Publicații
 
     
 
Raport integral
 
CUPRINS    
Introducere
Ion Barbu Cercetări privind reconstrucția ecologică a ecosistemelor forestiere din zonele cu uscare intensă din raza Filialei Teritoriale Suceava prin revenirea la fostele arborete naturale
Radu Vlad Elaborarea unor sisteme silviculturale de îngrijire a arboretelor de molid instalate în zone cu puternice doborâturi de vânt în vederea ridicării stabilității lor ecologice
Radu Cenușă,
Ion Barbu
Direcții de evoluție a structurii și funcționalității ecosistemelor de molid naturale și artificiale pentru fundamentarea sistemelor silviculturale
Ion Barbu Cercetări privind reconstrucția ecologică a arboretelor de rășinoase din afara arealului natural al acestora
Ion Barbu Cercetări privind dinamica depunerilor minerale din atmosferă în principalele ecosisteme forestiere
Aurel Gângă Dinamica și calitatea populațiilor de cervide în Carpații Orientali și factorii de influență
Valentina Olenici
Cercetări privind metode noi de depistare, prognoză și avertizare a combaterii dăunătorilor fructificației laricelui în rezervații de semințe
Lucrări publicate, participări la manifestări cu caracter științific, integrare și diseminare a rezultatelor cercetărilor
Raport anual 1994 1996 1997 1998
Vizualizarea fișierelor .pdf necesiă Adobe Acrobat Reader

Copyright Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.