Publicații    
     
 
Raport integral
 
CUPRINS    
Introducere
Radu Vlad Tehnologii de reconstrucție ecologică a arboretelor de molid vătămate de cervide
Nicolai Olenici Cercetări privind feromonii lepidopterelor conofage de importanță economică din România
Radu Cenușă, Ion Barbu Direcții de evoluție a structurii si funcționării ecosistemelor de molid naturale și artificiale pentru fundamentarea sistemelor silviculturale
Ion Barbu Cercetări privind reconstrucția ecologică a arboretelor de rășinoase din afara arealului natural al acestora
Aurel Gângă Dinamica și calitatea populațiilor de cervide în Carpații Orientali și factorii de influență
Ion Barbu Cercetări privind reconstrucția ecologică a ecosistemelor forestiere din zonele cu uscare intensă din raza Filialei Teritoriale Suceava prin revenirea la fostele arborete naturale
Radu Vlad Elaborarea unor sisteme silviculturale de îngrijire a arboretelor de molid instalate în zone cu puternice doborâturi de vânt in vederea ridicării stabilității lor ecologice
Lucrări publicate, participări la manifestări cu caracter științific, integrare și diseminare a rezultatelor cercetărilor
Raport anual 1995 1996 1997 1998
Vizualizarea fișierelor .pdf necesiă Adobe Acrobat Reader

Copyright Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.