Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
Personal > Ion BarbuION BARBU
- dr. ing., cercetător principal I
E-mail: barbu.ion@icassv.ro

Studii / Specializări / Burse

 

Instituția

Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, Brașov

Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, Brașov

Institut Europeen D'Ecology, Metz - Franța

Perioada: 

octombrie 1971 –

iulie 1976

octombrie 1977 – noiembrie 1982

noiembrie 1992 - mai 1993

Grade / diplome obținute

Inginer silvic

Doctor inginer în ecologie forestieră

Attestation de formation - Institute European D'Ecology - Metz


Funcție și titluri științifice:

- cercetător științific principal I

- doctor inginer, cu teza "Cercetări privind influența factorilor din sol și a altor factori staționali asupra rupturilor  și doborâturilor produse de zăpadă în pădurile din Bucovina"


Experiență profesională: 57 de referate științifice, 7 studii de impact asupra mediului.

Proiecte de cercetare

>>> în responsabilitate

 

Titlul temei

Ciclu de cercetare

Asigurarea protecției arboretelor de molid împotriva doborâturilor de vânt și rupturilor de zăpadă

1981-1985

Tehnologii de împădurire în zone cu doborâturi de vânt din România

1982-1985

Tehnologii de regenerare la margine de masiv a molidului

1985-1986

Cercetări asupra fenomenului de uscare a masivului a bradului și molidului

1985-1989

Cercetări pentru reconstrucția ecologică a brădetelor afectate de uscarea anormală

1990-1994

Cercetări asupra depunerilor minerale din atmosferă în ecosistemele forestiere

1995-2001

Gospodărirea culturilor de rășinoase instalate în afara arealului

1996-2000


>>>
în colaborare

Titlul temei

Ciclu de cercetare

Cercetări privind dinamica depunerilor minerale din atmosferă și nutriția speciilor de arbori din principalele ecosisteme forestiere

1995-2000

Armonizarea tehnicilor analitice care să permită supravegherea vătămărilor produse de poluare asupra ecosistemelor forestiere

1999-2001

Variația spațio-temporală a conținutului în ioni poluanți ai precipitațiilor în 7 ecosisteme forestiere din România.

2000-2002

Modelarea matematică a fluxului ionilor poluanți din atmosferă în principalele ecosisteme forestiere din România

2000-2002


Premii și distincții: 1991 - premiul  "Traian Săvulescu" al Academiei Române, pentru lucrarea "Asigurarea protecției arboretelor de molid împotriva doborâturilor și rupturilor produse de vânt și zăpadă"

Apartenență la asociații profesionale:
Societatea "Progresul Silvic"; (1990), Asociația Oamenilor de Știință (1987), IUFRO:  Working group "Ecology and Sylviculture of Silver fir"

Limbi străine cunoscute:
franceză, germană, engleză

Publicații

(A: autor unic, B: autor principal, C: grup)

1. Contraste microclimatice  pe versanții montani. In volumul "Lucrări științifice studențești";. Ministerul Învățământului. Ed. Didactică și Pedagogică 1973. (B)

2. Factori meteorologici care au favorizat rupturile și doborâturile produse de zăpadă din aprilie 1977 în pădurile din Bucovina. Revista Pădurilor nr. 1/1979. (A)

3. Unele aspecte ecologice privind lucrările de exploatare a rupturilor și doborâturilor de zăpadă din aprilie 1977 în pădurile din Bucovina. Revista Pădurilor nr. 3/1979. (A)

4. Cercetări privind influența structurii arboretelor în producerea rupturilor și doborâturilor de zăpadă din aprilie 1977 în pădurile din Bucovina. Revista Pădurilor nr. 5/1980. (A)

5.Cercetări privind influența reliefului asupra rupturilor și doborâturilor produse de zăpadă în pădurile din Bucovina. In volumul: "Lucrările celei de-a X-a Conferințe Naționale pentru știința solului". Publicațiile SNRSS, București 1981. (A)

6. Zonarea pe baze geomorfologice a arboretelor sub raportul vulnerabilității la vătămări de zăpadă. Buletinul Societății de Științe Geografice din RSR. Vol. VI (LXXVI), București, 1982. (A)

8. Echilibre și dezechilibre ecologice în ecosistemele forestiere din Bucovina. Pontus Euxinus - Studii și cercetări vol. II, 1982. (B)

