Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
Rapoarte 2002: martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie | noiembrie | decembrie
Rapoarte 2003: ianuarie | februarie | martie | aprilie | mai | iunie | iulie | august | septembrie | octombrie
Caracterizarea regimului precipitatiilor în anul 2002 în ocoalele silvice din România
Instructiuni
Untitled Document
 


 

 

 

 

RAPORTUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A
RISCULUI DE APARIȚIE A SECETEI ÎN PĂDURILE
DIN ROMÂNIA PE LUNA
AUGUST 2003

 

 

 

 

1. Informatii despre proiect

             

             

             2. Rezultate obținute pentru luna august 2003

 

Harta cantitatilor de precipitatii cazute în luna august 2003 în ocoalele silvice din România

Luna august 2003 s-a caracterizat printr-un cuantum al precipitatiilor mult sub valorile medii multianuale pe tot teritoriul tarii. Zonele cele mai afectate de deficitul de precipitatii se situeaza in vestul, sudul si sud-vestul tarii unde cantitatile de precipitatii cazute au avut valori mai mici de 20 - 30 mm comparativ cu o medie multianuala pentru aceasta luna de 50 - 80 mm. Cele mai mici cantitati de precipitatii au cazul in nord-vestul tarii (DS Maramures si Satu Mare) precum si in Campia de Vest, Dealurile Vestice si Carpatii Occidentali . Valori foarte reduse ale precipitatiilor 0 - 20 mm s-au inregistrat si in sudul extrem al tarii incepand din Clisura Dunarii, Campia Romana si sudul Dobrogei. De asemenea, in Campia Transilvaniei, in Campia Moldovei si Podisul Barladului cantitatile de precipitatii cazute au avut valori de 20 - 40 mm. Singurele zone in care precipitatiile s-au apropiat de valoarea multianuala a lunii august sunt localizate in zona centrala a Carpatilor Orientali si in anumite zone din Carpatii Meridionali.

 

Harta cantitatilor medii multianuale de precipitatii cazute în luna august 2003 în Ocoalele silvice din România

Luna august se caracterizează ca o luna ploioasa cu valori medii pe tara de circa 60 - 65 mm, la munte circa 85 mm, in zona de dealuri 70 mm iar in zona de campie 40 - 50 mm. Numai in Dobrogea si estul Baraganului precipitatiile medii multianuale au valori mai mici de 40 mm. In general, precipitatiile au o variatie clinala de la vest la est in scadere  de la 70 - 80 mm in vestul tarii la 30 - 40 mm in Dobrogea. De asemenea, este evidenta o variatie clinala cu altitudinea cu un gradient de circa 5 - 10 mm/100 m.  Luna august reprezinta a treia luna, in ordine descrescatoare, in regimul precipitatiilor anuale inregistrat in tara noastra. Precipitatiile din luna august 2003 au fost la nivelul celor mai mici precipitatii inregistrate in lunile cele mai secetoase din timpul iernii iar pentru vestul tarii chiar mai putin.

 

 

Harta deficitului/excesului de precipitatii înregistrat în luna august 2003 în Ocoalele silvice din România

Din reprezentarea cartografică a diferenței dintre precipitațiile înregistrate în luna august 2003 (Pi) şi media multianuală a lunii august (Pm) se constată că intregul teritoriu al Transilvaniei a primit in luna august cu 50 - 90 mm mai putin decat in mod normal. Zonele cu deficit maxim se situeaza in Carpatii Occidentali si Dealurile Vestice precum si in Depresiunea Maramuresului, Oas si Baia Mare. Deficite foarte mari de peste 70 mm s-au inregistrat de asemenea in toti Carpatii Meridionali, in special in ocoalele silvice de pe clina nordica a acestora. In Muntenia si Moldova deficitele de precipitatii au avut valori de 5 - 40 mm in Oltenia, sudul Munteniei, sudul Moldovei si Campia Moldovei. In restul teritoriului deficitele de precipitatii inregistrate au fost mai mici, inregistrandu-se local excedente de 20 - 30 mm fata de media multianuala.Harta cantitatilor relative de precipitatii (Pi/Pm) înregistrate în luna august 2003 în Ocoalele silvice din România

