Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled DocumentPROTECȚIA PĂDURILOR


Colectiv:
Nicolai Olenici, Valentina Olenici, Leonard Duduman


Proiecte de cercetare:


>>>
Proiecte recente

Titlul temei

Responsabil

Colaborator

Ciclu de cercetare

Cercetări privind evaluarea riscului de atac de Hylobius abietis în culturile de rășinoase.

Olenici N.

-

2000-2002

BAWBILT (Bark and Wood Boring Insects in Living Trees). Proiect de cooperare susținut de către COST E16 EU DG. XII. Coordonator: F. Lieutier, INRA Franța.

Olenici N.

-

2000-2002

Ameliorarea producției de sămânță în plantajele de larice de la Hemeiuși – Bacău și Mihăiești - Argeș prin aplicarea integrală și în perioadele optime a lucrărilor necesare (A.T.)

Olenici N.

Iacoban C.

2000

Cercetări privind perfecționarea sistemelor de depistare, prognoză și combatere a unor dăunători forestieri care produc vătămări de importanță economică deosebită.

Ciornei C.

Olenici N.

Olenici V.

2001-2002>>>
Retrospectivă


Cercetările din domeniul protecției pădurilor au fost în mare măsură determinate de problemele practice pe care le-au pus de-a lungul timpului atât pădurile din partea de nord a țării, cât și din alte zone. Tematica cercetărilor a vizat atât principalele insecte dăunătoare, în special cele asociate molidului sau altor rășinoase, cât și unele boli cauzate de agenți criptogamici.

Un prim obiectiv al cercetărilor din domeniul entomologiei forestiere a fost cunoașterea principalilor dăunători de tulpină ai rășinoaselor și elaborarea măsurilor de prevenire și combatere a acestora în condițiile în care doborâturile și rupturile cauzate de vânt și de zăpadă au devenit tot mai frecvente. S-a stabilit care este compoziția specifică a gândacilor de scoarță și ai xilofagilor bradului și molidului de la noi, și s-au evidențiat elementele definitorii ale biologiei și ecologiei acestora. Atenție deosebită s-a acordat fenologiei acestor insecte și succesiunii lor în procesul de colonizare a tulpinii arborilor. In anul 1969, în cadrul cercetărilor desfășurate la stațiunea de la Câmpulung Moldovenesc, dr. ing. Igor Ceianu a pus în evidență - pentru prima dată în Europa - prezența feromonului agregativ al gândacului Ips typographus. Ulterior s-au formulat, în colaborare cu Institutul de Chimie din Cluj-Napoca, și s-au testat diferite variante de feromoni sintetici, stabilindu-se în acest fel formularea optimă; s-a elaborat și s-a introdus în producție (în 1981) metoda de depistare și de combatere a lui Ips typographus cu ajutorul curselor feromonale. De asemenea, s-a stabilit care este spectrul de entomofagi ai principalilor dăunători și s-au elaborat tehnici de conservare și de concentrare a entomofagilor în focarele de scolitide. Totodată s-au stabilit care sunt microorganismele entomopatogene ai dăunătorilor de tulpină ai molidului și posibilitățile de folosire a lor în combaterea biologică, precum și eficiența măsurilor de combatere chimică.

In ce privește defoliatorii rășinoaselor, dat fiind pericolul permanent pe care îl reprezintă după înmulțirea în masă din 1953-1958, o atenție deosebită s-a acordat speciei Lymantria monacha. Cercetările au fost orientate în special în direcția elaborării unei metode de depistare a dăunătorului și de avertizare a înmulțirilor în masă, iar principalele rezultate constau în: punerea în evidență a feromonului sexual natural; optimizarea compoziției și concentrației feromonului sexual sintetic; stabilirea eficienței diferitelor tipuri de curse și elaborarea tehnicilor de aplicare. Metoda feromonală a fost introdusă în producție în 1974 și reprezintă în prezent metoda standard de depistare a dăunătorului și de control al nivelului populațiilor în toată zona rășinoaselor.

