Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
Personal > Ionel PopaIONEL POPA
- dr. ing., cercetător principal II
E-mail: popa.ionel@icassv.ro


Studii / Specializări / Burse

Instituția

Facultatea de Silvicultură Suceava

Facultatea de Silvicultură Suceava

Facultatea de Stiinte economice si administratie publica Suceava

E.N.G.R.E.F. Nancy-Franța

Perioada: 

1993-1998

1998-2001

1998-2003

1995-1996

Grade sau diplome obținute

Diplomă de licență - inginer silvic

Doctor inginer în silvicultură, specializarea dendrometrie și amenajament

Diplomă de licență - economist

Stagiu de specializare pe probleme de silvicultură și informatică (bursă TEMPUS)


Funcția și titlu științific: cercetător principal II, doctor inginer, cu teza: "Modele de stabilitate la acțiunea vântului pentru arbori și arborete"

Experiență profesională -
proiecte de cercetare

 

Popa, I., Reconstituirea climatului din ultimele trei secole la nivelul lanțului carpatic prin tehnici de dendroclimatologie . Contract MENER. 2004-2005 (în derulare)

Popa, I., Cercetări dendroecologice și dendroclimatologice în Parcul Național Munții Rodnei . Grant CNCSIS. 2005 (în derulare)

Popa, I. , Sisteme moderne de cartare a zonelor de risc la doborâturi produse de vânt. Contract R.N.P., Referat științific final. Manuscris I.C.A.S., 139 pg., 2002-2004.

Popa, I ., Variabilitatea spațială a indicilor de competiție în pădurea naturală. Grant CNCSIS. Referat științific final. Manuscris I.C.A.S., 31 pg., 2003-2004.

Popa, I. , Cercetări dendroclimatologice la molid și brad . Grant Academia Română. Referat științific final. Manuscris I.C.A.S., 50 pg., 2003-2004.

Popa, I. , Proiectarea și implementarea unei interfețe de utilizare a hărților GIS în cadrul O.S.E. Tomnatic , Referat științific final. Manuscris I.C.A.S., 26 pg., 2003.

Popa, I ., Rețeaua națională de serii dendrocronologice multiseculare pentru speciile de rășinoase - DENDRONET ., Contract Program nucleu. Referat științific parțial. Manuscris I.C.A.S., 54 pg., 2003.

Popa, I., Elaborarea de serii dendrocronologice pentru molid, brad și gorun cu aplicabilitate în dendroclimatologie și dendroecologie. Contract ANSTI. Referat științific final. Manuscris I.C.A.S., 131 pg., 2000 - 2002.

Popa, I. , Modelarea structurii spațiale în pădurea naturală ., Grant CNCSIS, Referat științific final. Manuscris I.C.A.S., 82 pg., 2001-2002.

Popa, I., Analiza complexului de factori care au determinat doborâturile catastrofale din 6-7 martie 2002 din O.s.e. Tomnatic . Referat științific final. Manuscris I.C.A.S., 56 pg., 2002.

Popa, I., Analiza fiabilității și preciziei utilizării G.P.S. în ridicarea în plan a suprafețelor calamitate de vânt . Referat științific final. Manuscris I.C.A.S., 24 pg., 2002.

Popa, I ., Invetarierea statistică a arboretelor din U.P. I Demacușa . Referat științific final. Manuscris I.C.A.S., 23 pg., 2001.

Popa, I ., Elaborarea și implementarea unui sistem de cartare de zonelor de risc la doborâturi produse de vânt la nivelul U.P. I Demacușa, O.s.e. Tomnatic , Referat științific final. Manuscris I.C.A.S., 44 pg., 2000.

Popa, I ., Elaborarea și implementarea unui sistem semiautomat de ridicare în plan și calcul al suprafețelor terenurilor forestiere , Referat științific final. Manuscris I.C.A.S., 10 pg., 2000.

