Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled DocumentVÂNĂTOARE ȘI SALMONICULTURĂ


Colectiv:
Aurel Gângă


Proiecte de cercetare:>>>
Proiecte recente

Titlul temei

Responsabil

Colaborator

Ciclu de cercetare

Cercetarea bolilor de interes major la Cerbul Comun în zonele de interferență cu animalele domestice

Alex. Nițulescu

Gângă A.

1991

Cercetarea bolilor de interes major la ursul din liber

Alex. Nițulescu

Gângă A.

1992

Stabilirea bolilor majore la mistrețul din liber

Alex. Nițulescu

Gângă A.

1992

Realizarea furajelor combinate pentru hrana principalelor specii de vânat folosind resurse reziduale din diferite sectoare ale producției

C. Pană

Gângă A.

1992>>> Retrospectivă

Principalele probleme abordate au fost de management piscicol (vizând  eficiența și rentabilitatea sporirii efectivelor de salmonide cât și calculul productivității piscicole a fondurilor rezervate, managementul cinegetic (revizuirea clasificării pe bonitate a fondurilor de vânătoare din R.S. România și stabilirea efectivelor optime la principalele specii de vânat, în funcție de condițiile ecologice; stabilirea criteriilor de evaluare a capacității cinegetice a fondurilor de vânătoare în raport cu biomasa vegetală), managementul silvocinegetic (elaborarea normelor de gospodărire și amenajare silvocinegetică în fondurile de vânătoare cu densitate de vânat mare; stabilirea sortimentelor de plante care să se  cultive în ogoarele pentru hrana vânatului în fonduri cu densitate mare; amenajarea fondurilor populate cu fazani) și de prospecțiuni silvocinegetice (realizarea furajelor pentru hrana principalelor specii de vânat folosind produse  reziduale din diferire sectoare de producție; cercetări în vederea prevenirii și combaterii bolilor infecto – contagioase la  fazan în unitățile de creștere intensivă; cercetări privind prevenirea și combaterea bolilor vânatului din libertate în zonele de interferență cu animalele domestice).

In anul 1988, prin contribuția specială a  regretatului dr. doc. ing. Horia Almășan, care a  apreciat atât‚ incomensurabilul laborator natural din această zonă cu străvechi tradiții cinegetice”, cât și potențialul științific al cercetătorilor noștri, a fost înființat laboratorul de cinegetică, care a fost solicitat să  soluționeze probleme care făceau obiectul unor  teme de înaltă responsabilitate.

Având în vedere problemele acute ale acelei perioade, marcată de aplicarea unui management cinegetic defectuos (dictat de interese egoiste, dar care, potrivit momentului istoric, nu puteau fi contracarate) primele teme cu profil cinegetic au vizat probleme specifice ale fondurilor de vânătoare suprapopulate cu cervide. Au fost astfel clarificate, analizate sau rezolvate următoarele probleme: amploarea daunelor produse de cervide în culturile forestiere de rășinoase din județul Suceava; modul în care daunele produse de cervide influențează intensitatea doborâturilor de vânt și zăpadă; măsuri silviculturale și cinegetice pentru diminuarea pagubelor produse de cervide în culturile silvice de rășinoase; măsuri silviculturale și cinegetice pentru ameliorarea bonității fondurilor de vânătoare.

Teme de mare anvergură au vizat: dinamica și calitatea populațiilor de cervide din Carpații Orientali și factorii de influență. Tema privind  renaturarea vânatului crescut în captivitate, deși a avut un ciclu de cercetare de numai un an, a fost finalizată cu îndrumări tehnice foarte bine apreciate  de către beneficiar.

Cercetările vizând stabilirea productivității piscicole optime a fondurilor de pescuit au fundamentat bonitarea fondurilor piscicole de munte plecând de la oferta trofică naturală. Analiza diversității biologice a faunei acvatice, în dinamică, a pus în evidență diferențieri privind calitatea fondurilor de pescuit, inclusiv influența pădurii asupra apelor. Cu ajutorul acestui gen de investigații, s-a elaborat o scară a calității fondurilor piscicole pentru salmonide. 

Titlul temei

Responsabil

Colaborator

Ciclu de cercetare

Cercetări privind eficiența și rentabilitatea sporirii efectivelor de salmonide

Cotta V.

Duran V.

1959-1961*

Stabilirea productivității piscicole optime a fondurilor rezervate

Vișoianu I.

Cenușă R.

1979-1980*

Stabilirea criteriilor de evaluare a capacității cinegetice a fondurilor de vânătoare în raport cu biomasa vegetală

Almășan H.

Antohe A.

1986*

Elaborarea normelor de gospodărire și amenajare silvocinegetică în fondurile de vânătoare cu densitate crescută de vânat mare

Almășan H.

Antohe A.

