Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document
Personal > Carmen IacobanCARMEN IACOBAN - cercetător principal III
E-mail: iacoban.carmen@icassv.ro


Studii / Specializări / Burse

Instituția

Facultatea de tehnologie chimică Iași

Institute National de la Recherche Agronomique, Nancy, Franța

Institute National de la Recherche Agronomique, Nancy, Franța

Facultatea de tehnologie chimică Iași

Perioada: 

1980-1985

1996

1999

1997 - 2006

Grade sau diplome obținute

Inginer chimist

-

-

Doctor în științe


Funcție și titluri științifice: Cercetător principal III (2002)

                                 Doctor în științe (03.07.2006)

Experiență profesională - proiecte de cercetare

>>> în responsabilitate

 

Titlul temei

Ciclul de cercetare

Analiza și diagnoza capacității de producție a pepinierelor Corhana și Pașcanu, Ocolul silvic experimental Tomnatic (A.T.)

1999

Evaluarea stării de fertilitate a solului în pepinierele din cadrul O.S.E. Tomnatic, O.S.E Tomnatic – I.C.A.S. P5.

2002

Studiu privind depunerile atmosferice în rețeaua de monitoring intensiv, ANSTI, M14.

2002 - 2003

Experimentarea unor variante de paturi nutritive pentru producerea puieților în recipienți în cadrul Ocolului silvic experimental Tomnatic, O.S.E Tomnatic – I.C.A.S., P12.

2003

 

>>> în co-responsabilitate

Titlul temei

Ciclul de cercetare

Studiu privind depunerile atmosferice în rețeaua de monitoring intensiv. ANSTI, Tema MO7. Coresponsabil: Dr. ing. Ion Barbu

2004 - 2006

Cercetări privind depistarea, prevenirea și combaterea bolilor de nutriție în pepiniere și plantații. Tema 36 RB. Coresponsabil: ing. Valentina Chira

2005 - 2006

Asistență tehnică privind producerea de puieți ornamentali și experimentarea unor variante de paturi nutritive pentru obținerea lor în recipienți în cadrul OSE Tomnatic, R.N.P.- I.C.A.S., RP 6. Coresponsabil: ing. Maria Teodosiu

2004


>>> în colaborare

Titlul temei

Ciclul de cercetare

Cercetări privind dinamica depunerilor minerale din atmosferă și nutriția speciilor de arbori din principalele ecosisteme forestiere. Responsabil temă: Dr. ing. Ion Barbu

1995-2000

Armonizarea tehnicilor analitice care permită supravegherea vătămărilor produse de poluare asupra ecosistemelor forestiere. Responsabil temă: Dr. ing. Ion Barbu

1999-2001

Variația spațio-temporală a conținutului în ioni poluanți ai precipitațiilor în 7 ecosisteme forestiere din România. Responsabil temă: Dr. ing. Ion Barbu

2000-2002

Modelarea matematică a fluxului ionilor poluanți din atmosferă în principalele ecosisteme forestiere din România. Responsabil temă: Dr. ing. Ion Barbu

2000-2002

Ameliorarea producției de sămânță în plantajele de larice de la Hemeiuși - Bacău și Mihăiești - Argeș prin aplicarea integrală și în perioadele optime a lucrărilor necesare (A.T.). Responsabil temă: Dr. ing. Nicolai Olenici

2000

Fundamentarea științifică a metodei bioindicatorilor în evaluarea și supravegherea nivelului de poluare în ecosisteme forestiere și spații verzi. Tema RB 40. Responsabil temă: Dr. ing. Valentin Bolea

2004


Limbi străine cunoscute: franceză, engleză


Publicații

Articole

Iacoban, C., 1996. Unele aprecieri asupra metodelor de analiză a ionilor NH4+ și SO42-  în precipitațiile sub formă de zăpadă, în vol. "Molidul în contextul silviculturii durabile", pp. 74-79 (Pdf).

Iacoban, C., 1996. Aspecte privind repetitivitatea și repetabilitatea rezultatelor obținute la analiza unor parametri ai apelor de precipitații, Bucovina Forestieră 1-2: 47-52 (Pdf).

Barbu, I., Iacoban, C., Chichifoi, L., 1997. Intensive monitoring of deposition in forest ecosystems from Romania, 56 p., Forest Reseach Institute.

