Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
Personal > Valentina OleniciVALENTINA OLENICI - cercetător științific principal III
E-mail: olenici.valentina@icassv.ro

Studii / Specializări / Burse

Instituția

Institutul Agronomic "Nicolae Bălcescu" București

Perioada: 

1981-1986

Grade / diplome obținute

Inginer agronom


Funcție și titluri științifice:
Inginer, cercetător științific principal III


Experiență profesională -
proiecte de cercetare

> în responsabilitate

Titlul temei

Ciclu de cercetare

Cercetări privind metode noi de depistare, prognoză și avertizare a combaterii dăunătorilor fructificației laricelui din rezervații de semințe.

1995-1998

Cercetări privind optimizarea atractivității și selectivității feromonilor sexuali sintetici de Retinia perangustana.

1999-2001


>
în colaborare

 

Titlul temei

Ciclu de cercetare

Cercetări privind biologia și combaterea integrată a dăunătorilor conurilor de rășinoase în rezervații de semințe și plantaje.

1989-1991

Cercetări privind feromonii lepidopterelor conofage de importanță economică din România.

1992-1994

Studiu privind vătămările produse de dăunătorii Hylastes ater și Hylobius abietis în plantațiile de molid. Măsuri de prevenire și combatere.

1992-1993

Ameliorarea producției de sămânță în plantajele de larice de la Hemeiuși - Bacău și Mihăiești - Argeș prin aplicarea integrală și în perioadele optime a lucrărilor necesare (A.T.)

2000

Cercetări privind evaluarea riscului de atac de Hylobius abietis în culturile de rășinoase.

2000-2002

Cercetări privind perfecționarea sistemelor de depistare, prognoză și combatere a unor dăunători forestieri care produc vătămări de importanță economică deosebită. Colaborare cu Universitatea Leuven de Neuf - Belgia.

2001

Ameliorarea producției de sămânță în plantajul de larice Hemeiuși-Bacău prin aplicarea integrală și în perioadele optime a lucrărilor necesare (A.T.)

2001

Depistarea și monitorizarea populațiilor principalilor dăunători ai pădurilor din cadrul Ocolului silvic experimental Tomnatic, în vederea aplicării la timp a lucrărilor de prevenire și combatere ca urmare a situației de criză apărute în urma doborâturilor de vânt (A.T.)

2002

Cercetări vizând cuantificarea riscului de atac de Hylobius abietis în culturile de rășinoase și stabilirea măsurilor de protecție în raport cu gradul de risc – etapa a II-a.

2003-2005

Asistență tehnică privind protecția culturilor de rășinoase împotriva atacului de Hylobius abietis în perioada aprilie-octombrie 2003, în ocoalele silvice Cârlibaba, Pojorâta și Moldovița din cadrul D.S. Suceava.

2003

Asistență tehnică privind depistarea, monitorizarea și combaterea principalilor dăunători ai pădurilor din cadrul Ocolului silvic experimental Tomnatic, în contextul situației speciale generate de  doborâturile de vânt din 2002.

2003

Asistență tehnică privind cuantificarea riscului de atac de Hylobius abietis și diferențierea măsurilor de protecție în culturile de rășinoase din Direcția Silvică Suceava.

2004-2006

Combaterea integrată a dăunătorilor de tulpină ai rășinoaselor din zonele afectate de doborâturi și rupturi de vânt sau de zăpadă

2004; 2006

Asistență tehnică privind depistarea, prognoza și combaterea dăunătorului Pristiphora abietina în arboretele de molid din afara arealului, din D. S. Suceava.

2005

Cercetări privind biologia, prognoza și combaterea dăunătorului Pristiphora abietina.

2006-2009

Studiu privind identificarea speciilor de insecte străine invazive din România.

2006-2009

Studiu privind starea fitosanitară a pădurilor private din România.

2006-

 

Apartenența la asociații profesionale: Societatea Lepidopterologică Română

Limbi străine cunoscute:
engleză, franceză

 

Lucrări publicate

1. Olenici N. & Olenici V. 1994: Hylobius abietis L. - unele particularități biologice, ecologice și comportamentale, și protecția culturilor împotriva vătămărilor cauzate de acesta. Bucovina Forestieră, 3: 34-59, 4: 49-64. (Pdf partea1, partea2)

2. Olenici N., Olenici V. & Oprean I. 1997: Noi teste screening în vederea identificării unor atractanți sexuali pentru Cydia strobilella și Retinia perangustana. Analele Universității "Ștefan cel Mare" Suceava. Secția Silvicultură, vol. III: 47-51 (Pdf)

3 . Olenici N. & Olenici V. 1997: Unele observații privind insectele dăunătoare conurilor și semințelor de brad (Abies alba Mill.). Analele Universității "Ștefan cel Mare" Suceava. Secția Silvicultură, vol. III: 84-90. (Pdf)