9. Previziunea comportării unor structuri ecosistemice la acțiunea factorilor abiotici pe baza modelării matematice. Pontus Euxinus - Studii și cercetări. Vol. II. Constanța 1982. (B)

10. Relativ la gospodărirea pădurilor de molid din Bucovina cu privire specială la  curățiri în arboretele tinere. Revista Pădurilor nr. 3/1979 (coautor). (B)

11. Rupturile și doborâturile provocate de zăpadă în pădurile jud. Suceava. Seria a II-a ICAS. Redacția de propagandă tehnică agricolă, București, 1981. (B)

12.Tehnologii îmbunătățite  de îngrijire a arboretelor de fag, de stejar și de șleau în condițiile exploatării mecanizate a lemnului. Seria a II-a ICAS. Redacția de propagandă agricolă București, 1984 (coautor), 74 p. ©

13. Fichtenberkunfte und Waldschaden in Rumanien. Allgemeine Forstzeischrift nr. 4/ 1985: 78-80. (B)

14. Distribuția pe fus a creșterilor la arborii de molid vătămați de zăpadă. Revista Pădurilor nr. 3/1986. (A)

15.Cercetări privind influența solului și a structurii arboretelor asupra sistemului de înrădăcinare la molid și la larice în pădurile din Bucovina. Anuarul muzeului județean Suceava, 1987. (A)

16. Fenomenul de uscare a bradului în unele păduri din Bucovina. Revista Pădurilor nr. 3/1987 (coautor). (B)

17. Structuri optime pentru pădurile de protecție. Seria a II-a ICAS București, 1987 (coautor). (C)

18. Cultura pomilor de iarnă în Republica Federală Germania. Revista Pădurilor nr. 3/1988. (A)

19. Cercetări asupra procesului de rărire și uscare a coroanelor la bradul din Bucovina. Revista Pădurilor nr. 4/1988. (A)

20. Influența desimii arboretelor de molid asupra  parametrilor de stabilitate a arborilor. Revista Pădurilor nr. 2/1989: 90-94. ( A )

21. Tipuri de uscare la bradul din România. In vol. "Cunoașterea și valorificarea optimă a resurselor naturale";. Zividava. vol. XVII, Arad, 1988. (A)

22. Asigurarea protecției arboretelor de molid împotriva doborâturilor și rupturilor produse de vânt și zăpadă. ICAS Seria a II-a. Redacția de propagandă tehnică agricolă 1987, 72 pag., 15 tab., 18 fig. (B)

23. Cercetări privind influența solului și a structurii arboretelor asupra sistemului de înrădăcinare la molid și larice în pădurile din Bucovina (aspecte biometrice). Anuarul muzeului județean Suceava. Fascicola științele naturii, vol. IX 1987. (A)

24.Inrădăcinarea molidului în pădurile din Bucovina (aspecte morfologice). Anuarul muzeului județean Suceava. Fascicola științele naturii, vol. X, 1989, p.179 - 190. (A)

 25. Caracterizarea ecologică a zonelor cu fenomene de uscare anormală la brad. In. vol. "Strategii pentru asigurarea echilibrelor ecologice". Conferința a IV-a de Ecologie Piatra Neamț, 1989. (A)

26. In legătură cu strategia gospodăririi pădurilor de molid din zone cu doborâturi de vânt. In. vol. "Strategii pentru asigurarea echilibrelor ecologice". Conferința a IV-a de Ecologie. Piatra Neamț, 1989. (A)

27. Moartea bradului - Simptom al degradării mediului. Ed. Ceres, 1991, 279 p.  (A)

28. Cercetări ecologice în Munții Călimani (Carpați). Memoriile secțiilor științifice seria IV, 1989. Ed. Academiei Române, București, p. 189-217. (B)

29. Cercetarea științifică în Silvicultură. Stațiunea ICAS Câmpulung Moldovenesc, manuscris, 1987, 239 p. (A)

30. Aplicații ale teledetecției în silvicultură și protecția mediului. 1991 Symposium: Aplicații ale fotogrammetriei și teledetecției în protecția mediului. Universitatea  Suceava. (A)

