Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document


SILVOBIOLOGIE ȘI ECOLOGIE FORESTIERĂ


Colectiv:
Marius Teodosiu


Proiecte de cercetare


>>>
Proiecte recente

 

Titlul temei

Responsabil

Colaborator

Ciclu de cercetare

Cercetări fenologice în ocoalele silvice
Teodosiu M.
Guiman, Ghe.
Bujilă M.
Frățilă E.
2004-2006
Studiu privind starea principalilor parametri climatici în cuprinsul retelei de supraveghere intensiva a ecosistemelor forestiere (nivel II)
Teodosiu M.
Cenușă, R.
Guiman, Ghe.
Bujilă M.
2004-2006
Cercetări asupra dinamicii vegetației forestiere (fenologie)
Cenușă R.
Teodosiu M.
2003

Cercetări privind influența pădurii montane în modelarea principalilor parametri meteo-climatici (temperatură, umiditate atmosferică, precipitații) în scopul fundamentării funcției climatice a acestora

Cenușă R.
Teodosiu M.,
Popa C.
2000-2001
Cercetări privind relația structură-funcție și evoluția ecosistemelor forestiere naturale din nordul țării
Cenușă R.
Popa C.
T
eodosiu M.
2000-2001


Retrospectivă

Temele care au avut ca obiectiv cunoașterea structurii ecosistemice a pădurilor naturale au fost efectuate, în principal, în cele trei zone de mare interes: Slătioara, Giumalău și Călimani. Au fost puse în evidență caracteristicile structurale, evoluția în spațiu și timp, mecanismele de autoconservare și realizare a stabilității (statice și dinamice). Suprafețele de lungă durată amplasate în aceste zone, reprezintă o zestre de mare valoare pentru cercetarea silvică. Ele constituie puncte de plecare pentru elaborarea unor tehnologii silvotehnice apropiate de natură.

In lipsa unei aparaturi specializate și de mare precizie, randamentul fotosintetic al unor ecosisteme naturale se poate aprecia indirect prin metode specifice biometriei și auxometriei. In acest context, au fost elaborate studii privind biomasa unor arborete, plecându-se de la biomasa "arborilor medii", cu ajutorul unor ecuații de regresie. La nivelul stațiunii aceste studii au fost efectuate numai pe arborete de molid.

Problematica pădurilor subalpine este deosebit de actuală datorită extraordinarei importanțe a acestora sub raport funcțional: sunt ecosisteme forestiere foarte complexe, a căror polifuncționalitate este tot mai evidentă. Cercetări complexe de ecologie, fiziologie, silvotehnică, biometrie, auxometrie au pus în evidență, pentru cele mai reprezentative zone ale lanțului carpatin, particularitățile structurale, relațiile structură-funcție, particularitățile biometrice, auxologice, precum și principalele efecte ale activității umane. Cercetări cu caracter local au fundamentat și măsurile de reconstrucție ecologică a zonelor afectate (Călimani).

Fenomenul complex de uscare anormală a pădurilor a cuprins în ultimele decenii aproape întreaga Europă generând pe plan științific ample programe de cercetare. Pentru pădurile montane au fost inițiate cercetări complexe și integrate privind cauzele și efectele uscării anormale a bradului și molidului ca simptom al degradării mediului. Pe bază de cercetări complexe, climatologice, pedologice, staționale, analize biometrice s-a elaborat o simptomatologie a fenomenului de uscare anormală pentru brad și molid, punându-se în evidență simptomele morfologice exterioare și interioare, elaborându-se o tipologie a uscărilor anormale. De asemenea s-au obținut rezultate interesante privind corelația dintre frecvența și intensitatea fenomenului de uscare anormală la brad și molid în raport cu condițiile staționale, de arboret și modul de gospodărire. Prin cuantificarea pierderilor cauzate de acest fenomen și a consecințelor asupra gospodăririi pădurilor, s-a realizat o zonare teritorială a pădurilor sub raportul frecvenței vătămărilor și a vitezei de evoluție precum și o prognoză a evoluției fenomenului. Prin măsurile silviculturale propuse și a urgenței lor de aplicare în raport cu condițiile de arboret s-au oferit soluții viabile și realiste de reducere a intensității fenomenului.

  

Titlul temei

Responsabil

Colaborator

Ciclu de cercetare

Gospodărirea molidișurilor de pe limita altitudinală de vegetație

Cenușă R.

-

1984-1990

Concepții și metode noi în silvicultură privind conversia energiei solare și creșterea randamentului fotosintezei

Catrina I.

Cenușă R.

1986-1990*

Cercetări privind starea actuală și perspectiva dezvoltării rețelei de rezervații naturale în fondul forestier

Stoiculescu Cr.

Geambașu N., Rusu Gh., Cenușă R., Flocea M.

1988-1989*

Cercetări privind structura și funcționalitatea ecosistemelor naturale de molid

Cenușă R.

-

1991-1993

Cercetări privind reconstrucția ecologică a ecosistemelor forestiere din zonele cu uscare intensă din raza filialei teritoriale Suceava prin revenirea la fostele arborete naturale

Cenușă R.

-

1992

Cercetări privind protecția mediului înconjurător în exploatarea sulfului din cariera Călimani

Cenușă R.

-

1992-1993

Cercetări asupra dinamicii structurale a ecosistemelor de pădure de la limita altitudinală de vegetație pentru menținerea echilibrelor ecologice

Cenușă R.

-

1997-1999

* Teme de cercetare în colaborare

index