Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
   
Rezervații naturale
din Bucovina
  Rezervația naturală Călimani (Parcul Național Călimani)
   

Rezervația naturală Călimani este situață în munții cu același nume, în bazinul Neagra Șarului, afluent al râului Bistrița. Rezervația figurează pe lista siturilor protejate din anul 1971.

Din punct de vedere administrativ, ea este situata pe teritoriul comunei Neagra Șarului, județul Suceava și este gospodărită de Ocolul silvic Vatra Dornei. Rezervația cuprinde parcelele 65-70 ale unității de producție V Neagra, având o suprafață totală de 800 ha.
Localizarea rezervațieiCoordonatele geografice: 47°19' latitudine N și 25°17' longitudine E. Altitudinea este cuprinsă între 1450 și 1780 m. Este situata în regiunea munților înalți, pe un relief în care predomina versanții cu înclinări de 10-40°. Expoziția generală este nord-estică.

Substratul litologic este de tip vulcanic (andezite, piroclastite, diorit-porfirite). Pe acest substrat s-au format andosoluri tipice, soluri brune acide criptospodice și brune feriiluviale (andice).

Clima de tip boreal, rece și umedă, este caracterizată de temperaturi medii anuale de la 4° la 2,4°C și precipitații medii anuale de 970 la 1150 mm. Regimul climatic este prezentat în figura de mai jos.Diagrama climatică Walter-Lieth, stația Rarău (1500 m alt.)

Formațiile ecosistemice depind de altitudine: în etajul boreal se întâlnesc molidișuri și cembreto-molidișuri, în etajul subalpin, jnepenișuri cu rariști de molid și zâmbru. În formațiile ecosistemice din cele două etaje de vegetație se consemnează prezența următoarelor specii: molid (Picea abies), zâmbru (Pinus cembra), scoruș (Sorbus aucuparia), larice (Larix decidua), jneapăn (Pinus mugo), anin verde (Alnus viridis) și smirdar (Rhododendron kotschyi).

 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
index