31. Molidul. Bibliografie română 1890-1985. Stațiunea ICAS Câmpulung Moldovenesc, 1985, 189 p. (B)

32. Beschreibung der Aufnahmeflache in Runmanien. 7.12 - 7.20  in vol: Die Weisstanne in Ost und Sudost Europa ( Sub red W. Kramer) G. Fischer Verlag  - Stuttgart  - Germania 1992. ( C)

33. La Moldavie - Bucovine: un pays et son boais. In vol. "Charpentiers au travail" (sub red. F. Callame ), Ed. A Die. Franța p. 19-28, 1993. (B)

34. Influența parametrilor hidrofizici ai solului asupra sistemului de înrădăcinare la molid.  In vol. "Factori și procese pedogenetice din zona temperată";. Univ. Al. I. Cuza Iași, Facultatea de Geografie (simpozion stințiific), 1993.

35. Direcții de evoluție a structurii și funcționării ecosistemelor de molid naturale și artificiale pentru fundamentarea sistemelor silviculturale. Raport de activitate 1994-1995. ICAS București.

36. Cercetări privind reconstrucția ecologică a arboretelor de rășinoase din afara arealului natural al acestora. Raport de activitate 1994-1995. ICAS București.  (A).

37. Cercetări privind reconstrucția ecologică a ecosistemelor forestiere din zonele cu uscare intensivă din raza Filialei Teritoriale Suceava, prin revenirea la fostele arborete naturale. Raport de activitate 1994-1995. ICAS București. (A)

38. Tannensterben in Rumanien. In vol: Ergebnisse des 7 Tannensymposium IUFRO S1-01-08 Okologie und Waldbau der Tanne. Altensteig. Germany 1994. (A)

39. Mistelbefall - verantwortlich fur Tannensterben ? In vol. Ergebnisse des 7 - Tannensymposium IUFRO S1-01-08. Altensteig - Germany 1994 . ( A )

40. Influența unor caracteristici staționale și de arboret  asupra regenerării naturale a molidului. In. vol. “45 de ani de cercetare și proiectare silvică în stațiunea Brașov";, Brașov, 1994. (A)

41. Contribuții la cunoașterea condițiilor ecologice din zonele cu uscări intense la brad din Bucovina. Bucovina Forestieră,  nr. 2/1994: 1-23. (A)

42. La dynamique des forets du sapin dans les derniers deux siecles en Bukovine (Carpates Orientales).In vol: 8 IUFRO - Tannen-Symposium 1996 in Jundola/Bulgarien. (A)

42. The influence of forest site on the frequence and intensity of wind damages in mountain - forests of România (in press. vol. “Vegetation et sols de montagne"; Grenoble).  (B)

44. Variation de l’intensite du deperissement du sapin en fonction des facteurs de la station forestiere (Carpats Orientales)  In vol: 8 IUFRO - Tannen-Symposium 1996 in Jundola/Bulgaria. (A)

45. Influence du defficit des precipitations sur l'intensite de deperissement du sapin dans les Carpates Orientales In vol: 8 IUFRO - Tannen-Symposium 1996 in Jundola/Bulgaria. (A)

46. Cercetări asupra conținutului de ioni poluanți al apelor din precipitațiile căzute în  jud. Suceava în  perioada 1991-1994. Bucovina Forestieră, nr. 2/1995: 37-40. (B)

47. Rolul pădurii în  diminuarea efectului de seră. In  vol. Pădurile și protecția mediului. Univ. Transilvania, Brașov, 1995: 53 - 58. (A)

48. Metode pentru evaluarea riscului de contaminare a apelor freatice și minerale din Bazinul Dorna, In vol. "Lucrările celei de-a VI-a Conferință Națională de Ecologie", 1995, Arad. (B)

49. Cercetări privind substituirea arboretelor de rășinoase din afara arealului natural al acestora. Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului, Raport anual 1996: 20-26. (A)

50. Cercetări privind dinamica depunerilor minerale din atmosferă și nutriția speciilor de arbori în  principalele ecosisteme forestiere, Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului, Raport anual 1996, p. 35-41. (A)

51. Influența factorilor staționali asupra intensității uscărilor în pădurile cu brad din Ocolul silvic Solca. In vol. "Molidul în  contextul silviculturii durabile", 1996: 54-66. (A)

52. Tehnologii diferențiate de împădurire și întreținere a plantațiilor de rășinoase din zonele afectate de doborâturi de vânt care să asigure creșterea productivității, stabilității culturilor și protecția mediului.  In vol. "Recomandări tehnice pentru gospodărirea pădurilor montane";, Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului, 1996: 1-17. (A)