In cazul insectelor sugătoare la rășinoase s-au studiat: biologia și ecologia chermesidelor (Sacchiphantes, Cnapholodes, Dreyphusia, Pineus), afidelor (Lachnidae) și coccidelor (Physokermes, Parondablis, Leucaspis etc.). Pentru păduchii de scoarță (Dreyphusia, Pineus) și coccide s-a stabilit care este spectrul entomofagilor, iar pentru chermesidele galicole s-a elaborat o metodă de combatere. De asemenea, s-au elaborat chei practice pentru determinarea coccidelor și afidelor dăunătoare rășinoaselor.

Cercetările privind dăunătorii culturilor de rășinoase s-au concentrat în special asupra moliei lujerilor de pin (Rhyacionia buoliana) și a trombarului puieților de molid (Hylobius abietis), deveniți dăunători importanți în urma extinderii culturilor de pin și - respectiv - a împăduririi terenurilor imediat după exploatare. In ambele cazuri s-a studiat biologia și ecologia dăunătorilor și s-au elaborat procedee de depistare și de combatere. Pentru molia lujerilor de pin s-a stabilit compoziția optimă a feromonului sintetic, care actualmente este produs de către Institutul de Chimie din Cluj-Napoca sub denumirea de Atrabuol, și s-a elaborat tehnica de depistare și combatere a acestei specii cu ajutorul feromonilor, tehnică ce se aplică în producție începând din 1981. Tot pentru acest dăunător s-a stabilit care este spectrul de paraziți, precum și procedeele de concentrare și de menținere a populațiilor de entomofagi în focare.

In vederea fundamentării măsurilor de protecție a fructificației din cele peste 575 ha plantaje de semințe de rășinoase care s-au creat după 1964, o atenție deosebită s-a acordat și acestui grup de dăunători. Pentru principalele rășinoase indigene sau exotice din țara noastră s-a stabilit care sunt speciile de insecte asociate fructificației, care este biologia și ecologia acestora (un accent deosebit fiind pus pe corelațiile fenologice dintre dezvoltarea conurilor și colonizarea lor de către insecte), precum și impactul lor asupra producției de semințe. De asemenea s-au elaborat metode de depistare, de avertizare a momentului optim de combatere și complexe de măsuri pentru protejarea fructificației. Ca metode moderne de depistare s-au testat: utilizarea curselor vizuale pentru muștele din genul Strobilomyia și a curselor feromonale pentru Cydia strobilella și Retinia perangustana.

Cercetările de fitopatologie forestieră au vizat atât bolile puieților din pepiniere (în principal fuzarioza)  și plantații (Melampsora pinitorqua), cât și cele produse de ciupercile xilofage în arborete. Din ultima categorie sunt de menționat în special cercetările privitoare la Heterobasidion annosus, dar și cele vizând alte ciuperci care pătrund în arborii de molid prin răni. In toate cazurile, accentul s-a pus pe măsurile de prevenire și de combatere a bolilor. Rezultate bune s-au obținut în toate cazurile folosind diferite fungicide. Pentru prevenirea infestării cu H. annosum, s-au testat cu rezultate bune și tratamente cu spori ai ciupercii antagoniste Peniophora giganteea.

 

Titlul temei

Responsabil

Colaborator

Ciclu de cercetare

Studiul gândacilor de scoarță la rășinoase, al Ipidelor și Buprestidelor la molid și brad

Eliescu Gr.

Negru Șt.

1951*

Prevenirea și combaterea dăunătorilor la semințele forestiere

Eliescu Gr.

Negru Șt.

1951*

Studiul animalelor vătămătoare semințelor

Eliescu Gr.

Negru Șt.

1951*

Combaterea bolii culcarea puieților

 

Duran V.

1959*

Prognoza pe termen scurt a insectelor dăunătoare

 

Duran V.

1959-1961*

Cercetări privind biologia și combaterea ciupercii Lophodermium pinastri

 

Duran V.

1961-1963*

Cercetări privind insectele entomofage ca factori limitativi ai dăunătorilor xilofagi și posibilități de folosire în combatere

Ceianu I.

Răescu V.

1969-1971*

Aplicarea feromonilor în protecția pădurilor de rășinoase

Mihalciuc V., Ghizdavu, L.

Ichim I.

1970-1989

Cunoașterea agenților entomopatogeni și rolul gândacilor ce atacă tulpinile de molid

Mihalciuc V.

