Publicații
 
     
 
Raport integral
 
CUPRINS    
Introducere
Valentina Olenici Cercetări privind metode noi de depistare, prognoză și avertizare a combaterii dăunătorilor fructificației laricelui din rezervații de semințe
Aurel Gângă Cercetări privind fundamentarea managementului cinegetic modern
Radu Cenușă Cercetări asupra dinamicii structurale a ecosistemelor de pădure de la limita altitudinală de vegetație pentru menținerea echilibrului ecologic
Radu Cenușă Conducerea proceselor de regenerare naturală în arborete de molid și de amestec afectate în mod repetat de diverși factori dereglatori (vânt, zăpadă, insecte, poluare)
Ion Barbu Gospodărirea culturilor de rășinoase instalate în afara arealului
Ion Barbu Cercetări privind dinamica depunerilor minerale din atmosferă și nutriția speciilor de arbori în principalele ecosisteme forestiere
Radu Vlad
Cercetări asupra impactului produs de vânt și zăpadă asupra pădurilor de rășinoase din zonele expuse
Radu Vlad Cercetări privind estimarea și prognoza producției și productivității arboretelor de molid vătămate de cervide
Lucrări publicate, participări la manifestări cu caracter științific, integrare și diseminare a rezultatelor cercetărilor, specialiști care au vizitat instituția
Raport anual 1994 1995 1996 1997
Vizualizarea fișierelor .pdf necesiă Adobe Acrobat Reader

Copyright Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.