53. Cercetări privind reconstrucția ecologică a ecosistemelor din zonele cu uscare intensă din raza Filialei Teritoriale Suceava prin revenirea la fostele arborete naturale.  In vol. "Recomandări tehnice pentru gospodărirea pădurilor montane", Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului, 1996: 82-107. (A)

54. Asigurarea protecției arboretelor de molid împotriva doborâturilor de vânt și rupturilor de zăpadă prin aplicarea blocurilor și succesiunilor de tăieri și a tăierilor de îngrijire. In vol. "Recomandări tehnice pentru gospodărirea pădurilor montane", Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului, 1996: 26-44. (A)

55. In slujba pădurilor Bucovinei. Bucovina Forestieră (supliment), 1996: 1 - 23. (B)

56. Intensive monitoring of deposition in Forest Ecosystems in Romania. Forest Researche Institute, 1997: 1-56. (B)

57. Die - Weisstanne (Abies alba) in Ost und Sudosteuropa (colaborator, p. 116 - 158). Ed. Gustav Fischer-Stuttgart Jena New York. (C)

58. Metode de evaluare a riscului de apariție a vătămărilor produse de zăpadă în  păduri. In vol. “Studii de Silvologie II";, Ed. Academiei (sub tipar). (A)

59. Obiective ale politicii forestiere pentru menținerea echilibrului ecologic. Bucovina Forestieră, nr. 1/1997. (A)

61. Forest condition monitoring in Romania. Office National des Foretss, Departement des Recherches Techniques, 62 p.

62. Sustainable Development of Forestry in Romania. In vol. Addressing the Underlying Causes of Deforestation and Forest Degradation. Case Studies, Analysis and Policy Recommentation Washington. DC. USA, 141 pp. (A)

63. On the traces of prof. J. Opletal (in engl.) Supl. Bucovina Forestieră 2000 (B)

64. Cercetări pentru stabilirea influenței materialului vegetal asupra preciziei determinării ionilor minerali din precipitații. Bucovina Forestieră, nr. 1-2/1999: 1-9. (B)

65. România. Strategia națională pentru Dezvoltare Durabilă. Ed. Nova, București, 1999. (C)

66. On the Sustainable Development of Forestry in  Romania. In vol. "4-eme Journees Scientifiques de la Foret et du Bois";. ENSTIB. Epinal, 2000. (A)

67. Cercetări privind redresarea ecologică a haldelor din perimetrul exploatării miniere Călimani. In vol. "Zâmbrul, molidul și jneapănul  în reîmpădurirea terenurilor situate în condiții dificile ale zonei montane", 1999: 8-27. (B)

68. Unele aspecte privind uscarea molidului la limita superioară a pădurilor. In vol. "Zâmbrul, molidul și jneapănul în reîmpădurirea terenurilor situate în condiții dificile ale zonei montane";, 1999: 50-54. (B)

69. Tehnologii diferențiate de împădurire și întreținere a plantațiilor de rășinoase din zonele afectate de doborâturi de vânt.  In vol. : "Zâmbrul, molidul și jneapănul  în reîmpădurirea terenurilor situate în condiții dificile ale zonei montane", 1999, p. 80-95. (A)

70. Monitoringul depunerilor atmosferice în 7 ecosisteme forestiere din România. Rev. Pădurilor nr. 4/2000. (B)

71.  Propuneri de zonare teritorială a României în raport cu riscul apariției vătămărilor produse de zăpadă în păduri. Bucovina Forestieră nr. 1-2 /1998: 29-37. (A).

72.  Pădurile județului Suceava. In vol. "Lucrările Conferinței Naționale de Știința Solului". Ed. Universității Al. I. Cuza, Iași, 2000.

 


Comunicări științifice:


Popa, I., Barbu I., 2001. Evaluarea gradului de vătămare a ecosistemelor forestiere din zona Tarnița prin tehnici GIS de analiză spațială", Sesiunea de comunicări științifice "Cercetarea științifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor", 23 martie 2001, București.

Barbu, I., Iacoban C., Barbu C., Popa I., 2001. Comparație între conținuturile în poluanți ale apelor de precipitații recoltate cu 3 tipuri de captatori diferiți în perioada 1998-2000.


index