Calculul cantităților procentuale de precipitații înregistrate în luna august evidentiaza, ca pe clina vestica a Carpatilor Occidentali si in Campia de Vest precum si in sud-vestul tarii, mai pregnant in ocoalele silvice din DS Mehedinti, cantitatile de precipitatii cazute in luna august au reprezentat mai putin de 20% din media multianuala a acestei luni. Prectic, in intreaga jumatate de vest a tarii inclusiv Campia si Podisul Transilvaniei, Depresiunea Brasov si Caraptii de Curbura, si de-a lungul Dunarii in toata Campia Romana cantitatile de precipitatii cazute au reprezentat mai putin de 50% din media multianuala. Singurele zone in care cantitatile de precipitatii s-au apropiat de media multianuala se afla in zona centrala a Carpatilor Orientali cuprinzand DS Suceava (partea de sud), Bacau si Neamt. Local, in nordul Baraganului (Braila, Galati) au cazut precipitatii mai abundente. In Carpatii Meridionali si in Subcarpatii Sudici cantitatile de precipitatii cazute au reprezentat 50 - 80% din media multianuala.

 

Harta indicelui standardizat al precipitatiilor (SPI) în luna august 2003 în Ocoalele silvice din România

Calculul indicelui standardizat al precipitațiilor pentru luna august pune in evidenta ca in ocoalele silvice situate in vestul tarii (DS Maramures, Satu Mare, Salaj, Bihor, Arad, Caras Severin, Timis si Mehedinti) regimul precipitatiilor in luna august a fost foarte secetos. Acelasi regim de caracterizare s-a obtinut si pentru unele ocoale silvice din apropierea Dunarii si sudul Dobrogei (Caracal, Alexandria, Giurgiu, Comana, Calarasi si Baneasa). Pe o arie foarte extinsa cuprinzand zona intracarpatica a Transilvaniei, sudul carpatilor Orientali, sudul Moldovei, Campia Romana si sudul Dobrogei regimul precipitatiilor in august a fost moderat secetos. Acelasi regim l-au primit si ocoalele silvice din DS Botosani si nordul judetului Suceava. In restul teritoriului regimul precipitatiilor calculat pe baza criteriilor cunoscute a fost aproape normal.

   

Harta indicelui standardizat al precipitatiilor (SPI) pe ultimele doua luni (august - iunie  2003) în ocoalele silvice din România

Calculul indicelui SPI2 pentru ultimele două luni evidențiază  un regim excesiv - extrem de secetos in ocoalele silvice din clisura Dunarii si sudul Olteniei (O.s. Orsova, Dorbeta Turnu Severin, Jiana, Simian si Vanju Mare) precum si local in ocoalele silvice din Depresiunea Baia Mare si Tg. Lapus. Un regim foarte secetos in tot nord - vestul tarii cuprinzand majoritatea ocoalelor din DS Satu Mare si Maramures, precum si majoritatea ocoalelor din DS Mehedinti, Dolj, Olt, in special cele situate la altitudini joase. Un regim moderat secetos s-a inregistrat in toata Campia de Vest si in partea de nord a Carpatilor Occidentali precum si in partea de sud si sud-est a Transilvaniei, in anumite ocoale regimul fiind foarte secetos (O.s. Sibiu, Agnita, Saliste, Sercaia, Zarnesti, Brasov) precum si in toata Campia Romana la est de Jiu, in anumite zone din nordul Campiei Romana (O.s. Ploiesti) inregistrandu-se un regim foarte secetos. In restul teritoriului, ultimele doua luni, s-au caracterizat ca fiind aproape normale cu exceptia zonei centrale a Moldovei si nordul Dobrogei in care regimul precipitatiilor a fost moderat ploios - extrem de ploios (O.s. Galati si Horia).

