Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
   
Rezervații naturale
din Bucovina
  Rezervația naturală Codrul Secular Giumalău
   

Rezervația naturală Codrul Secular Giumalău este situată în Munții Giumalău, în bazinul pârâului Valea Putnei, afluent al râului Moldova. Constituită în anul 1941, rezervația este inclusă în rețeaua națională a ariilor protejate.

Din punct de vedere administrativ, rezervația se găsește pe raza comunei Pojorâta, iar pădurile pe care le înglobează sunt administrate de Ocolul silvic Pojorâta. Rezervația cuprinde parcelele 119-123 din unitatea de producție III Valea Putnei, având o suprafață de 309,5 ha.Localizarea rezervațieiCoordonatele geografice sunt 47°26' latitudine N și 25°29' longitudine E. Altitudinea este cuprinsă între 1200 și 1650 m.

Localizată în regiunea munților mijlocii, cu un relief în care predomină versanții nordici și vestici cu pante de 20-40°, aceasta cuprinde o singură formație ecosistemică, cea a pădurilor de molid încadrate în etajul boreal.

Substratul litologic este constituit din șisturi și calcare cristaline. Pe acest substrat s-au format soluri brune eumezobazice, brune acide și brune feriiluviale.

Regimul anual al temperaturilor și precipitațiilor este prezentat în diagrama climatică din figura de mai jos.Diagrama climatică Walter-Lieth, stația Rarău (1536 m alt.)

Speciile lemnoase edificatoare ale ecosistemului sunt molidul (Picea abies) și rar scorușul (Sorbus aucuparia), paltinul de munte (Acer pseudoplatanus), anunul alb (Alnus incana) și mesteacănul (Betula pendula).

 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
index