-

1972-1975

Cercetări asupra biologiei insectelor xilofage la rășinoase

Mihalciuc V.

-

1972-1975

Cercetări asupra prevenirii și combaterii putregaiului de rădăcină la molid

Dițu I.

Răescu V.,

Sima I.

1973-1975*

Biologia și combaterea dăunătorului Rhyacionia buoliana la pin

 

Mihalciuc V.

1974*

Studiul acțiunii feromonilor (exoformonilor) în vederea combaterii dăunătorilor forestieri

Ceianu I.

Mihalciuc V.

1974*

Experimentarea unor feromoni și antiferomoni la Ipidae și Rhyacionia buoliana

Mihalciuc V.

-

1976

Metode de prevenire și combatere a ciupercii Fomes annosus în culturile de pin

Dițu I.

Sima I.

1977*

Tehnologia de aplicare a feromonilor sexuali sintetici în lucrările de protecția pădurilor

Ceianu I.

Mihalciuc V.

1977*

Cercetări privind efectul rupturilor de zăpadă și vânt asupra rezistenței arboretelor de rășinoase la factorii biotici și abiotici și elaborarea măsurilor de gospodărire a acestora

Ichim R.

Mihalciuc V.

1978,1980,1981,1983*

Cercetări privind biologia, prevenirea și combaterea unor dăunători specifici pădurilor de rășinoase (insecte sugătoare, xilofage, Hylobius abietis)

Ceianu I.

Mihalciuc V.

1978-1986*

Realizarea unor biopreparate pentru prevenirea și combaterea eficientă a agenților criptogamici din solarii

 

Sima I.

1979-1981*

Stabilirea dinamicii populațiilor de L. monacha și a tehnologiilor de avertizare a înmulțirilor în masă -depistarea începutului înmulțirilor în masă pentru prevenirea atacurilor prin aplicarea din timp a măsurilor de combatere

Mihalciuc V.

Creangă I., Olenici N.

1983-1989

Aspecte privind vătămările produse de Orchestes fagii în arboretele de fag din ISJ Suceava

Creangă I.

-

1986*

Cercetări privind dăunătorii conurilor de molid și larice; măsuri de protecție a producției de semințe din rezervații și plantaje

Olenici N.

-

1987-1988

Biologia, depistarea, prognoza, prevenirea și combaterea defoliatorului Pristiphora sp. din plantațiile de molid

Olenici, N., Nanu, N.

-

1987-1991

Biologia, prevenirea și combaterea dăunătorilor Orchestes fagi și Phylaphis fagi

Frațian Al.

Olenici N.

1988*

Cercetări privind atacurile produse de factorii biotici și abiotici în pădurile cu fag și măsurile de protecție necesare

Frațian Al.

Olenici N.

1989*

Cercetări privind biologia și combaterea integrată a dăunătorilor conurilor de rășinoase în rezervații de semințe și plantaje.

Olenici N.

-

1989-1991

Studiul privind vătămările produse de dăunătorii Hylastes ater și Hylobius abietis în plantațiile de molid. Măsuri de prevenire și combatere.

Olenici N.

Olenici V.

1992-1993

Cercetări privind feromonii lepidopterelor conofage de importanță economică din România

Olenici N.

Olenici V.

1992-1994

Cercetări privind metode noi de depistare, prognoză și avertizare a combaterii dăunătorilor fructificației laricelui din rezervații de semințe

Olenici V.

-

1995-1998

Cercetări privind optimizarea atractivității și selectivității feromonilor sexuali sintetici de Retinia perangustana

Olenici V.

-

1999

Studiul gândacilor de scoarță la rășinoase, al Ipidelor și Buprestidelor la molid și brad

Eliescu Gr.

Negru Șt.

1951*

Prevenirea și combaterea dăunătorilor la semințele forestiere

Eliescu Gr.

Negru Șt.

1951*

Studiul animalelor vătămătoare semințelor

Eliescu Gr.

Negru Șt.

1951*

Combaterea bolii culcarea puieților

 

Duran V.

1959*

Prognoza pe termen scurt a insectelor dăunătoare

 

Duran V.

1959-1961*

Cercetări privind biologia și combaterea ciupercii Lophodermium pinastri

 

Duran V.