 

Harta indicelui standardizat al precipitatiilor (SPI) pe ultimele trei luni (august-iulie -iunie 2003) în ocoalele silvice din România

Regimul precipitațiilor in perioada mai -august care pentru anul 2003 a coincis cu prima parte a sezonului de vegetație, a avut următoarele caracteristici :

Excesiv de secetos în ocoalele silvice Tauti Magheraus, Baia Sprie, Baia Mare, Tg. Lapus, Somcuta Mare si Borlesti (D.S. Satu Mare);

Extrem de secetos în majoritatea ocoalelor silvice din D.S. Satu Mare, Maramures, Salaj si Bihor, coltul de nord - vest al tarii înregistrând cea mai severa seceta din ultimii 30 ani. De asemenea un regim extrem de secetos al precipitațiilor căzute in ultimele 3 luni s-a înregistrat in ocoalele silvice din Câmpia Transilvaniei (Medias, Dumbraveni, Agnita) precum si in ocoalele silvice din clisura Dunarii (Orsova, Băile Herculene) si din centrul Dobrogei (O.s. Harsova, Basarabi si Baneasa). Pe arii întinse din Câmpia Transilvaniei, Podișul Transilvaniei si in depresiunile intramontane Brasov - Covasna regimul preciitatiilor pe ultimele 3 luni s-a caracterizat ca fiind foarte secetos. Aeeasi caracteristica au avut-o si precipitațiile înregistrate in ultimele 3 luni in Carpatii si Subcarpatii de Curbura si in toata Câmpia Romana la est de Olt.

In majoritatea regiunilor tarii regimul precipitațiilor  in prima parte a sezonului de vegetație a avut caracteristica moderat secetos.

Un regim aproape normal al precipitațiilor pe ultimele 3 luni s-a înregistrat numai in jumătatea de nord a Moldovei (cu excepția bazinului mijlociu inferior al Bistriței in care a fost moderat secetos - foarte secetos) si in  sud-vestul tarii in special in zona montana din D.S. Caras Severin, Hunedoara.

 

Harta indicelui standardizat al precipitatiilor (SPI) pe ultimele 6 luni în ocoalele silvice din România

Analiza distribuției valorilor SPI6 pe harta României pune în evidență o arie extrem de intinsa care se localizeaza pe axa nord-vest  -  sud -est a tarii in care regimul precipitatiilor in ultimele 6 luni a fost foarte secetos - excesiv de secetos. Ocoalele silvice in care s-a  intregistrat un regim al precipitatiilor excesiv de secetos sunt situate in Depresiunea Baia Mare - Satu Mare, cele mai afectate fiind Baia Mare, Baia Sprie,Tauti Magherausi, Borlesti, Somcuta, Negresti Oas si Livada. Un regim excesiv de secetos s-a inregistrat in ultimele 6 luni si in O.s. Orsova , Harsova, Medias si Dumbraveni. Un regim extrem de secetos s-a inregistrat in coltul de nord-vest al tarii cuprinzand majoritatea ocoalelor silvice din DS Satu Mare, Salaj si Maramures precum si local in sudul Transilvaniei (DS Sibiu si Brasov). Pe o arie foarte intinsa cuprinzand practic intreaga Transilvaniei, Carpatii de Curbura, zona centrala a Carpatilor Meridionali, sudul DS Mehedinti si Dolj, estul Campiei Romane si jumatetea de sud a Dobrogei regimul precipitatiilor pe ultimele 6 luni a fost foarte secetos. In restul teritoriului regimul precipitatiilor a fost moderat secetos - aproape normal. Facem precizarea ca peste 70% din teritoriul tarii s-a caracterizat printr-un regim al precipitatiilor moderat secetos - excesiv de secetos. Doar 15 - 20% din teritoriu, cuprinzand Moldova si sud-vestul tarii au avut un regim aproape normal al precipitatiilor in ultimele 6 luni.Indicele standardizat al precipitațiilor pe ultimele 12 luni 2003 în ocoalele silvice din România

Pe baza măsurătorilor făcute in rețeaua de monitorizare a secetei s-au calculat indicii standardizați ai precipitațiilor pentru ultimele 12 luni (din septembrie 2002 - august 2003). Analiza harții pune in evidenta 3 zone caracterizate astfel :

- o zona situata in sudul Moldovei si nordul Dobrogei in care regimul precipitațiilor in ultimele 12 luni a fost foarte ploios - excesiv de ploios

- o zona întinsa in interiorul arcului carpatic si in Carpatii de Curbura in care regimul precipitațiilor in ultimele 12 luni a fost moderat secetos - excesiv secetos. Se remarca in aceasta zona  urmatoarele directii silvice : Sibiu, Brasov, Mures si Cluj.

