Publicații    
     
 
Raport integral
 
CUPRINS    
Introducere
Radu Cenușă, Ion Barbu Direcții de evoluție a structurii și funcționalității ecosistemelor de molid naturale și artificiale pentru fundamentarea sistemelor silviculturale
Aurel Gângă Dinamica și calitatea populațiilor de cervide în Carpații Orientali și factorii de influență
Ion Barbu Cercetări privind substituirea arboretelor de rășinoase din afara arealului natural al acestora
Nicolai Olenici Cercetări privind metode noi de depistare, prognoză și avertizare a combaterii dăunătorilor fructificației laricelui din rezervații de semințe
Ion Barbu Cercetări privind dinamica depuneriior minerale din atmosferă în principalele ecosisteme forestiere
Lucrări publicate, participări la manifestări cu caracter științific, integrare și diseminare a rezultatelor cercetărilor
Raport anual 1994 1995 1997 1998
Vizualizarea fișierelor .pdf necesiă Adobe Acrobat Reader

Copyright Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.