Prima pagină | Prezentare | Cercetare | Personal | Publicații | Software | Link-uri
 
Untitled Document


GENETICĂ FORESTIERĂColectiv:
Maria Teodosiu


Proiecte de cercetare


>>> Proiecte de cercetare


Titlul temei

Responsabil

Ciclu de cercetare

Aplicarea unui complex de măsuri silvotehnice pentru reabilitarea suprafeței experimentale Pașcanu, U. P. I Demacușa, O.S.E. Tomnatic

Teodosiu Maria

2003


Retrospectivă

Cercetările de genetică și selecție efectuate în cadrul stațiunii au vizat în special constituirea unor rezervații de semințe și testarea valorii genetice a materialelor forestiere de reproducere, experimentări cu proveniențe internaționale de molid și nu în ultimul rând ameliorarea pe cale genetică a molidului la doborâturi și rupturi de vânt și zăpadă, dăunători etc.


Constituirea rezervațiilor de semințe a urmărit să asigure cu semințe selecționate și valoare biologică ridicată cerințele ocoalelor silvice din zonă și unele disponibilități pentru export. In acest scop s-au identificat și descris peste 700 ha de rezervații de semințe de categoria A, în care s-au identificat și descris până în prezent peste 615 arbori plus, pentru lucrările de multiplicare vegetativă a acestora și pentru crearea de plantaje.


Alte cercetări importante întreprinse au constat în instalare unor blocuri experimentale permanente cu diferite proveniențe de molid din țară și din străinătate pentru testarea producției, productivității și rezistenței lor la diferiți dăunători. S-au instalat trei culturi comparative în suprafață de 15.5 ha în pepiniera Valea Seacă, unde s-au testat 97 proveniențe din tot arealul european al molidului.


Atenție deosebită s-a acordat cercetărilor privind ameliorarea pe cale genetică a rezistenței la boli și dăunători a speciilor de rășinoase. In acest scop s-au ales în raza ocoalelor silvice din județul Suceava un număr de 121 fenotipuri, rezistente și sensibile, de molid în arborete puternic infestate de Heterobasidion annosums. Cu descendenții lor obținuți pe cale vegetativă s-au amplasat două colecții clonale de genitori la molid în stațiunile Mihăiești și Hemeiuși, iar în raza ocolului silvic Pojorâta s-a amplasat un bloc experimental în care se urmărește modul cum se comportă acești descendenți la atacurile de Heterobasidion annosums. S-au mai făcut cercetări cu privire al ameliorarea rezistenței la boli și dăunători a altor specii de rășinoase cum ar fi: rezistența pinului strob la Cronartium, a duglasului la Rhabdocline și Phaeocriptopus, a laricelui la Adelges.

 

 

Titlul temei

Responsabil

Colaborator

Ciclu de cercetare

Cercetări asupra influenței provenienței materialului de împădurit asupra dezvoltării culturilor

Lăzărescu C.

Duran V.

1959-1962*

Cercetări privind transferul materialului de împădurire

 

Duran V.

1960*

Cercetări privind influența provenienței materialului de împădurire la molid și pin silvestru

 

Duran V.

1961-1965*

Cercetări asupra provenienței speciilor indigene și exotice asupra dezvoltării culturilor (pentru molid, pin, frasin, larice)

 

Duran V.

1962*

Studiul privind constituirea și conducea rezervațiilor de semințe la molid, pin, larice,

Enescu V.

Duran V.

1962-1965*

Experimentări internaționale de proveniențe la molid

Nițu C.

Duran V., Răescu V.

1965-1973*

Cercetări privind stimularea fructificației în rezervațiile de semințe de larice, pin silvestru, molid și duglas verde

Enescu Val.

Duran V.

1966,1967,1969*

Culturi comparative de proveniențe la principalele specii de rășinoase

Nițu C.

Răescu V.

1974-1975*

Ameliorarea pe cale genetică a molidului

Benea V.

Geambașu N., Răescu V.

1975*

Variabilitatea intraspecifică și stabilitatea proveniențelor valoroase pentru culturi de înaltă productivitate la molid, pin negru, larice, duglas și brad

Nițu C.

Răescu V.

1976*

Ameliorarea pe cale genetică a rezistenței molidului la Fomes annosus

Benea V.

Răescu V., Sima I.

1976,1981,1982,

1983,1984*

Selecția unor populații și arbori individuali cu producții superioare de rășină în vederea ameliorării producției de rășină la molid și pin silvestru

Răescu V.

 

1976-1978

Ameliorarea pe cale genetică a rezistenței la boli a speciilor de rășinoase

Benea V.

Răescu V., Sima I.

1977*

Ameliorarea valorii papetare a lemnului de molid și pin silvestru

Damian I.

Răescu V.

1977*

Ameliorarea prin selecție și încrucișare a arborilor superiori și producerea prin plantaje a semințelor de rășinoase și foioase

Enescu V.

Răescu V., Boghean P., Câmpeanu

1977,1978,1980,

1982,1987,1989*

Stabilirea proveniențelor valoroase la principalele specii de rășinoase

Nițu C.

Răescu V.

1977-1978*

Selecția și încrucișarea arborilor superiori, producerea în plantaje a semințelor forestiere și tehnologii intensive de îngrijire și conducere a plantajelor

Enescu Val.

Creangă I.

1979*

Testarea valorii genetice a rezervațiilor de semințe de Mo și St, și cercetări de proveniențe la Mo, Br, La, Du, Pis, Pin, St, Go, Fr și stabilirea celor mai valoroase pentru diferite zone de cultură

 

Răescu V.

1979-1980*

Ameliorarea la boli și insecte a pinului strob la Cronartium; a duglasului la Rhabdocline și Phaeocriptocus; a laricelui la Adelges și a molidului la Fomes

 

Creangă I.

1980-1981*

Cercetări de proveniență la rășinoase (molid, brad, larice, duglas, pin silvestru și pin negru) și foioase (gorun, stejar și frasin) pentru stabilirea celor mai valoroase, pe zone de cultură

 

Creangă I.

1984-1986*

Ameliorarea pinului silvestru și a pinului negru pentru producția de rășină-creșterea producției de rășină cu 20%

 

Duran V.

1984-1987*

Selecția de ideotipuri de molid din populații de altitudine și din populații cu lemn de rezonanță și organizarea bazei de înmulțire a acestora

Șovărel S.

Rusu G.

1986*

Stabilirea valorii genetice a rezervațiilor de semințe de molid

 

Boghean P.

1986-1987*

Controlul producerii și utilizării în cultură a materialelor forestiere de reproducere

Enescu Val.

Boghean P., Rusu Gh.

1986-1988*

Variabilitatea genetică la molid

 

Rusu Gh.

1988*

Ameliorarea molidului prin selecție și crearea de plantaje seminciere

 

Rusu Gh.

1988*

Culturi comparative de molid

Nițu C.

Geambașu N.

1988*

Cercetări privind variabilitatea geografică a arborilor și testarea ei în culturi comparative de proveniențe instalate la rășinoase

 

Vlad R.

1990*

* Teme de cercetare în colaborare

index