Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document


PRODUSELE PĂDURII


Proiecte de cercetare:>>>Retrospectivă


Recoltarea rășinii prin rezinaj organizat.
Datorită faptului că rășina din scurgerile de pe trunchiurile arborilor de molid vătămați era recoltată în mod necontrolat și în cantități sporite de la an la an, s-a pus problema stăvilirii unei asemenea acțiuni pentru următoarele considerente: erau parcurse toate arboretele de molid din momentul în care deveneau accesibile; se recolta prin metode rudimentare (ciopârțire cu toporul) care întrețineau rănile existente, favorizând declasarea lemnului; rășina recoltată era cantitativ redusă și calitativ inferioară.

Cercetări în acest sens s-au făcut și înainte de 1970, dar s-a solicitat reluarea lor pentru o mai bună clarificare a problemei. In prima etapă a cercetărilor după 1970 s-a stabilit o tehnică de lucru pentru rezinarea molidului cu rezultate bune asupra cantității și calității produsului. Totodată s-a evidențiat însă gradul ridicat de vulnerabilitate a lemnului de molid la infecțiile cu ciuperci, ca urmare a incizării. In consecință, s-a stabilit că arborii din această specie pot fi rezinați numai cu 2-3 ani înainte de exploatarea arboretelor. Instabilitatea arboretelor de molid la doborâturi de vânt a demonstrat însă că această condiție nu poate fi respectată datorită nesiguranței amplasării tăierilor.

In ceea ce privește recoltarea organizată din scurgerile naturale, de pe arborii de molid răniți, s-a stabilit o metodologie de evaluare cantitativă și calitativă a rășinii, precum și tehnica de lucru ce ar putea fi practicată. Și în acest caz se recomandă a se avea în vedere numai arboretele ce urmează să fie exploatate în următorii 2-3 ani.

Pentru a răspunde unor cerințe ale economiei naționale, în cea de a doua etapă s-a experimentat și s-a stabilit tehnica rezinajului la speciile de pin. Prin cercetările efectuate au fost rezolvate următoarele aspecte: s-a stabilit o tehnică de lucru corespunzătoare condițiilor existente, condiții ce se referă în special la numărul redus de arbori rezinabili; s-a făcut o dotare a unităților cu truse de unelte corespunzătoare executării lucrărilor; s-a stabilit cantitatea și calitatea produsului ce poate fi recoltat.

Pe parcursul lucrărilor de cercetare a rezultat necesitatea evaluării unor idei de îmbunătățire și perfecționare a uneltelor. S-au obținut trei certificate de inovație de pe urma cărora a rezultat: economie de materie primă, creșterea calității lucrării și reducerea timpului de lucru. Pentru prima oară în țara noastră s-a practicat rezinajul la pin în 15 puncte de lucru din 6 județe.

Valorificarea nuielelor de răchită prin împletituri. Începând cu anul 1970, în cadrul județelor cu fond forestier redus, s-a pus problema rentabilizării unităților silvice prin activități conexe care să valorifice produsele cu ciclu anual de producție. Un asemenea produs îl reprezintă și nuielele de răchită. Pentru obținerea lor au fost înființate mai multe răchitării, care la nivelul anului 1985 însumau o suprafață de peste 4.000 ha și asigurau o producție de cca. 40.000 t nuiele verzi de o calitate corespunzătoare împletiturilor. La început, mari cantități de nuiele au fost livrate cooperativelor meșteșugărești și la export. Pentru o eficiență mai mare a acestei activități, s-a pus problema ca nuielele să fie valorificate - într-o mai mare măsură - la executarea de împletituri în cadrul unităților ce cultivau răchita. Aceasta reprezenta o activitate nouă și puțin cunoscută la nivelul pregătirii profesionale a personalului silvic, motiv pentru care s-a început pe baza cunoștințelor tradiționale. In aceeași perioadă de timp, țări și firme cu tradiție în domeniu abandonaseră activitatea de împletituri, dar și-au menținut piața de desfacere, pe care o aveau în majoritatea țărilor occidentale. Pentru menținerea beneficiarilor, firmele respective luau aceste produse din țările socialiste ale Europei, precum și din Asia, țări cu mână de lucru ieftină și cu imaginație bogată privind forma și utilitatea produselor. In țara noastră, o asemenea activitate rezolva două probleme majore: utilizarea forței de muncă, care realiza câștiguri mai bune decât în cazul altor activități silvice, și realizarea unui plan valutar pe tot cursul unui an. Acesta a fost și motivul pentru care, în toate județele țării, sectorul silvic avea câte 1-5 puncte de lucru, iar la nivelul întregii țări existau în 1984, în sectorul forestier, 115 asemenea unități, în care lucrau aproximativ 7000 muncitori.

Prin agenții lor externi, firmele occidentale au remarcat această afluență a producției de împletituri în țările socialiste și - ca prime măsuri - au redus prețul la cumpărare și au manifestat pretenții, uneori exagerate, privind calitatea. Ca urmare, s-a ajuns la o concurență acerbă a țărilor producătoare în scopul menținerii pieței de desfacere. Pentru a face față concurenței, Serviciul Producție din Ministerul Silviculturii a solicitat participarea cercetătorilor din I.C.A.S. în vederea găsirii soluției de rezolvare a cerințelor impuse de beneficiarii externi.

