Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Servicii | Link-uri utile

Copiere articol

 

Lucrări publicate

Participări la manifestări cu caracter științific

Integrarea și diseminarea rezultatelor cercetărilor

 

 

 

 

Lucrări publicate

1. Barbu, I., Influența factorilor staționali asupra intensității uscărilor în pădurile cu brad din ocolul silvic Solca. În: „Molidul în contextul silviculturii durabile”, S.E.C.M. Câmpulung Moldovenesc, 1996, p. 54-66;

2. Barbu, I., Tehnologii diferențiate de împădurire și întreținere a plantațiilor de rășinoase din zonele afectate de doborâturi de vânt care să asigure creșterea productivității, stabilității culturilor și protecția mediului. Recomandări tehnice pentru gospodărirea pădurilor montane. S.E. .C.M. Câmpulung  Mold.,1996, p.1-17;

3. Barbu, I., Cercetări privind reconstrucția ecologică a ecosistemelor din zonele cu uscare intensă din raza filialei teritoriale Suceava, prin revenirea la fostele arborete naturale. În: Molidul în contextul silviculturii durabile, SECM Câmpulung Moldovenesc, 1996, p.82-107;

4. Barbu, I., Cenușă, R., Asigurarea protecției arboretelor de molid împotriva doborâturilor de vânt și rupturilor de zăpadă prin aplicarea blocurilor și succesiunilor de tăieri și a tăierilor de îngrijire. În: „Molidul în contextul silviculturii durabile”, SECM Câmpulung Moldovenesc, 1996, p.26-44

5. Cenușă, R., Cercetări asupra structurii și funcționalității ecosistemelor naturale de molid. În: „Molidul în contextul silviculturii durabile”, SECM Câmpulung Moldovenesc, 1996, p. 51-54;

6. Cenușă, R., Gospodărirea molidișurilor de la limita altitudinală de vegetație. În: „Molidul în contextul silviculturii durabile”, SECM Câmpulung Moldovenesc, 1996, p.54-64.

7. Cenușă, R., Aspecte metodologice în aprecierea stabilității globale a pădurilor de limită. În: „Molidul în contextul silviculturii durabile”, SECM Câmpulung Moldovenesc, 1996, p.46-50.

8. Cenușă, R., Meteorologie și climatologie forestieră. Lucrări de laborator Universitatea din Suceava, Facultatea de Silvicultură, 1996, 148 p.

9. Cenușă, R., Probleme de ecologie forestieră. Teoria fazelor de dezvoltare. Aplicații la molidișurile din Bucovina. Universitatea din Suceava, Facultatea de Silvicultură, 1996, 165 p .

10. Chichifoi, L. - Aprecieri cu privire la parametrii biometrici ai arboretelor de anin. În: „Molidul în contextul silviculturii durabile”, SECM Câmpulung Moldovenesc, 1996, p. 80-86; 

11. Gângă, A., Situația cervidelor - vânatul primordial al pădurilor de molid. În: „Molidul în contextul silviculturii durabile”, SECM Câmpulung Moldovenesc, 1996, p. 96-100;

12. Gângă, A., Gânduri de toamnă târzie. Vânătorul și Pescarul Sportiv nr. 11, 1996 , p. 4-6;

13. Gângă, A., Expozițiile de vânătoare. Almanahul Vânătorul și Pescarul Sportiv 1997, p. 10-22;

14. Gângă, A., Stabilirea de măsuri silviculturale și cinegetice pentru ridicarea bonității fondurilor de vânătoare și diminuarea pagubelor produse de cerbul carpatin în culturile silvice de rășinoase din ocoalele Filialei Teritoriale Silvice Suceava. Recomandări tehnice pentru gospodărirea pădurilor montane. SECM Câmpulung Moldovenesc, 1996, p. 76-82;

15. Iacoban, C., Unele aprecieri asupra metodelor de analiză a ionilor de NH4+ și SO42- în precipitațiile sub formă de zăpadă. În: „Molidul în contextul silviculturii durabile”, SECM Câmpulung Moldovenesc, 1996, p.74-80;

16. Țuca I., Principalii dăunători ai rășinoaselor. Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului Câmpulung Moldovenesc, 1996.

17. Vlad, R., Parametrii biometrici și de stabilitate în arborete de molid instalate în zone cu puternice doborâturi de vânt. În: „Molidul în contextul silviculturii durabile”, SECM Câmpulung Moldovenesc, 1996,    p. 69-74;

18. Vlad, R., Tehnologii de reconstrucție ecologică a arboretelor de molid vătămate de cervide. Recomandări tehnice pentru gospodărirea pădurilor montane. SECM Câmpulung Moldovenesc, 1996, p. 45-51.

 

 

Participări la manifestări cu caracter științific

 

 

A. Manifestări internaționale

1. Barbu, I., Rezultate preliminare asupra măsurătorilor depunerilor atmosferice în ecosistemele forestiere din România. Reuniunea experților în evaluarea stării de sănătate a pădurilor (monitoring nivel II). Praga 13-17 mai 1996.

