Publicații
 
     
 
Raport integral
 
CUPRINS    
Introducere
Radu Cenușă Cercetări asupra dinamicii structurale a ecosistemelor de pădure de la limita altitudinală de vegetație pentru menținerea echilibrului ecologic
Radu Cenușă Conducerea proceselor de regenerare naturală în arboretele de molid afectate în mod repetat de diverși factori dereglatori (vânt, zăpadă, insecte, poluare)
Ion Barbu Cercetări privind substituirea arboretelor de rășinoase în afara arealului natural al acestora
Aurel Gângă Cercetări privind renaturarea vânatului crescut în captivitate
Radu Vlad Cercetări biometrice în ecosistemele de pădure reprezentative din punct de vedere ecologic și economic. Cercetări privind estimarea și prognoza producției și productivității arboretelor de molid vătămate de cervide
Valentina Olenici Cercetări privind metode noi de depistare, prognoză și avertizare a combaterii dăunătorilor fructificației laricelui din rezervațiile de semințe
Valentina Olenici
Cercetări privind diminuarea producției și calității semințelor datorită insectelor specifice fructificației, în arboretele de brad afectate de uscare anormală din județul Suceava
Ion Barbu Dinamica depunerilor minerale din atmosferă și nutriția speciilor de arbori în principalele ecosisteme forestiere
Lucrări publicate, participări la manifestări cu caracter științific, integrare și diseminare a rezultatelor cercetărilor
Raport anual 1994 1995 1996 1998
Vizualizarea fișierelor .pdf necesiă Adobe Acrobat Reader

Copyright Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.