1961-1963*

Cercetări privind insectele entomofage ca factori limitativi ai dăunătorilor xilofagi și posibilități de folosire în combatere

Ceianu I.

Răescu V.

1969-1971*

Aplicarea feromonilor în protecția pădurilor de rășinoase

Mihalciuc V., Ghizdavu, L.

Ichim I.

1970-1989

Cunoașterea agenților entomopatogeni și rolul gândacilor ce atacă tulpinile de molid

Mihalciuc V.

-

1972-1975

Cercetări asupra biologiei insectelor xilofage la rășinoase

Mihalciuc V.

-

1972-1975

Cercetări asupra prevenirii și combaterii putregaiului de rădăcină la molid

Dițu I.

Răescu V.,Sima I.

1973-1975*

Biologia și combaterea dăunătorului Rhyacionia buoliana la pin

 

Mihalciuc V.

1974*

Studiul acțiunii feromonilor (exoformonilor) în vederea combaterii dăunătorilor forestieri

Ceianu I.

Mihalciuc V.

1974*

Experimentarea unor feromoni și antiferomoni la Ipidae și Rhyacionia buoliana

Mihalciuc V.

-

1976

Metode de prevenire și combatere a ciupercii Fomes annosus în culturile de pin

Dițu I.

Sima I.

1977*

Tehnologia de aplicare a feromonilor sexuali sintetici în lucrările de protecția pădurilor

Ceianu I.

Mihalciuc V.

1977*

Cercetări privind efectul rupturilor de zăpadă și vânt asupra rezistenței arboretelor de rășinoase la factorii biotici și abiotici și elaborarea măsurilor de gospodărire a acestora

Ichim R.

Mihalciuc V.

1978,1980,1981,1983*

Cercetări privind biologia, prevenirea și combaterea unor dăunători specifici pădurilor de rășinoase (insecte sugătoare, xilofage, Hylobius abietis)

Ceianu I.

Mihalciuc V.

1978-1986*

Realizarea unor biopreparate pentru prevenirea și combaterea eficientă a agenților criptogamici din solarii

 

Sima I.

1979-1981*

Stabilirea dinamicii populațiilor de L. monacha și a tehnologiilor de avertizare a înmulțirilor în masă -depistarea începutului înmulțirilor în masă pentru prevenirea atacurilor prin aplicarea din timp a măsurilor de combatere

Mihalciuc V.

Creangă I., Olenici N.

1983-1989

Aspecte privind vătămările produse de Orchestes fagii în arboretele de fag din ISJ Suceava

Creangă I.

-

1986*

Cercetări privind dăunătorii conurilor de molid și larice; măsuri de protecție a producției de semințe din rezervații și plantaje

Olenici N.

-

1987-1988

Biologia, depistarea, prognoza, prevenirea și combaterea defoliatorului Pristiphora sp. din plantațiile de molid

Olenici, N., Nanu, N.

-

1987-1991

Biologia, prevenirea și combaterea dăunătorilor Orchestes fagi și Phylaphis fagi

Frațian Al.

Olenici N.

1988*

Cercetări privind atacurile produse de factorii biotici și abiotici în pădurile cu fag și măsurile de protecție necesare

Frațian Al.

Olenici N.

1989*

Cercetări privind biologia și combaterea integrată a dăunătorilor conurilor de rășinoase în rezervații de semințe și plantaje.

Olenici N.

-

1989-1991

Studiul privind vătămările produse de dăunătorii Hylastes ater și Hylobius abietis în plantațiile de molid. Măsuri de prevenire și combatere.

Olenici N.

Olenici V.

1992-1993

Cercetări privind feromonii lepidopterelor conofage de importanță economică din România

Olenici N.

Olenici V.

1992-1994

Cercetări privind metode noi de depistare, prognoză și avertizare a combaterii dăunătorilor fructificației laricelui din rezervații de semințe

Olenici V.

-

1995-1998

Cercetări privind optimizarea atractivității și selectivității feromonilor sexuali sintetici de Retinia perangustana

Olenici V.

-

1999

Studiul gândacilor de scoarță la rășinoase, al Ipidelor și Buprestidelor la molid și brad

Eliescu Gr.