1986*

Revizuirea clasificării pe bonitate a fondurilor de vânătoare din R.S. România și stabilirea efectivelor optime la principalele specii de vânat, în funcție de condițiile ecologice actuale.

Almășan H.

Antohe A.

1987*

Cercetări pentru stabilirea sortimentelor de plante care să se cultive în ogoarele pentru hrana vânatului din fonduri cu densitate mare

Almășan H.

Antohe A.

1987*

Stabilirea de măsuri silvocinegetice pentru amenajarea fondurilor de vânătoare populate cu fazani

Almășan H.

Gângă A.

1989*

Cercetări în vederea prevenirii și combaterii infecto-contagioase și parazitare la fazan în unitățile de creștere intensivă

Almășan H.

Gângă A.

1989*

Realizarea furajelor combinate pentru hrana principalelor specii de vânat folosind produse reziduale din diferite sectoare de producție

Pană C.

Gângă A.

1989-1992*

Cercetări privind prevenirea și combaterea bolilor vânatului din libertate din zonele de interferență cu animalele domestice, cerb carpatin, căprior, capră neagră, mistreț

Nițulescu Al.

Gângă A.

1989-1992*

Stabilirea de măsuri silviculturale și cinegetice pentru ridicarea bonității fondurilor de vânătoare și diminuarea pagubelor produse de cerbul carpatin în culturile silvice de rășinoase din județul Suceava

Gângă A.

 

1990-1993

Dinamica și calitatea populațiilor de cervide din Carpații Orientali și factorii de influență

Gângă A.

 

1994-1996

Cercetări privind renaturarea vânatului crescut în captivitate

Gângă A.

 

1997

Cercetări privind fundamentarea managementului cinegetic modern

Gângă A.

 

1998

Stabilirea de măsuri de management cinegetic în vederea redresării ecologice a cocoșului de mesteacăn

Gângă A.

 

1999

Cercetări privind eficiența și rentabilitatea sporirii efectivelor de salmonide

Cotta V.

Duran V.

1959-1961*

Stabilirea productivității piscicole optime a fondurilor rezervate

Vișoianu I.

Cenușă R.

1979-1980*

Stabilirea criteriilor de evaluare a capacității cinegetice a fondurilor de vânătoare în raport cu biomasa vegetală

Almășan H.

Antohe A.

1986*

Elaborarea normelor de gospodărire și amenajare silvocinegetică în fondurile de vânătoare cu densitate crescută de vânat mare

Almășan H.

Antohe A.

1986*

Revizuirea clasificării pe bonitate a fondurilor de vânătoare din R.S. România și stabilirea efectivelor optime la principalele specii de vânat, în funcție de condițiile ecologice actuale.

Almășan H.

Antohe A.

1987*

Cercetări pentru stabilirea sortimentelor de plante care să se cultive în ogoarele pentru hrana vânatului din fonduri cu densitate mare

Almășan H.

Antohe A.

1987*

Stabilirea de măsuri silvocinegetice pentru amenajarea fondurilor de vânătoare populate cu fazani

Almășan H.

Gângă A.

1989*

Cercetări în vederea prevenirii și combaterii infecto-contagioase și parazitare la fazan în unitățile de creștere intensivă

Almășan H.

Gângă A.

1989*

Realizarea furajelor combinate pentru hrana principalelor specii de vânat folosind produse reziduale din diferite sectoare de producție

Pană C.

Gângă A.

1989-1992*

Cercetări privind prevenirea și combaterea bolilor vânatului din libertate din zonele de interferență cu animalele domestice, cerb carpatin, căprior, capră neagră, mistreț

Nițulescu Al.

Gângă A.

1989-1992*

Stabilirea de măsuri silviculturale și cinegetice pentru ridicarea bonității fondurilor de vânătoare și diminuarea pagubelor produse de cerbul carpatin în culturile silvice de rășinoase din județul Suceava

Gângă A.

 

1990-1993

Dinamica și calitatea populațiilor de cervide din Carpații Orientali și factorii de influență

Gângă A.

 

1994-1996

Cercetări privind renaturarea vânatului crescut în captivitate

Gângă A.

 

1997

Cercetări privind fundamentarea managementului cinegetic modern

Gângă A.

 

1998

Stabilirea de măsuri de management cinegetic în vederea redresării ecologice a cocoșului de mesteacăn

Gângă A.

 

1999

Cercetări privind eficiența și rentabilitatea sporirii efectivelor de salmonide

Cotta V.

Duran V.

1959-1961*

Stabilirea productivității piscicole optime a fondurilor rezervate

Vișoianu I.

Cenușă R.

1979-1980*

Stabilirea criteriilor de evaluare a capacității cinegetice a fondurilor de vânătoare în raport cu biomasa vegetală

Almășan H.

Antohe A.

1986*

* Teme de cercetare în colaborare

 

 

index