- in restul teritoriului, regimul precipitațiilor pe ultimele 12 luni a fost aproape normal.

Facem insa mențiunea ca atât in anul 2002 cat si in prima parte a anului 2003 precipitațiile căzute, au fost înregistrate după perioade îndelungate de 2 - 3 sapatamani de călduri excesive, adesea căderile de precipitații având caracter torențial cu consecințe grave (inundații locale, infiltrații reduse).


 

Evapotranspiratia

Evapotranspirația potențială înregistrată în luna august a avut valori maxime in sudul tarii (D.S. Teleorman, Bucuresti, Ialomita, Constanta) si in Campia Transilvaniei (DS Cluj), Campia de Vest (DS Bihor) si in ocoalele silvice din sud-vestul extrem al tarii unde a depasit frecvent 120 - 130 mm. De asemenea valori ridicate ale ETP s-au inregistrat in Campia Romana si in bazinul mijlociu si inferior al Bistritei Moldovenesti. Valorile cele mai mici ale ETP (60 - 90 mm) s-au inregistrat in zona montana din Carpatii Meridionali si Orientali. In restul teritoriului valorile ETP au fost cuprinse intre 90 - 120 mm.Harta rezervei de apa din sol pentru luna august 2003 în ocoalele silvice din România

Precipitațiile efective (P - ETP) înregistrate în luna august 2003 au pus in evidenta valori negative toate regiunile tarii  (-10 - -120 mm). Cele mai mari reduceri ale rezervei de apa din sol s-au inregistrat in Campia de Vest, sudul Olteniei, sudul Dobrogei si Campia Transilvaniei (-9  -  -120 mm). Pe arii extinse din Transilvania, Banat, Muntenia si nordul Dobrogei rezerva de apa din sol s-a redus cu 70 - 90 mm. In zona centrala a Moldovei si in Carpatii Meridionali rezerva de apa din sol s-a redus cu 30 - 60 mm.

 

Simularea evoluției indicilor standardizați ai precipitaților pentru luna septembrie 2003 calculați pentru ultimele 2 - 3 şi respectiv 6 luni în urmă (din septembrie)  în 5 ipoteze de prognoză

            - Ipoteza 1 - Precipitațiile anticipate pentru luna septembrie reprezintă 50% din media multianuală a lunii septembrie.

            Calculul indicelui SPI2 in aceasta ipoteza evidentiaza următoarele regimuri de umiditate în ecosistemele forestiere din România :

            Extrem secetos in nord-vestul tarii (DS Satu Mare), in Campia de Vest si Dealurile Vestice (DS Arad, Bihor) si in Clisura Dunarii (sudul DS Mehedinti).

            Foarte secetos in toata Transilvania, Banat, Oltenia, Campia Romana, sudul Dobrogei, Carpatii de Curbura, sudul Moldovei si Campia Moldovei (DS Botosani).

            Moderat secetos in Carpatii si Subcarpatii Meridionali, sudul si estul Moldovei si in Dobrogea.

            Aproape normal in zona centrala a Carpatilor Orientali si nordul Campiei Romane.

            SPI3 va arăta următoarele regimuri de umiditate în ecosistemele forestiere din România :

            Excesiv secetos in sudul Olteniei (O.s Jiana, Janju Mare, Calafat).

            Extrem de secetos in sudul Olteniei, nord-vestul tarii si local in sud-estul Transilvaniei.

            Foarte secetos in aproape toata Transilvania, Muntenia si sudul Dobrogei.

            Moderat secetos - aproape normal in restul teritoriului.