Popa, I ., Modele de stabilitate la acțiunea vântului pentru arbori și arborete , Grant ANSTI, Referat științific final. Manuscris I.C.A.S., 76 pg., 2000.

Limbi străine cunoscute: franceză, engleză

Publicații

Popa, I., Fundamente metodologice și aplicații de dendrocronologie , Editura Tehnică Silvică, 200 pg., 2004.

Barbu, I., Popa, I., Monitoringul secetei în pădurile din România, Editura Tehnică Silvică, 128 pg., 2004.

Popa, I., Dendrocronologia în România. Realizări și perspective. În: Giurgiu , V. (ed.): Silvologie, vol. IIIA. Editura Academiei Române. pp. 187-227, 2004. (pdf)

Barbu, I., Popa, I. , Regimul temperaturilor și precipitațiilor în anul 2003 în pădurile României , Revista Pădurilor, nr. 4, pp. 3-8, 2004. (pdf)

Barbu, I. , Popa, I., Variability of rainfall regime in Romania on the ground of standardized index of precipitations (SPI), in the period 1961-2000 , Analele Universității din Oradea, nr. IX, pp. 7-17, 2004. (pdf)

Iacoban, C., Barbu, I., Popa, I ., Comparație între intrările de ioni minerali înregistrate în anul 2002 și mediile corespunzătoare perioadei 1998-2001 în ecosistemele forestiere din România , Anale ICAS, nr. 47, pp. 165-178, 2004. (pdf)

Popa, I. , Analiza dendroecologică a regimului perturbărilor în pădurile din Carpații Orientali , Bucovina Forestieră, nr. 1, pp. 17-30, 2003. (pdf)

Popa, I. , Analiza comparativă a răspunsului dendroclimatologic al molidului (Picea abies (L.) Karst.) și bradului (Abies alba Mill.) din nordul Carpaților Orientali , Bucovina Forestieră, nr. 2, pp. 3-14, 2003. (pdf)

Popa, I., Diagrame climatice și indici bioclimatici utilizați în silvicultură. , În Cheval, S. (ed.) Indici și metode cantitative utilizate în climatologie. Editura Universității din Oradea. pp. 53-59., 2003.

Barbu, I., Popa, I. , Cartarea teritoriului României în raport cu lungimea medie a perioadelor de secetă și uscăciune , Bucovina Forestieră, nr. 1-2, pp. 13-23, 2002. (pdf)

Popa, I., Elaborarea de serii dendrocronologice pentru molid, brad și gorun cu aplicabilitate în dendroclimatologie și dendroecologie , Anale ICAS, nr. 45, pp. 237-250, 2002. (pdf)

Barbu, I., Popa, I. , Monitorizarea riscului de apariție a secetei în pădurile din România , Bucovina Forestieră, nr. 1-2, pp. 37-51, 2001. (pdf)

Popa, I. , Barbu, I., Evaluarea gradului de vătămare a ecosistemelor forestiere din zona Tarnița prin tehnici GIS de analiză spațială , Revista Pădurilor, nr. 6, pp. 8-11, 2001. (pdf)

Popa, I. , Analiza stabilității arborilor la acțiunea vântului prin metoda cuplurilor uniforme , Bucovina Forestieră, nr. 1-2, pp. 21-29, 2001. (pdf)

Barbu, I., Iacoban, C., Popa, I. , Monitoringul intensiv al depunerilor atmosferice în perioada anilor 1997-1998 în 7 ecosisteme forestiere din România , Revista Pădurilor, nr. 4, pp. 16-20, 2000. (pdf)

Popa, I. , Modelarea ciclicității doborâturilor produse de vânt , Revista Pădurilor, nr. 3, pp. 32-38, 2000.

