciu, Gugești) se încadrează în această categorie. De asemenea în zona montană din jumătatea sudică a Carpaților Orientali și pe clina nordică a Carpaților Meridionali precipitațiile se distribuie mai neregulat dar în cele mai multe ocoale silvice cantitățile căzute nu au depășit 20 - 30% din media multianuală a lunii iunie. Această situație este mai gravă decât în cea mai defavorabilă ipoteză de prognoză (Pi = 50% din Pm) avută în vedere la evaluările noastre din luna mai. Lipsa îndelungată a precipitațiilor pe aproape toată durata lunii iunie (practic precipitațiile înregistrate au căzut numai în ultima decadă) a determinat accentuarea deficitului hidric în orizonturile superioare ale solurilor și a condus la uscări pe mari suprafețe ale plantațiilor din primăvara anului 2003. O analiză a indicilor standardizați ai precipitațiilor în ultimile 2 - 3 luni va evidenția clar zonele cele mai afectate.

 

Harta indicelui standardizat al precipitatiilor (SPI) în luna iunie 2003 în Ocoalele silvice din România

Calculul indicelui standardizat al precipitațiilor pentru luna iunie evidențiază și mai pregnant afirmațiile de mai sus. Luna iunie a fost excesiv de secetoasă (cu valori SPI = 2,5 … 2,9) în extremitatea de nord - vest a țării (O.s. Livada, Satu Mare, Carei, Borlești, Ulmeni, Somcuta Mare, Cehul Silvaniei, Zalău, Jibou, Ileanda, Săcuieni, Marghita și Tâșnad), în sudul Câmpiei Transilvaniei (O.s. Luduș, Târnăveni, Mediaș, Agnita, Sibiu)  în sud - vestul Olteniei  în ocoalele silvice din vecinătatea Dunării (O.s. Orșova, Simian, Jiana, Vânju Mare, Caracal).

Un regim al precipitațiilor extrem de secetos (SPI = 2 … 2,5) s-a înregistrat în luna iunie în aproape toată Transilvania, inclusiv în Munții Apuseni, sudul Carașului și sudul Olteniei precum și în cunoscutele zone ale țării cu secete prelungite: Dobrogea, Bărăganul și sudul Moldovei. In câteva ocoale din nordul Moldovei (O.s. Dorohoi, Botoșani, Mihai Eminescu, Iași, Ciurea, Pașcani) s-a înregistrat de asemenea un regim extrem de secetos, cu efecte catastrofale asupra culturilor agricole și plantațiilor și regenerărilor naturale.

In majoritatea zonelor extracarpatice și în Carpații Orientali și Meridionali regimul precipitațiilor a fost foarte secetos cu câteva excepții din D.S. Prahova, Dâmbovița, Gorj și Banat unde regimul precipitațiilor a fost moderat secetos - aproape normal.

   

Harta indicelui standardizat al precipitatiilor (SPI) pe ultimele doua luni (iunie - mai  2003) în ocoalele silvice din România

Calculul indicelui SPI2 pentru ultimele două luni evidențiază că seceta instalată la începutul sezonului de vegetație a continuat în aceleași regiuni. Din analiza hărții se constată că în ultimele 2 luni regimul precipitațiilor a fost excesiv de secetos (SPI = 2,5 … 2,9) în ocolul silvic Tulcea și în câteva ocoale silvice din D.S. Sălaj (O.s. Zalău, Almaș, Jibou, Ileanda), Maramureș (O.s. Somcuta Mare, Baia Mare, Tăuți Măgherăuș, Baia Sprie, Tg. Lăpuș, Gorșii Tibleșului și Strâmbu Băiuți), Cluj (O.s. Beclean, Dej, Gherla).

In aproape toate ocoalele silvice din Transilvania, din nordul Moldovei la est de Siret (D.S. Botoșani, Iași, Neamț și Bacău) și din sud - estul țării (D.S. Ialomița, Tulcea și Constanța) ultimele două luni au fost extrem de secetoase (SPI = 2 … 2,4).

Un regim al precipitațiilor foarte secetos s-a înregistrat în ultimele două luni în tot vestul Moldovei, Carpații Meridionali, Câmpia Vlăsiei și în cea mai mare parte din Banat.

Numai în sudul Banatului (zona montană) și în Oltenia regimul precipitațiilor în ultimele două luni a fost moderat secetos și doar local în aceste regiuni a fost aproape normal (O.s. Reșița, Văliug, Anina, Nera, Bozovici, Păltiniș din D.S. Caraș Severin). De remarcat că seceta instalată în ultimele două luni a determinat apariția unor arii foarte întinse, încadrabile în același regim de umiditate și o trecere gradată de la un regim moderat secetos în sud-vestul țării către un regim excesiv de secetos spre nord-vest și sud-est.