Barbu, I., Iacoban, C., 1998. Atmospheric deposition (1996-1997), in vol. "Forest Condition Monitoring in Romania" 1990-1996, eds. Office National des Forets, Departement des Recherches Techniques: 41-49.

Iacoban, C., 1999. Rezultatele obținute în cadrul proiectului AQUACON la analiza probelor de precipitații și a apelor de suprafață de către laboratorul I.C.A.S. Câmpulung Moldovenesc, Bucovina Forestieră 1-2: 25-33 (Pdf).

Barbu, I., Iacoban. C., Barbu, C., 1999. Cercetări pentru stabilirea influenței materialului vegetal asupra  preciziei determinării ionilor minerali din precipitații, Bucovina Forestieră 1-2: 1-9 (Pdf).

Iacoban, C., 2000. Comparabilitatea rezultatelor obținute la analiza unor parametri ai apelor de precipitații, Bucovina Forestieră 2: 3-14 (Pdf)

Barbu, I., Iacoban, C., Popa, I., 2000. Monitoringul intensiv al depunerilor atmosferice în perioada anilor 1997 - 1998 în 7 ecosisteme forestiere din România, Revista Pădurilor 4: 16-20 (Pdf).

Barbu, I., Iacoban, C., Popa, I, 2002: Cercetări provind modelarea fluxului ionilor poluanți din atmosferă în principalele ecosisteme forestiere din România. Analele ICAS, 45: 187-197 (Pdf).

Iacoban, C., Barbu, I., Popa, I., 2004: Comparație între intrările de ioni minerali înregistrate în anul 2002 și mediile corespunzătoare perioadei 1998-2001 în ecosisteme forestiere din România. Analele ICAS 47: 165 – 178 (Pdf).

Iacoban, C., Barbu, I., Macoveanu, M., 2004: Analiza comparativă a concentrațiilor ionilor metalici în condițiile utilizării de aparatură de laborator diferită. Bucovina forestieră 1- 2: 21 – 30 (Pdf).

Iacoban, C., Macoveanu, M., 2005: A comparison of argentometric titration and spectrophotometric determination of chloride concentration in precipitation samples. Roumanian biotechnological letters 2(10): 2105 – 2111 (Pdf)

Iacoban, C., Barbu, I. , Macoveanu, M., 2005: The assessment of pollution impact on forest ecosystems using the method of the index of global pollution. In: Natural resources and sustainable agriculture, International Scientific Session OradeaDebrecen, Part 2, University of Oradea Publishing House, pp. 85-95 (Pdf)

Bolea, V., Chira, D., Bujilă, M., Surdu, A., Iacoban, C., Gamenț, E., Opt Eyndt, T., Gancz, V., Popa, M., Mandale, C., 2005: Atlasul poluării în Brașov. Ed. Silvodel Brașov, 140 p.

Bolea, V., Chira, D., Popa, M., Mantale, C., Pepelea, D., Gancz, V., Surdu, A., Iacoban, C., 2006: Arborii bioindicatori și bioacumulatori de sinteză în ecosistemul forestier. Analele ICAS 49: 67- 79 (Pdf).

Bolea, V., Chira, D., Op’t Eyndt, T., Gancz, V., Iacoban, C., Dinulică, F., Pepelea, D., Mantale, C., 2006: Valorificarea diagnozei foliare. Analele ICAS 49: 67- 79 (Pdf)


Comunicări științifice


Iacoban, C., 1996. Unele aprecieri asupra metodelor de analiză a ionilor NH4+ și SO42-  în precipitațiile sub formă de zăpadă. " Molidul în contextul silviculturii durabile " Simpozion dedicat Dr.ing. Radu Ichim, fondatorul Stațiunii Experimentale de Cultura Molidului, 21 februarie 1996, Câmpulung Moldovenesc

Iacoban, C., 1999. Asigurarea calității rezultatelor obținute în cadrul Programului ICP Forests - depuneri atmosferice prin intermediul exercițiilor de intercalibrare între laboratoare. Sesiunea omagială de comunicări științifice "110 ani de cercetare științifică silvică în Bucovina", 16-17 decembrie 1999, Câmpulung Moldovenesc.

Barbu, I., Iacoban, C., 1998. Evaluarea fluxului de ioni poluanți în ecosistemele forestiere din România. Sesiunea științifică "Cercetarea științifică în slujba gospodăririi durabile a pădurilor ", 5 Martie 1998, București.