            SPI6 va arăta un regim excesiv de secetos în cateva ocoale din  nord-vestul tarii (Depresiunea Baia Mare) si in Clisura Dunarii,  extrem de secetos în coltul de nord-vest al tarii (DS Satu Mare, Baia Mare, Salaj si Bihor) in sudul Transilvaniei (DS Sibiu) si local in estul Campiei Romane, foarte secetos in toata Transilvania, Carpatii de Curbura, estul Campiei Romane si sudul Dobrogei, moderat secetos in Banat, Carpatii Meridionali si sudul Moldovei, aproape normal in jumatatea de nord a Moldovei, Caras Severin si in ocoalele silvice din DA Olt si teleorman.

            - Ipoteza I1 - Precipitațiile anticipate pentru luna septembrie reprezintă 75% din media multianuală a lunii septembrie

            SPI2 va arăta un regim foarte secetos în jumatatea de vest a tarii cuprinzand DS Satu mare, Baia Mare, Salaj, Bihor, Arad, Timis, Caras Severin, Mehedinti, Dolj, Gorj, Cluj, Sibiu si Brasov. Local acelasi regim se va inregistra in sudul DS Bucuresti si in cateva ocoale silvice din Moldova (Dorohoi, Adjud). Moderat secetos in tot restul Transilvaniei, Campia Romana, Carpatii de Curbura si sudul Dobrogei. In restul teritoriului regimul precipitatiilor va fi aproape normal. 

            SPI3 va arăta un regim excesiv de secetos in O.s. Jiana, Vanju Mare si Simian din DS Mehedinti, extrem de secetos în sudul Olteniei si local in sudul Transilvaniei si nord-vestul tarii (Depresiunea Baia Mare), foarte secetos in nord-vestul tarii, sudul Olteniei, sudul Transilvaniei si local in Campia Romana, moderat secetos in nord-vestul Transilvaniei, sudul Transilvaniei si sudul Campiei Romane. In restul teritoriului regimul precipitatiilor va fi  aproape normal.

            SPI6 va arăta un regim extrem de secetos în nord vestul tarii si in estul Bărăganului, foarte secetos în nord vestul tarii, centrul Transilvaniei, Subcaraptii de Curbura si nordul Câmpiei Romane, moderat secetos pe arii extinse in toata tara inclusiv in zona montana cu exceptia Muntilor Banatului si nordului Moldovei.

- Ipoteza II1 - Precipitațiile anticipate pentru luna septembrie reprezintă 100% din media multianuală a lunii septembrie

SPI2 va arăta un regim moderat secetos in toata Transilvania, Banat, vestul Olteniei, sudul Campiei Romane, sudul Moldovei si Campia Moldovei (DS Botosani), in restul teritoriului regimul anticipat al precipitatiilor va fi aproape normal

SPI3 va arăta un regim  extrem de secetos in  ocoalele silvice Jiana si Vanju Mare din DS Mehedinti, foarte secetos în nord-vestul tarii, sudul Olteniei, sudul Transilvaniei si local in Campia Romana, moderat secetos in nord-vestul tarii, sudul Transilvaniei si sudul Campiei Romane. In restul teritoriului regimul precipitatiilor va fi aproape cu usoare excedente in Moldova.

SPI6 va arăta un regim extrem de secetos in nord - vestul tarii, foarte  secetos pe arii mult mai extinse din nord - vest si Centrul si sud-estul Transilvaniei, precum si in Subcarpatii de Curbura, estul Bărăganului si sudul Olteniei si Dobrogei. In restul teritoriului se estimează un regim moderat secetos - aproape normal.

            - Ipoteza 1V - Precipitațiile anticipate pentru luna septembrie reprezintă 125% din media multianuală a lunii septembrie

SPI2 va arăta un regim moderat secetos in Campia de Vest si Dealurile Vestice precum si in cateva ocoale din Campia Transilvaniei si sudul Transilvaniei. In restul teritoriului regimul precipitatiilor va fi aproape normal.

SPI3 va arăta un regim  foarte secetos în sudul Olteniei, moderat secetos in Oltenia, nord-vestul tarii si local in sudul Transilvaniei, In restul tarii regimul precipitațiilor se estimează aproape nomal - moderat ploios in nord - estul tarii.

SPI6 va arăta un regim foarte secetos în nord -vestul țării, sudul Transilvaniei, estul Baraganului si local in nordul Campiei Romane, moderat secetos in Transilvania, Carapatii Meridionali, Subcarapatii de Curbura, Bărăgan si Dobrogea, aproape normal in Moldova, sud vestul tarii si in Oltenia.