 

Harta indicelui standardizat al precipitatiilor (SPI) pe ultimele trei luni (iunie - mai - aprilie  2003) în ocoalele silvice din România

In ultimele 3 luni, care coincid cu prima jumătate a sezonului de vegetație, regimul precipitațiilor căzute a avut următoarele caracteristici:

Excesiv de secetos (SPI3 = 2,5 … 2,9) în O.s. Zalău, Jibou, din D.S. Sălaj și Gherla din D.S. Cluj, precum și în O.s. Tulcea - jumătatea de vest a Deltei Dunării

Extrem de secetos (SPI3 = 2,0 … 2,4) în toate ocoalele silvice din centrul Transilvaniei și nord-vestul țării (local chiar excesiv de secetos), în nordul Moldovei (D.S. Botoșani, Iași, Neamț) precum și în nordul Dobrogei (O.s. Tulcea) și nordul Bărăganului (O.s. Slobozia, Fetești și Brăila). De asemenea s-a mai înregistrat același regim în O.s. Râmnicu Sărat, Buzău, Vintilă Vodă și Tisău din D.S. Buzău și insular în Clisura Dunării și nordul Câmpiei Vlăsiei.

Foarte secetos în ocoalele silvice din Carpații Orientali (D.S. Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea, Buzău, Prahova), Podișul Moldovei (D.S. Vaslui, Iași), Câmpia Română, sudul Dobrogei și cea mai mare parte din ocoalele silvice din zona montană a Carpaților Meridionali și Occidentali.

In Subcarpații Meridionali, Banat și Câmpia de Vest (D.S. Arad), Teleorman și sudul Moldovei, regimul precipitațiilor în ultimele 3 luni a fost moderat secetos.

Numai în sud-vestul țării (D.S. Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Gorj, Vâlcea și Olt) regimul precipitațiilor în ultimele 3 luni a fost aproape normal cu câteva excepții în apropierea Dunării de la Orșova până la Corabia.

 

Harta indicelui standardizat al precipitatiilor (SPI) pe ultimele patru luni (iunie - mai - aprilie  - martie 2003) în ocoalele silvice din România

Analiza distribuției valorilor SPI6 pe harta României pune în evidență o arie foarte întinsă pe toată zona centrală a țării și în nord - vest cu un regim al precipitațiilor extrem de secetos iar în anumite ocoale (O.s. Dej, Gherla, Almaș, Sibiu, Săliște, Valea Cibinului, Valea Sadului) chiar excesiv de secetos. Aceeași caracteristică pentru ultimele 6 luni se evidențiază în O.s. Dorohoi, M. Eminescu și Trușești din D.S. Botoșani și local în Bărăgan (O.s. Slobozia) și Dobrogea (O.s. Hârșova).

Un regim al precipitațiilor foarte secetos în ultimele 6 luni s-a înregistrat în nordul Carpaților Orientali, Carpații de Curbură și Carpații Meridionali și Apuseni precum și în jumătatea de nord a Moldovei. In sud-vestul țării, Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea, regimul precipitațiilor a fost moderat secetos iar insular în D.S. Olt, Teleorman, Arad, Vrancea și sudul D.S. Vaslui, regimul  precipitațiilor în ultimele 6 luni a fost aproape normal.

Analiza prezentată pentru ultimele luni evidențiază o tendință de localizare și cronicizare a secetei în Transilvania și în nordul Moldovei.

 

Evapotranspiratia

Evapotranspirația potențială înregistrată în luna iunie a avut valori de peste 120 mm în Dobrogea, Bărăgan, Câmpia Vlăsiei, nordul Moldovei (D.S. Botoșani, Iași) precum și în Câmpia de Vest, Câmpia Transilvaniei și depresiunile intramontane din Carpații Orientali (Ciuc, Covasna, Brașov). In restul teritoriului, evapotranspirația potențială a avut valori de 100 - 120 mm în zona de câmpie și dealuri și 70 - 90 mm în zona montană.

Valorile ridicate ale evapotranspirației potențiale cu 10 - 20% mai mari decât media multianuală au accentuat și mai mult deficitul de umiditate din orizonturile superioare ale solurilor grăbind instalarea secetei fiziologice în culturile tinere și regenerările naturale.Harta rezervei de apa din sol pentru luna iunie 2003 în ocoalele silvice din România

Precipitațiile efective (P - ETP) înregistrate în luna iunie 2003 au avut în toată țara valori negative ceea ce pune în evidență o accentuare a secetei în toate regiunile țării.

Valorile cele mai mari cu care s-a redus rezerva de apă din sol s-au înregistrat în nordul Dobrogei (-120 mm); iar în sudul Dobrogei, în Bărăgan, nordul Moldovei și nordul Câmpiei de Vest, rezerva de apă s-a diminuat cu 100 - 120 mm.

