Figura 3.  Prezentarea schematică a etapelor de elaborare al programului  Optimal XLS