            - Ipoteza V - Precipitațiile anticipate pentru luna septembrie reprezintă 150% din media multianuală a lunii septembrie.

SPI2 va arăta un regim aproape normal in toata tara.

SPI3 evidentiaza un regim  extrem de secetos - foarte secetos in ocoalele silvice din Clisura Dunării si sudul Olteniei, moderat secetos in nord-vestul tarii, sudul Olteniei si local in  Câmpia Romana. In nord-estul tarii acest indice va arata un regim moderat ploios - foarte ploios.

SPI6 indică un regim foarte secetos în nord-vestul țării şi in cateva ocoale din sudul Transilvaniei (DS Sibiu, Brasov) precum sin in cateva puncte din Campia Romana si sudul Dobrogei (O.s. Ploiesti, Slobozia, Fetesti, Harsoava si Baneasa), moderat secetos pe arii extinse din nord-vestul tarii, centrul Transilvaniei si sud-estul tarii. In restul tarii regimul precipitatiilor va fi aproape normal.

           

- Prognoza precipitatiilor pentru luna septembrie 2003 în ocoalele silvice din România

            La inceputul lunii septembrie (1-3.09) un front de precipitatii va traversa de la vest la est teritoriul tarii noastre, precipitatiile vor fi mai abundente in nord (20 - 35 mm) si mai reduse in sud (5 - 15 mm). In centrul Transilvaniei, Banat si sudul Moldovei acestea nu vor depasi 10 mm.

            In perioada 11 -15 septembrie un alt front de precipitatii va afecta mai ales sudul si estul tarii unde se estimeaza ca, local, acestea vor depasi 50 - 60 mm.

            Comparativ cu media multianuala a perioadei se estimeaza ca precipitatiile vor fi cu 50 - 200% mai mari decat media multianuala a lunii septembrie in sud-estul tarii. In restul teritoriului precipitatiile estimate pentru luna septembrie vor depasi cu 10 - 50% media multianauala. Desi deficitul de umiditate din sol este foarte accentuat se estimeaza ca in cazul unor precipitatii de intensitate mare (peste 5 mm/ora) exista riscul unor inundatii locale in special in sudul si estul tarii.

            In partea a doua a lunii septembrie precipitatiilor vor fi foarte reduse sau chiar absente pe tot teritoriul tarii.

 

- Prognoza temperaturilor pentru luna septembrie 2003 în ocoalele silvice din România

            In perioada 1 - 15 septembrie tara noastra se va afla sub influenta unor mase de aer foarte reci pentru aceasta perioada care vor determina, in depresiunile intracarpatice, si temperaturi negative. Fata de media multianuala a perioadei se estimeaza ca temperatura medie va fi cu  4 - 8 grade mai mica in Carpatii Meridionali si cu 2 - 4 grade in nordul si estul tarii.

            In perioada 15 - 30 septembrie regimul temperaturilor se va apropia de cel normal cu usoare scaderi in nordul Carpatilor Orientali.

 

- Starea umiditatii solului la 1 septembrie 2003 si prognoza pentru luna septembrie 2003 în ocoalele silvice din România

            Cele mai reduse rezerve de apa se inregistreaza in Dobrogea si Baragan urmate de sudul Moldovei, Campia de Vest si Oltenia. Local in nord-vestul Transilvaniei rezervele de apa din sol sunt foarte reduse in special pe versanti sudici si pe soluri superficiale scheletice. Caderile de precipitatii din luna septembrie vor reface partial rezerva de apa din orizonturile superioare ale solurilor cu 30 - 40 mm in sudul tarii si 20 - 30 mm in rest.

            Riscul incendiilor se mentine ridicat in vestul tarii si in special in culturile de rasinoase instalate in afara arealului din partea de nord - vest a tarii si in Subcarpati.

 

 

 

 

Întocmit,                                      Procesare date,                                            Responsabil site,

Dr. ing. Ion BARBU                     Dr. ing. Ionel POPA                                      Ing. Marius TEODOSIU

 

 

 

 

 
index