Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
Personal > Aurel Gângă

AUREL GÂNGĂ - cercetător principal III
E-mail: ganga.aurel@icassv.ro


Studii / Specializări / Burse

 

 

Instituția

Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere Brașov

Perioad

1976 - 1981

Grade / diplome obținute

Diplomă de inginer


Funcție și titluri științifice:
cercetător științific principal III (1998)


Experiență profesională - proiecte de cercetare

>>> în responsabilitate


Titlul temei

Ciclu de cercetare

Stabilirea de măsuri silviculturale cinegetice pentru ridicarea bonității fondurilor de vânătoare și diminuarea pagubelor produse de cerbul carpatin în culturile silvice de rășinoase

1990-1993

Dinamica și calitatea populațiilor de cervide din Carpații Orientali

1993-1996

Cercetări privind fundamentarea managementului cinegetic modern

1996-1998


>>> în colaborare

Titlul temei

Ciclu de cercetare

Cercetarea bolilor de interes major la Cerbul Comun în zonele de interferență cu animalele domestice

1991

Cercetarea bolilor de interes major la ursul din liber

1992

Stabilirea bolilor majore la mistrețul din liber

1992

Realizarea furajelor combinate pentru hrana principalelor specii de vânat folosind resurse reziduale din diferite sectoare ale producției

1992


Apartenența la asociații profesionale:
Societatea "Progresul Silvic", Societatea Cinegetică Română

Limbi străine cunoscute: franceză, germană

Publicații

1. Vânatul rumegător, 1993. Vânătorul și pescarul român, nr.9: 4-5.

2. Canis lupus - pro sau contra, 1994. VPR nr.4: 6-7, 25.

3. Cerbul carpatin, 1994. VPR nr.9: 12-13, 16.

4. Factorii ecologici și populațiile de cervide, 1995. VPR nr.9: 4-5.

5. Gânduri de toamnă târzie, 1995. VPR nr.11: 4-5.

6. Managementul cinegetic, 1997. VPR nr.6: 10, 22.

7. Râsul - podoabă faunistică?, 1998. VPR nr.3: 8-9, 26.

8. Să cunoaștem și să prevenim, 1999. VPR nr.1: 10-15.

9. Din istoria armelor de vânătoare, 2000. VPR nr. 1: 19, 26.

10. Armele de vânătoare, 2000. VPR nr. 5: 10-12.          

11. Cocoșul de munte, 2000. VPR nr. 4: 4-6.

12. Expozițiile de vânătoare, Almanah 1997: 17 - 25.

13. Dilema cenușie, Almanahul VPR 2000: 31-37.

14. Dilema cenușie, Almanahul VPR 2000: 31-37.

15. Vulpe tânără: împușcare sau vaccinare ?" (Jungfuchs : Abschuss oder Impfung? - A.M. Kaphegyi), Bucovina Forestieră, nr. 2/1995 - recenzie


Comunicări științifice


1. Noi perspective privind gospodărirea fondurilor de vânătoare populate cu cerb carpatin - Simpozionul "Pădurea - patrimoniu național" - Universitatea Brasov, 30 mai 1991.

2. Factori de influență, responsabili de dinamica si calitatea populațiilor de cervide - Simpozionul "Ocrotirea habitatelor naturale si a faunei de interes cinegetic" - Societatea Cinegetică Română în colaborare cu MAPPM - 24 nov.1995.

3. Direcții de evoluție în gospodărirea cerbului carpatin - Simpozionul "Ecologia si protecția ecosistemelor" - Universitatea din Bacău, Facultatea de litere și științe -26 mai 1995.

4. Situația cervidelor, vânatul  primordial al pădurilor de molid - Simpozionul ICAS "Molidul în contextul silviculturii durabile - Câmpulung - 21.01.1996.

5. Observații si ipoteze privind migrația păsărilor în jud.Suceava - Simpozionul CIC, In colaborare cu World  Trade Center, Societatea Ornitologică română, Administrația Biosferei Delta Dunării si Regia Autonomă a Pădurilor - Bucuresti - 29.01.- 01.03. 1996.

6. Cerbul carpatin certitudini si incertitudini - Sinpozionul Societății Cinegetice Române în colaborare cu MAPPM, RNP, AGVPS si Muzeul Grigore Antipa - Bucuresti 24 nov.1995.

7. Dinamica si calitatea populațiilor de cervide din Carpații Orientali - Simpozionul "Ocrotirea habitatelor naturale si a faunei de interes cinegetic - Societatea Cinegetică Română, Muzeul Grigore Antipa și MAPPM - Bucuresti - 22 mai 1996.

8. Despre natură si unele avantaje - Simpozionul Liceului Silvic Câmpulung Moldovenesc - 25 oct.1996.

9. Orientări si perspective în managementul cinegetic - Sesiunea de Comunicări Stiințifice "Cercetarea stiințifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor - ICAS în colaborare cu MAPPM și ASAS - Bucuresti ,5 martie 1998.

10. Cercetări privind fundamentarea managementului cinegetic modern în problema cerbului carpatin în România - Sesiunea de comunicări științifice "Cercetarea științifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor" - ICAS în colaborare cu ASAS, București, 14.03.2000.

11. Cercetări privind fundamentarea managementului cinegetic modern în problema cerbului carpatin în România - Sesiunea de comunicări științifice "Cercetarea științifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor" - ICAS în colaborare cu ASAS, București, 14.03.200.


index