2. Barbu, I., Influence de la station forestiere sur la frequence et l’intensite des chablis du vent dans le nord de la Roumanie. Colocviul internațional  “Vegetation et sols de montagne”, Universitatea “J. Fourier”, Grenoble. 8 -12 iulie 1996.

3. Barbu, I., La dynamique des forets du sapin dans les dernieres deux siecles en Bukovine (Carpates Orientales); Influence du defficit des precipitations sur l’intensite de deperissement du sapin dans les Carpates Orientales; Variation de l’intensite du deperissement du sapin en fonction des facteurs de la station forestiere. Al 8-lea Simpozion internațional al bradului IUFRO 01.06 , Jundala - Bulgaria.   

4. Barbu, I. Cenușă, R., Dynamic of atmosphaeric deposition during 1990-1994 in the north of Romania. Coordinating Meeting of PCC East, Jiloviste – Strnady, Czech  Republik, 12-15 mai 1996.

5. Gângă, A., Observații și ipoteze privind migrația păsărilor în județul Suceava. Simpozion sub egida Consiliului Internațional al Vânătoarei și Protecției Vânatului (C.I.C.) în colaborare cu AGVPS, World Trade Center București, Societatea Ornitologică Română, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, și Regia Autonomă a Pădurilor. București, 29 februarie - 1 martie 1996.

 

B. Manifestări interne

1. Barbu, I., Influența factorilor staționali asupra intensității uscărilor în pădurile cu brad din ocolul silvic Solca. Simpozionul “„Molidul în contextul silviculturii durabile””. Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului, Câmpulung Moldovenesc 21 februarie 1996. 

2. Barbu, I., Efectul de seră și rolul pădurilor în menținerea echilibrului mediului înconjurător. Simpozionul “N. Sava” Câmpulung Moldovenesc.

3. Barbu, I., Cenușă, R., Vlad, R., Cercetări privind redresarea ecologică a haldelor din perimetrul Exploatării miniere Călimani.  Simpozionul "Calitatea mediului și utilizarea terenurilor", Suceava, 17-18 mai 1996.

4. Chichifoi, L., Aprecieri cu privire la parametrii biometrici ai arboretelor de anin. Simpozionul „Molidul în contextul silviculturii durabile”. Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului, Câmpulung Moldovenesc 21 februarie 1996. 

5. Gângă, A., Situația cervidelor - vânatul primordial al pădurilor de molid”.  Simpozionul “„Molidul în contextul silviculturii durabile”. Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului, Câmpulung Moldovenesc 21 februarie 1996. 

6. Gângă, A., Cerbul carpatin - certitudini și incertitudini. Simpozionul Societății Cinegetice Române în colaborare cu AGVPS și Muzeul “Grigore Antipa” - București 22 mai 1996;

7. Iacoban, C., Unele aprecieri asupra metodelor de analiză a ionilor de NH4+ și SO42- în precipitațiile sub formă de zăpadă. Simpozionul „Molidul în contextul silviculturii durabile”. Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului Câmpulung Moldovenesc 21 februarie 1996.

8. Vlad, R., Parametrii biometrici și de stabilitate în arborete de molid instalate în zone cu puternice doborâturi de vânt. Simpozionul „Molidul în contextul silviculturii durabile”. Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului, Câmpulung Moldovenesc 21 februarie 1996. 

 

 

Integrarea și diseminarea rezultatelor cercetărilor

 

A. În cadrul Ocolului silvic experimental Tomnatic

Asistență tehnică (1440 ore) pentru principalele lucrări din baza proprie la:

                               - punerea în valoare a masei lemnoase

                               - prognoza populațiilor de ipidae

                               - cadastrul suprafețelor cedate conform Legii 18

                               - monitoring național

                               - activități cinegetice

 

B. În cadrul altor unități Romsilva

1.Reconstrucția ecologică a ecosistemelor forestiere cu uscare intensă din raza Filialei Teritoriale Suceava (asistență tehnică)

2.Elaborarea unor sisteme silviculturale de îngrijire a molidișurilor din zonele cu doborâturi de vânt (asistență tehnică - Direcția Silvică Suceava).

3. Editarea revistei “Bucovina Forestieră” (dr.ing. R. Ichim, dr.ing. I. Barbu, dr.ing. R. Cenușă, ing. R. Vlad)

 

C. În cadrul învățământului silvic din Bucovina

1. Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură: curs de meteorologie forestieră (dr.ing. R. Cenușă)

2. Grupul Scolar Silvic Câmpulung Moldovenesc:

- curs de dendrologie, silvicultură - Școala tehnică silvică-an I, (dr.ing. I. Barbu)

               - curs de tehnica culturilor silvice - Școala tehnică silvică-an II (dr.ing.I. Barbu)

 

 

Sus


Copyright Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului. Toate drepturile rezervate.