Negru Șt.

1951*

Prevenirea și combaterea dăunătorilor la semințele forestiere

Eliescu Gr.

Negru Șt.

1951*

Studiul animalelor vătămătoare semințelor

Eliescu Gr.

Negru Șt.

1951*

Combaterea bolii culcarea puieților

 

Duran V.

1959*

Prognoza pe termen scurt a insectelor dăunătoare

 

Duran V.

1959-1961*

Cercetări privind biologia și combaterea ciupercii Lophodermium pinastri

 

Duran V.

1961-1963*

Cercetări privind insectele entomofage ca factori limitativi ai dăunătorilor xilofagi și posibilități de folosire în combatere

Ceianu I.

Răescu V.

1969-1971*

Aplicarea feromonilor în protecția pădurilor de rășinoase

Mihalciuc V., Ghizdavu, L.

Ichim I.

1970-1989

Cunoașterea agenților entomopatogeni și rolul gândacilor ce atacă tulpinile de molid

Mihalciuc V.

-

1972-1975

Cercetări asupra biologiei insectelor xilofage la rășinoase

Mihalciuc V.

-

1972-1975

Cercetări asupra prevenirii și combaterii putregaiului de rădăcină la molid

Dițu I.

Răescu V.,Sima I.

1973-1975*

Biologia și combaterea dăunătorului Rhyacionia buoliana la pin

 

Mihalciuc V.

1974*

Studiul acțiunii feromonilor (exoformonilor) în vederea combaterii dăunătorilor forestieri

Ceianu I.

Mihalciuc V.

1974*

Experimentarea unor feromoni și antiferomoni la Ipidae și Rhyacionia buoliana

Mihalciuc V.

-

1976

Metode de prevenire și combatere a ciupercii Fomes annosus în culturile de pin

Dițu I.

Sima I.

1977*

Tehnologia de aplicare a feromonilor sexuali sintetici în lucrările de protecția pădurilor

Ceianu I.

Mihalciuc V.

1977*

Cercetări privind efectul rupturilor de zăpadă și vânt asupra rezistenței arboretelor de rășinoase la factorii biotici și abiotici și elaborarea măsurilor de gospodărire a acestora

Ichim R.

Mihalciuc V.

1978,1980,1981,1983*

Cercetări privind biologia, prevenirea și combaterea unor dăunători specifici pădurilor de rășinoase (insecte sugătoare, xilofage, Hylobius abietis)

Ceianu I.

Mihalciuc V.

1978-1986*

Realizarea unor biopreparate pentru prevenirea și combaterea eficientă a agenților criptogamici din solarii

 

Sima I.

1979-1981*

Stabilirea dinamicii populațiilor de L. monacha și a tehnologiilor de avertizare a înmulțirilor în masă -depistarea începutului înmulțirilor în masă pentru prevenirea atacurilor prin aplicarea din timp a măsurilor de combatere

Mihalciuc V.

Creangă I., Olenici N.

1983-1989

Aspecte privind vătămările produse de Orchestes fagii în arboretele de fag din ISJ Suceava

Creangă I.

-

1986*

Cercetări privind dăunătorii conurilor de molid și larice; măsuri de protecție a producției de semințe din rezervații și plantaje

Olenici N.

-

1987-1988

Biologia, depistarea, prognoza, prevenirea și combaterea defoliatorului Pristiphora sp. din plantațiile de molid

Olenici, N., Nanu, N.

-

1987-1991

Biologia, prevenirea și combaterea dăunătorilor Orchestes fagi și Phylaphis fagi

Frațian Al.

Olenici N.

1988*

Cercetări privind atacurile produse de factorii biotici și abiotici în pădurile cu fag și măsurile de protecție necesare

Frațian Al.

Olenici N.

1989*

Cercetări privind biologia și combaterea integrată a dăunătorilor conurilor de rășinoase în rezervații de semințe și plantaje.

Olenici N.

-

1989-1991

Studiul privind vătămările produse de dăunătorii Hylastes ater și Hylobius abietis în plantațiile de molid. Măsuri de prevenire și combatere.

Olenici N.

Olenici V.

1992-1993

* Teme de cercetare în colaborare

index