4. Olenici N. & Olenici V. 1999: Variația masei și umidității conurilor de larice (Larix decidua Mill.) pe parcursul dezvoltării lor (I). Revista Pădurilor, 4: 32-34. (II) Revista Pădurilor, 5: 21-24 . (Pdf)

5. Olenici N., Roques A., Oprean I., Olenici V., Tăuțan L. & Chis V. 1999: Cercetări privind feromonii lepidopterelor conofage de importanță economică din România. În: Giurgiu, V. (ed.): Silvologie, vol. II. Editura Academiei Române. pp. 106-140. (Pdf)

6. Olenici N. & Olenici V. 1999: Insectele dăunătoare fructificației laricelui din România - răspândire geografică. Revista Pădurilor, 6: 20-23. (Pdf)

7. Olenici N. & Olenici V. 2000: Susceptibilitatea arborilor de brad (Abies alba Mill.), afectați de debilitare, la atacul insectelor asociate fructificației. (Rezultate preliminare). Revista Pădurilor, 2: 16-19. (Pdf)

8. Olenici N. & Olenici V. 2000: Observații privind unele insecte ce trăiesc în florile bărbătești de pin negru (Pinus nigra Arn.). Revista Pădurilor, 4: 21-24. (Pdf)

9. Olenici N. & Olenici, V., 2000: Impactul insectelor dăunătoare fructificației laricelui asupra producției de semințe. Revista Pădurilor Revista Pădurilor, 6: 21-24. (Pdf)

10. Olenici N., Roques A. & Olenici V. 2000: Effectiveness of visual traps for detection and survey of cone flies, Strobilomyia spp. (Diptera: Anthomyiidae), infesting cones of European larch (Larix decidua Mill.) in Romania. In: Knizek, M., Forster, B., Grodzki, W. (eds.), Chira, D., Mihalache, G., Mihalciuc, V. (co-eds.): Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe. Proceedings of the IUFRO Working Party 7.03.10 Workshop, September 24-28, 2000 Bușteni – Romania. p. 100-104. (Pdf)

11. Olenici  N., Olenici V. & Roques A.  2000: Sumele de temperaturi la care se produce zborul unor insecte ce se dezvoltă în conurile de larice european (Larix decidua Mill.). Bul. Inf. Soc. Lepid. Rom. 11 (1-4): 195-201. (Pdf)

12. Olenici N. & Olenici V. 2001: Producția și calitatea semințelor în arboretele de brad (Abies alba Mill.) afectate de fenomenul de uscare anormală. Revista Pădurilor, 4: 13-18. (Pdf)

13. Olenici N., Olenici V., Oprean I., Rațiu M. & Kovacs Z. 2002: Un atractant sexual sintetic pentru masculii de Retinia perangustana (Snellen). Revista Pădurilor, 2: 11-17. (Pdf)

14. Olenici N. & Olenici V. 2002: Utilizarea atractanților sintetici pentru monitorizarea populațiilor de Hylobius abietis (L.). Revista Pădurilor, 4: 11-23. (Pdf)
15. Olenici N. & Olenici V. 2002: Protejarea puieților de rășinoase împotriva atacului de Hylobius abietis prin îmbăiere în Supersect 10EC și Nu-Film 17. Bucovina Forestieră, 1-2:25-32. (Pdf)

16. Olenici N. & Olenici V. 2003: Preferința gândacilor de Hylobius abietis pentru diferite specii de rășinoase utilizate ca sursă de hrană. Revista Pădurilor, 2: 25-34. (Pdf)

17. Olenici N. & Olenici V. 2003: Dinamica sezonieră a vătămărilor și a capturilor de Hylobius abietis (L.) în primii doi ani după exploatare. Revista Pădurilor 4: 12-22. (Pdf)

18. Olenici N. & Olenici V. 2003: Protejarea fructificației laricelui european (Larix decidua Mill.) împotriva insectelor conurilor și semințelor prin injectarea dimetoatului în tulpinile arborilor. Bucovina Forestieră 1:31-41. (Pdf)

19. Olenici N. & Olenici V. 2003: Diferențierea măsurilor de protecție a culturilor de rășinoase împotriva atacului de Hylobius abietis în funcție de gradul de risc. Revista Pădurilor 6: 6-9. (Pdf)

20. Olenici N. & Olenici V. 2004: Protejarea puieților de rășinoase împotriva atacului de Hylobius abietis L. prin utilizarea capcanelor amorsate cu atractanți sintetici. Revista Pădurilor 4: 18-23. (Pdf)

21. Olenici N. & Olenici V. 2005: Pristiphora abietina (Christ) (Hymenoptera, Tenthredinidae) -  un dăunător important al molidului din afara arealului natural de vegetație. Revista Pădurilor 1: 3-13. (Pdf)

22. Olenici N. & Olenici V. 2006: Antifeedant effect of NeemAzal-T/S on the large pine weevil Hylobius abietis L. Analele I.C.A.S., 49: 107-118. (Pdf)

23. Olenici N., Olenici V. & Duduman M.L. 2006: Influența vegetației erbacee asupra atacului de Hylobius abietis (L.). Revista Pădurilor 2: 20-26. (Pdf)

24. Olenici N. & Olenici V. 2006: Efectele insecticidului NeemAzal-T/S asupra hrănirii, mortalității și fecundității gândacilor de Hylobius abietis (L.). Revista Pădurilor 4: 3-17. (Pdf)

 

 

Comunicări la simpozioane sau sesiuni științifice

 

1. Olenici N. & Olenici V. 1998: Variația greutății și umidității conurilor de larice (Larix decidua Mill.) pe parcursul dezvoltării lor. Sesiunea de comunicări științifice “Cercetarea știițifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor”, 5 martie 1998, I.C.A.S. București. 