Popa, I. , Sisteme de cartare a zonelor de risc la doborâturi produse de vânt , Revista Pădurilor, nr. 4, pp. 35-41, 2000. (pdf)

Popa, I. , Modele de simulare a dinamicii temporale a doborâturilor produse de vânt in ecosistemele forestiere , Revista Pădurilor, nr. 1, pp. 42-49, 1999. (pdf)

Popa, I. , Modelarea dinamicii temporale a doborâturilor produse de vânt, prin metoda evenimentelor extreme , Bucovina forestieră, nr. 1-2, pp. 10-15, 1999. (pdf)

Popa, I. , Model mecanic de simulare a stabilității unui arbore la acțiunea vântului , Revista Pădurilor, nr. 5, pp. 25-29, nr. 6, pp. 28-32, 1999. (pdf)

Popa, I. , Model logistic de simulare a stabilității arborelui la acțiunea vântului , Revista Pădurilor, nr. 4, pp. 41-43, 1999. (pdf)

Popa, I. , Aplicații informatice utile în cercetarea silvică. Programul CAROTA și programul PROARB , Revista Pădurilor, nr. 2, pp. 41-42, 1999. (pdf)

Popa, I. , Cuantificarea riscului apariției catastrofelor naturale în ecosistemele forestiere cu funcția Weibull , Revista Pădurilor, nr. 3-4, pp. 75-81, 1998. (pdf)


Comunicări științifice

Popa, I., 1999. Model fizico - matematic de stabilitate a unui arbore la acțiunea vântului. "Sesiunea omagială de comunicări științifice 110 ani de cercetare științifică silvică în Bucovina", 16-15 decembrie 1999, Câmpulung Moldovenesc

Popa, I., 1999. Model deterministic de simulare a stabilității unui arbore la acțiunea vântului. "Sesiunea omagială de comunicări științifice 110 ani de cercetare științifică silvică în Bucovina", 16-15 decembrie 1999, Câmpulung Moldovenesc

Popa, I., 2000. Sisteme de cartare a zonelor de risc la doborâturi produse de vânt. Sesiunea de comunicări științifice "Cercetarea științifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor", 14 martie 2000, București.

Popa, I., 2000. Modelarea ciclicității doborâturilor produse de vânt. Sesiunea de comunicări științifice "Cercetarea științifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor", 14 martie 2000, București.

Barbu, I., Iacoban, C., Popa I., 2000. Monitoringul intensiv al depunerilor atmosferice în perioada 1997 - 1998 în 7 ecosisteme forestiere din România. Sesiunea de comunicări științifice "Cercetarea științifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor", 14 martie 2000, București.

Popa, I., 2001. Serii dendrocronologice pentru molidul din rezervațiile Codrul Secular Slătioara și Codrul Secular Giumalău", Sesiunea de comunicări științifice "Cercetarea științifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor", 23 martie 2001, București.

Popa, I., Barbu I., 2001. Evaluarea gradului de vătămare a ecosistemelor forestiere din zona Tarnița prin tehnici GIS de analiză spațială", Sesiunea de comunicări științifice "Cercetarea științifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor", 23 martie 2001, București.

Popa, I., 2002. Variabilitatea spațială a parametrilor biometrici în Codrul Secular Giumalău. Sesiunea de comunicări științifice "Cercetarea științifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor", martie 2002, București.

Popa, I., 2002. Spatial variability of dendrochronological series for silver fir in Romania. Simpozionul internațional al bradului. IUFRO, Trippstadt, Germania. 15-20 septembrie 2002.

Popa, I., Dragota C., Dumitrescu, A., 2003. Reconstrucția dinamicii istorice a regimului termic al lunii iunie din munții Rodnei. Sesiunea de Comunicări Științifice Suceava.

Popa, I. , 2003. Norway spruce and silver fir dendroclimatological researches. Simpozionul "Cercetarea științifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor". I.C.A.S. București.

Barbu, I., Popa, I. , The regime of precipitation in 2003 in Romanian Forests , Freiburger Forstliche Forschung, pp. 14, Freiburg, Germania, 2004.

Barbu, I., Popa, I. , Drought risk monitoring research program in Romanian forests , Freiburger Forstliche Forschung, pp. 66-67, Freiburg, Germania, 2004.

index