Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document


TEMATICA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE

Creșterea numărului de cercetători după 1967 a dus și la o continuă diversificare a problemelor abordate, de la probleme de biometrie și auxologie, până la probleme de monitoring al factorilor de mediu, deși stațiunea a fost menită să se ocupe în special cu cultura și ameliorarea molidului.

Analizând variația numărului de teme de cercetare avute în responsabilitate și în colaborare (fig. următoare), se poate observa o reducere a numărului de teme în colaborare, concomitent cu creșterea numărului de teme avute în responsabilitatea stațiunii.

Cercetările efectuate au cuprins aproape toate domeniile științelor forestiere, delimitându-se: genetică și selecție, stațiuni forestiere, silvotehnică, biometrie și amenajament, protecția pădurilor, silvobiologie și ecologie, produse ale pădurii.

Numărul temelor de cercetare, pe
domenii de activitate, 1949-1999


Domeniul

Număr teme

Biometrie

33

Ecologie

20

Genetică

28

Monitoring

2

Produsele pădurii

15

Vânătoare

15

Terenuri degradate

1

Stațiuni forestiere

7

Silvotehnică

85

Silvobiologie

3

Protecția pădurii

30

Organizare

3

Total

242
index