Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Servicii | Link-uri utile

Copiere articol

 

           

Introducere

 

În cursul anului 1996, continuându-se preocupările din anii precedenți, în cadrul Stațiunii Experimentale de Cultura Molidului activitatea s-a desfășurat pe două coordanate distincte: (a) cercetare științifică cu caracter fundamental și aplicativ, vizând aspecte privind reconstrucția ecologică și gospodărirea ecosistemelor montane și (b) diseminarea rezultatelor cercetărilor și producție silvică în cadrul Ocolului silvic experimental Tomnatic.

Cercetarea științifică s-a desfășurat în cadrul a șapte teme în responsabilitatea stațiunii și trei teme de colaborare. Dintre temele în responsabilitate, un număr de cinci au avut ca sursă de finanțare bugetul de stat pentru cercetare de 1 %, celelalte două beneficiind de finanțare directă de către Romsilva. Doua dintre temele în responsabilitate și-au încheiat ciclul de cercetare în cursul anului 1996, finalizându-se cu recomandări tehnice pentru producție.

Sub raport tematic, activitatea de cercetare s-a axat pe principalele probleme impuse de stabilizarea ecosistemelor forestiere de molid, coroborate cu tehnologii noi de îngrijire și regenerare a acestor ecosisteme, privite prin prisma liniilor strategice de dezvoltare a silviculturii românești. Subiectele principalelor teme au fost: stabilirea direcțiilor de evoluție a molidișurilor, reconstrucția ecologică a molidișurilor afectate de vânat, reconstrucția ecologică a arboretelor de rășinoase din afara arealului, dinamica și calitatea populațiilar de cervide în Carpații Orientali, cercetări privind feromonii lepidopterelor ce vatămă conurile și semințele de rășinoase, reconstrucția ecologică a ecosistemelor forestiere cu uscare intensă din raza Filialei Teritoriale Suceava, elaborarea unor sisteme silviculturale de îngrijire a molidișurilor din zonele cu doborâturi de vânt (asistență tehnică).

În cadrul lucrărilor la temele de cercetare, în anul 1996 au fost amplasate un număr de 800 suprafețe experimentale cu caracter temporar, după cum urmează:  în unități amenajistice din Ocolul silvic experimental Tomnatic - 200 suprafețe cu caracter temporar, iar în alte ocoale silvice din județele Suceava, Vrancea, Bacău, Dolj, Gorj, Vâlcea au fost amplasate 600 suprafețe cu caracter temporar. Totodată, s-au continuat măsurătorile în staționarului ecologic "Călimani".

Transferul rezultatelor cercetării în producție s-a realizat mai ales în cadrul bazei experimentale - Ocolul silvic Tomnatic - în care practic fiecare temă din programul anului 1996 a avut experimentări. De asemenea, au fost acordate asistențe tehnice într-un volum de 1440 ore, în probleme ce au vizat: punerea în valoare, prognoza populațiilor de insecte vătămătoare (ipidae), cadastrul suprafețelor cedate conform prevederilor legii 18/1990, monitoring național, activități cinegetice.

În ceea ce privește activitatea de producție a Ocolului silvic Tomnatic, lucrările efectuate au fost cotate la parametrii tehnologici corespunzători, programul valoric de producție fiind depășit cu 7 %.

Cu toate progresele înregistrate, rămân totuși o serie de neîmpliniri legate de posibilități mai extinse de documentare și schimb de informații, de dotarea cu aparatură modernă de cercetare și de cooptarea în activitatea de cercetare a unor specialiști cu înaltă pregătire și cu pasiune deosebită. Rezultatele anului 1996 conferă motivele unei atitudini optimiste privind anul 1997, an în care se vor împlini o serie din dezideratele personalului stațiunii, coroborate cu prevederile direcțiilor strategice de dezvoltare a silviculturii în această zonă a țării.

 

 

Sus


Copyright Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului. Toate drepturile rezervate.