Iacoban, C., 2000. Frecvența precipitațiilor acide în 7 ecosisteme forstiere reprezentative din România în Perioada 1996 - 1999.  Sesiunea de comunicări științifice"Cercetarea șțiințifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor ", 14 martie 2000, București.

Iacoban, C., 2000. Comparabilitatea rezultatelor obținute în Laboratorul Stațiunii I.C.A.S. Câmpulung Moldovenesc cu cele ale Laboratorului I.N.R.A. Nancy și C.N.R.S. Franța la analiza probelor de precipitații.  Sesiunea de comunicări științifice "Cercetarea șțiințifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor ", 14 martie 2000, București.

Barbu, I., Iacoban, C., Popa, I., 2000. Monitoring intensiv al depunerilor atmosferice în perioada 1997 - 1998 în 7 ecosisteme forestiere din România. Sesiunea de comunicări științifice "Cercetarea șțiințifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor ", 14 martie 2000, București.

Iacoban, C., 2001. Studiul comparativ al concentrațiilor ionilor metalici obținute în același laborator utilizând aparatură diferită. Sesiunea de comunicări științifice "Cercetarea șțiințifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor ", 23 martie 2001, București.

Barbu, I., Iacoban, C., Barbu, C., Popa, I., 2001. Comparație între conținuturile în ioni poluanți ale apelor de precipitații  recoltate cu  3 tipuri de captatori diferiți în perioada 1998 - 2000. Sesiunea de comunicări științifice"Cercetarea șțiințifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor ", 23 martie 2001, București.

Iacoban, C., 2002: Depunerile atmosferice de compuși acidifianți în 7 ecosisteme forestiere din România în perioada 1997-2001, Sesiunea de comunicări științifice ”Cercetarea șțiințifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor “, 22 martie 2002, Academia de Științe Agricole și Silvice, București

Iacoban, C., 2003: Fluxul ionilor minerali din atmosferă în ecosistemele forestiere din România în perioada 1999-2002. Sesiunea de comunicări “Preocupări ale silviculturii românești în contextul integrării europene”, Universitatea “Ștefan cel Mare”, 10 octombrie 2003, Suceava

Iacoban, C., Barbu, I., Macoveanu, M., 2004: Evaluarea impactului poluării asupra ecosistemelor forestiere cu ajutorul metodei indicelui de poluare globală. Simpozionul științific internațional “Resursele de mediu și dezvoltarea durabilă”, 23 - 24 aprilie 2004, Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecție a Mediului

Iacoban, C., Barbu, I., 2005: Comparație între depunerile de ioni acidifianți determinate prin măsurători și depunerile estimate cu modelul EMEP în suprafețe experimentale din România. Sesiunea de comunicări științifice ”Cercetarea șțiințifică pentru gestionarea durabilă a pădurilor “, 26 aprilie 2005, Academia de Științe Agricole și Silvice, București

Iacoban, C., 2006: Pollutants concentrations and depositions. Seminar on Implementation of Directive 2001/81/EC on national emission ceilings for certain atmospheric pollutants, TAIEX (Technical Assistance Exchange Instrument) DG Enlargement, European Commission in cooperation with Romanian Ministry of Environment and Waters Management, 13 – 14 July, 2006, Bucharest

Iacoban, C., 2006: Monitoring of atmospheric deposition in 7 forest ecosystems from Romania in the period 1998 – 2004. 7th Subregional Meeting on Effect – oriented Activities in the Countries of Eastern and South–eastern Europe, Baia Mare, Romania, 28 September – 1 October 2006.

Participarea la programe internaționale

 1996 – 2000: exercițiile de intercalibrare pentru probe de precipitații și ape de suprafață în cadrul Proiectului AQUACON, organizate de Istituto Italiano di Idrobilogia și JRC Ispra, Italia

1996 – 2002: Proiectul de cooperare româno-francez de evaluare și monitorizare a stării de sănătate a pădurilor din România, care a avut ca scop asistența tehnică asigurată de Office National des Forets Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice pentru punerea în funcțiune a sistemului de monitoring intensiv nivel II

2005 – 2006: exercițiile de intercalibrare pentru probe de material vegetal, organizate de ICP - Forest  Foliar Coordinating Centre, Viena, Austria

 

 

 

 

 

index