Pe arii extinse din Moldova (la est de Siret), Bărăgan, Câmpia Română și Oltenia de sud, rezervele s-au diminuat  cu 70 - 100 mm. In resul teritoriului rezerva de apă din sol s-a diminuat cu 20 - 70 mm și doar în ocoalele silvice din nordul Carpaților Orientali (D.S. Suceava și Neamț) și Carpații Meridionali (D.S. Prahova și Dâmbovița) rezervele de apă din sol s-au diminuat cu mai puțin de 20 mm.

 

Prognoza evoluției vremii și regimul probabil al precipitațiilor pentru luna iulie 2003

După valul de precipitații înregistrat în perioada 25 - 28 iunie, în special în zona de nord a țării, primele zile ale lunii iulie vor fi fără precipitații iar în perioada 5 - 9 iulie sunt așteptate precipitații în anumite zone abundente, 30 - 50 l/m2 determinate de o depresiune care se va centra deasupra țării noastre  și va fi blocată în deplasarea ei către est de anticiclonul antisiberian centrat deasupra Munților Ural. In perioada 10 - 13 iulie se vor înregistra precipitații puține iar în perioada 14 - 19 iulie un front atmosferic cu originea în vestul Europei va produce cantități importante de precipitații estimate la 30 - 40 mm în vest și 10 - 15 mm în est. Față de media multianuală a perioadei, precipitațiile vor fi apropiate în est, cu 50% mai mari în Carpații Meridionali și Câmpia Română și duble în Transilvania și Câmpia de Vest. In perioada 20 - 25 iulie vremea va fi frumoasă, fără precipitații, iar după 25 iulie este posibilă advecția unui nou front de precipitații deasupra teritoriului țării noastre.

In prima jumătate a lunii iulie se prognozează o răcire a vremii, în special în Carpații Orientali și în jumătatea de nord a țării, care se va extinde până în 19 iulie în toată țara cu excepția Dobrogei. Se apreciază că temperaturile, în primele decade ale lunii iulie, vor fi mai reduse cu 2 - 40C decât media în jumătatea de nord a țării și cu 1 - 20C în est. In Dobrogea și Bărăgan temperaturile vor fi apropiate de media multianuală. Rezerva de apă existentă în sol (stratul de 2 m), la începutul lunii iulie, se estimează la 250 - 300 mm în sud-estul țării, 300 - 350 mm în Moldova, Muntenia, Câmpia de Vest și Banat, 350 - 400 mm în Transilvania și 400 - 500 mm în zona montană. In primele două decade ale lunii se estimează că rezerva de apă din sol va crește cu 10 - 40 mm în zona jumătatea de vest a țării și va scădea cu 10 - 40 mm în sud-est.

La începutul lunii iulie indexul stării hidrice a vegetației arăta zone întinse de stress în Câmpia Moldovei, Dobrogea, Câmpia Transilvaniei, Câmpia de Vest și Bărăgan; o stare hidrică mijlocie în Oltenia, Suceava și sud-estul Transilvaniei.

 

            Simularea evoluției indicilor standardizați ai precipitaților calculați pentru ultimele 2 - 3 și respectiv 6 luni în urmă din iulie în 5 ipoteze de prognoză

            - Ipoteza 1 - Precipitațiile anticipate pentru luna iulie reprezintă 50% din media multianuală a lunii iulie.

            SPI2 va arăta următoarele regimuri de umiditate în ecosistemele forestiere din România :

            Excesiv secetos în nord-vestul țării, Câmpia Transilvaiei, sudul Moldovei și nordul Dobrogei

            Extrem de secetos în toată țara cu excepția nordului Carpaților Orientali, Podișului Moldovei, sudul Carpaților Meridionali și Banatului unde va fi foarte secetos

            SPI3 va arăta următoarele regimuri de umiditate în ecosistemele forestiere din România :

            Excesiv secetos în câteva ocoale din DS Sălaj, Maramureș și Cluj și în Delta Dunării

            Extrem de secetos în Transilvania și Carpații Occidentali, Câmpia Moldovei, Bărăgan și Dobrogea

            Foarte secetos în toată Moldova, Carpații Meridionali, Muntenia și Banat

            Moderat secetos în Caraș Severin și Munții Banatului și în Oltenia

            SPI6 va arăta un regim extrem de secetos în Transilvania de nord-vest, foarte secetos în jumătatea de nord a Moldovei, Carpații de Curbură, Carpații Meridionali și Occidentali, Bărăgan, Dobrogea și în sud-vestul țării de-a lungul Dunării, moderat secetos în sud-vestul țării, Muntenia și sudul Moldovei.