2. Olenici V. & Olenici N. 1999: Cercetări privind realizarea unor atractanți sexuali pentru Retinia perangustana (Snellen). Sesiunea de comunicări științifice “Cercetarea știițifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor”, 12 martie 1999, I.C.A.S. București.

3. Olenici N. & Olenici V. 1999: Insectele dăunătoare fructificației laricelui din România: raspândirea geografică și impactul lor asupra producției de sămânță. Sesiunea jubiliară: “50 ani de cercetare și proiectare silvică brașoveană pentru gospodărirea durabilă a pădurilor”. 30-31 august 1999, I.C.A.S. Brașov.

4. Olenici N. & Olenici V. 1999: Un model al creșterii și dezvoltării conurilor de larice (Larix decidua Mill.) în funcție de temperatură. A VI-a Sesiune națională de comunicări științificeDimitrie Brândza”. Grădina Botanică București, 20-21 noiembrie 1999.

5. Olenici N. & Olenici V. 2000: Insectele dăunătoare fructificației laricelui: colonizarea conurilor de către insecte și dezvoltarea insectelor în conuri în funcție de temperatură. Simpozion omagial „SLR-2000” organizat de Societatea Lepidopterologică Română, Institutul de Cercetări Biologice și Facultatea de Biologie și Geologie din Cluj-Napoca. Cluj-Napoca 5-6.05.2000.

6. Olenici N. & Olenici V. 2000: Entomofauna asociată fructificației rășinoaselor din România. Simpozion omagial „SLR-2000” organizat de Societatea Lepidopterologică Română, Institutul de Cercetări Biologice și Facultatea de Biologie și Geologie din Cluj-Napoca. Cluj-Napoca 5-6.05.2000.

7. Olenici N., Roques A. & Olenici V. 2000: Effectiveness of visual traps for detection and survey of cone flies, Strobilomyia spp. (Diptera: Anthomyiidae), infesting cones of European larch (Larix decidua Mill.) in Romania. The 3rd Workshop of IUFRO WP 7.03.10 “Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central EuropeSeptember 24-28, 2000 BușteniRomania.

8. Olenici V. & Olenici N. 2001: Cercetări privind posibilitatea utilizării feromonilor sexuali sintetici în depistarea speciei Retinia perangustana (Snellen). Sesiunea anuală de comunicări științifice a I.C.A.S. București.A.S.A.S. București – 23.03.2001.

9. Olenici N. & Olenici V. 2002: Utilizarea atractanților sintetici pentru monitorizarea populațiilor de Hylobius abietis (L.). Sesiunea anuală de comunicări stiințifice a I.C.A.S. București. A.S.A.S. București 22.03.2002.

10. Olenici N. & Olenici V. 2005: Oviposition preferences of the large pine weevil, Hylobius abietis (L.), for different coniferous species. Proceedings of the 11th International Symposium on Challenges for the management of European silver fir (Abies alba Mill.) under changing climatic and economic conditions. Poiana Brasov, Romania, September 4 - 9, 2005.

11. Olenici N. & Olenici V. 2005: Partajarea resurselor de hrană între insectele fitofage asociate fructificației laricelui (Larix decidua Mill.). Sesiunea de comunicări organizată cu ocazia aniversării a 50 de ani de la inființarea stațiunii ICAS Hemeiuși-Bacău. Bacău, 14-15.09.2005.

12. Olenici N. & Olenici V. 2006: Durata de dezvoltare a unei generații de Hylobius abietis (L.) (Coleoptera: Curculionidae) în nordul Carpaților Orientali. Simpozion organizat cu prilejul celei de a XVI-a întâlniri naționale a Societății Lepidopterologice Române, Facultatea de Biologie-Geografie, Cluj-Napoca, 29-30.04.2006.

13. Olenici N., Olenici V. & Duduman M.L. 2006: Experimente privind protejarea puieților de rășinoase împotriva atacului de Hylobius abietis (L.) cu ajutorul capcanelor amorsate cu atractanți sintetici. Simpozion organizat cu prilejul celei de a XVI-a întâlniri naționale a Societății Lepidopterologice Române, Facultatea de Biologie-Geografie, Cluj-Napoca, 29-30.04.2006.

 

 

index