In urma unei nominalizări speciale, tema a revenit stațiunii de la Câmpulung Moldovenesc. Pentru început s-a acordat un ciclu de 3 ani pentru a cerceta posibilitățile de reducere a pierderilor de materie primă, de îmbunătățire a condițiilor de depozitare și pregătire, precum și pentru stabilirea consumului de nuiele și alte materiale pe tipuri de produse finite. La încheierea acestui ciclu s-a stabilit metodologia unitară de determinare a consumului de materii prime și de materiale pentru fiecare proces tehnologic. In următorii doi ani, s-a urmărit aplicarea acestei metodologii în condiții de producție. Avându-se în vedere faptul că tehnica de lucru a fost însușită și generalizată în cadrul acestei activități, a urmat un al doilea ciclu de cercetare, cu scopul de a îmbunătăți procesul tehnologic de valorificare a nuielelor de răchită prin împletituri. Pentru rezolvarea acestei probleme, atenția a fost îndreptată asupra modului de organizare a fiecărui proces tehnologic, în vederea reducerii timpului de lucru, a creșterii productivității muncii și calității produselor. In final s-au stabilit: un mod corespunzător de depozitare și de organizare a depozitului; mijloace eficiente de manipulare și transport a materiei prime; un tip de cazan cu o mai mare eficiență la fierberea răchitei și dotat cu sisteme de trolii pentru manipularea răchitei fierbinți fără a exista riscuri de accidente de muncă; un model de mașină pentru cojit nuiele, cu o eficiență ridicată și pierderi minime; o tehnică de manipulare în vederea uscării și colorării nuielelor; o tehnică de folosire a șabloanelor și a calapoadelor în procesul împletirii; condiții optime de spălare, uscare și finisare a produselor; modalități de ambalare corespunzătoare condițiilor de transport în containere sau vagoane, pe uscat sau pe mare. In scopul unei realizări eficiente a propunerilor de îmbunătățire a valorificării nuielelor de răchită prin împletituri, s-au propus și aplicat în condiții de producție mai multe idei ce s-au concretizat în patru inovații.

In cadrul celui de-al doilea ciclu, în primii trei ani s-au efectuat cercetări iar în ultimii doi ani s-a acordat asistență tehnică pentru aplicarea în condiții de producție. Rentabilitatea unei asemenea activități este evidentă dacă se are în vedere că două vagoane cu produse de împletituri erau echivalente cu 10 tone de carne, ori 4 vagoane cu produse de împletituri echivalente cu un tractor. 

Titlul temei

Responsabil

Colaborator

Ciclu de cercetare

Cercetări privind recoltarea lujerilor și a florilor

 

Duran V.

1958*

Cercetări privind stabilirea pierderilor în greutate la rășina recoltată prin scurgere naturală și artificială

Duran V.

-

1960

Cercetări privind utilizarea unor arbuști fructiferi din genul Ribes de interes economic

 

Duran V.

1965*

Cercetări privind conținutul de substanță uscată și raportul fruct-lichid din fructe proaspete și pulpe (zmeură, mure, afine) de la achiziționare până la livrare

 

Duran V.

1969*

Procedee de rezinaj organizat la molid și pin

Duran V.

 -

1969-1975

Cercetări privind producția de rășină din scurgerile naturale și extinderea resurselor producătoare de rășini. Metode și procedee de rezinaj organizat la molid și pin

Duran V.

 -

1971-1974

Cercetări privind mecanizarea lucrărilor de executare a rezinajului organizat

Duran V.

 -

1974-1975

Folosirea stimulenților de secreție a rășinii în lucrările de rezinaj organizat la molid și pin

Duran V.

 -

1976

Producerea și folosirea stimulenților de secreție a rășinii în lucrările de rezinaj organizat la molid și pin

Duran V.

 -

1976-1978

Cercetări privind producerea sucului natural de mesteacăn

Văetuș T.

Șutea D.

1977*

Cercetări privind posibilități și metode de cultură în fondul forestier a unor plante medicinale și aromatice

 

Duran V.

1979*

Stabilirea consumurilor specifice la împletiturile din răchită și a metodologiei pentru determinarea acestor consumuri în funcție de indicatorii dimensional-calitativi ai produselor

Duran V.

 -

1980-1981

Cercetări privind creșterea indicelui de utilizare superioară a nuielelor de răchită prin împletituri

Duran V.

 -

1982-1984

Selecția, tehnologii de cultură intensivă și zonarea culturii speciilor și soiurilor de arbuști fructiferi (zmeur, afin negru, mur, coacăz negru și roșu, agriș, măceș, smochin, cătină albă) în fond forestier

 

Creangă I.

1983*

Tehnologii îmbunătățite de prelucrare a nuielelor de răchită, alun și altor materii prime pentru realizarea de produse pentru export

Duran V.

 -

1985-1988

* Teme de cercetare în colaborare

index