            - Ipoteza I1 - Precipitațiile anticipate pentru luna iulie reprezintă 75% din media multianuală a lunii iulie

            SPI2 va arăta un regim extrem de secetos în nord-vestul țării, Câmpia Transilvaniei, sudul Olteniei, sudul Moldovei, Bărăgan și Dobrogea de nord. Foarte secetos în toată țara cu excepția nordului Carpaților Orientali, Podișul Moldovei, Banat și Subcarpații Getici unde va fi moderat secetos.

            SPI3 va arăta un regim extrem de secetos în nord-vestul țării, Câmpia Transilvaniei, Depresiunea Ciuc - Gheorghieni, nordul Bărăganului și Dobrogei și Câmpia Moldovei. Foarte secetos tot restul țării cu excepția Banatului, Olteniei și Subcarpaților Getici unde va fi moderat secetos - aproape normal.

            SPI6 va arăta un regim extrem de secetos în Transilvania de nord-vest și Câmpia Transilvaniei. Foarte secetos în toată Transilvania și Carpații Occidentali, în Carpații de Curbură, Câmpia Moldovei, Bărăgan și Dobrogea. Moderat secetos în nordul Carpaților Orientali, sudul Moldovei, Muntenia, Banatul și Câmpia de Vest. In zona centrală a Munteniei regim apropae normal.

- Ipoteza II1 - Precipitațiile anticipate pentru luna iulie reprezintă 100% din media multianuală a lunii iulie

SPI2 va arăta un regim foarte secetos în nord-vestul țării, Valea Mureșului,  Bărăgan, Dobrogea și sudul Moldovei. In restul țării SPI2 va indica un regim moderat secetos - aproape normal.

SPI3 va arăta un regim  foarte secetos în Transilvania, Câmpia Moldovei și Podișul Sucevei, Bărăgan și Dobrogea. In celelalte regiuni indicele SPI3 indică un regim moderat secetos în nordul Carpaților Orientali, sudul Moldovei, vestul Munteniei și în Banat și un regim aproape normal în Munții Banatului și Oltenia.

SPI6 va arăta un regim foarte  secetos în Transilvania, Câmpia Moldovei, Bărăgan și Delta Dunării. In restul țării SPI6 va indica un regim moderat secetos - aproape normal (Muntenia, Câmpia de Vest).

            - Ipoteza 1V - Precipitațiile anticipate pentru luna iulie reprezintă 125% din media multianuală a lunii iulie

SPI2 va arăta un regim foarte secetos în ocoalele silvice din clisura Dunării și sudul Olteniei, moderat secetos în vestul țării (cu excepția Banatului și Carpaților Occidentali unde va fi un regim aproape normal). Tot moderat secetos va indica SPI2 pentru sudul Moldovei, Bărăgan și Dobrogea. In restul țării (Carpații Orientali, Carpații Occidentali și Câmpia Română) regimul hidric va fi aproape normal.

SPI3 va arăta un regim  foarte secetos în nord-vestul țării, Câmpia Transilvaniei, Câmpia Moldovei, Bărăgan și Dobrogea; aproape normal în Banat, Muntenia și nordul Carpaților Orientali, în rest moderat secetos.

SPI6 va arăta un regim foarte secetos în nord -vestul țării, bazinul mijlociu al Mureșului și local în Câmpia Moldovei, Bărăgan și Dobrogea. In restul țării regimul hidric va fi moderat secetos cu excepția Munteniei, sudului Moldovei, Munțiilor Banatului și Câmpiei de Vest unde va avea un regim aproape normal.

            - Ipoteza V - Precipitațiile anticipate pentru luna iulie reprezintă 150% din media multianuală a lunii iulie.

SPI2 va arăta un regim aproape normal în majoritatea regiunilor țării cu excepția regiunilor din nord-vest,  sud-est  și sudul Olteniei unde va fi moderat secetos.Ocoalele din clisura Dunării și sudul Olteniei vor avea un regim foarte secetos.

SPI3 va arăta o ameliorare a condițiilor hidrice în majoritatea regiunilor țării cu excepția Transilvaniei, jumătății de nord a Moldovei, Bărăganului și Dobrogei unde va fi moderat secetos.

SPI6 indică un regim foarte secetos în nord-vestul țării și local în depresiunea Transilvaniei, moderat secetos în Transilvania, Carpații de Curbură, nordul Moldovei, Bărăgan, Dobrogea și sudul Olteniei. In restul teritoriului regimul se va apropia de normal.

 

 

 

Întocmit,                                      Procesare date,                                            Responsabil site,

Dr. ing. Ion BARBU                     Dr. ing. Ionel POPA                                      Ing. Marius TEODOSIU

 

 

 

 

 
index